Sas, jenž se stal mahárádžovým zahradníkem © Sylvio Dittrich

Výstava inspirovaná sice skutečným, avšak takřka pohádkovým, příběhem pillnitzkého zahradníka Gustava Hermanna Krumbiegela (1865-1956), jenž okouzlil svým uměním samotného máháradžu v indickém Bangalore. V zámeckém parku Pillnitz se na jeho počest během letních měsíců (resp. od 1.6. do 3.10.2016) rozvine »indický koberec« z květinových instalací a cizokrajně koncipovaných záhonů.

Informace o dalších saských hradech a zámcích naleznete na www.drazdany.info/zeme-zamku.

V zámeckém parku (Schlosspark) budou také květinové sochy, pestrobarevné florální instalace a fotografická výstava s vyobrazeními indických rostlin a koření.

V zámeckém muzeu (Schlossmuseum v paláci Neues Palais) běží od 30. dubna do 1. října 2016 výstava věnovaná Krumbiegelově životu a práci, jakož i indické kultuře a zahradní architektuře. Čínskou kulturou inspirovaný park a zámek Pillnitz se tak stane dějištěm setkání Ǎsií inspirované evropské kultury s Evropou inspirovanou kulturou indickou. Rovněž v indickém regionu Bangalore v botanické zahradě Lal Bagh, kde Krumbiegel po dlouhá léta působil, je Krumbiegel ještě dnes oslavován. Kromě letošní květinové show tam na jeho počest vystavěli repliku Krumbiegelova rodného domku, který stojí nedaleko Drážďan, v saském městečku Lohmen .

Rámcový program orientu věnovaného létu 2016 tvoří kromě další květinové výstavy v oranžérii, také kurzy jógy v zámeckém parku, skládání rangoli a indické stolové hry při letošním letním víkendu věnovaném barokním hrám a kratochvílím v zámeckém parku. Informace o všech plánovaných akcích najdete na německém webu www.schlosspillnitz.de (DE).

Gustav Hermann Krumbiegel (1865-1956)

Botanik a zahradní architekt Krumbiegel, rodák ze saské obce Lohmen, zahájil své vzdělání v královské zahradě zámku Pillnitz, když mu bylo 14 let a ve studiu pokračoval později také v britské Royal Botanic Gardens v Kew. Dokonale se obeznámil z módou typickou pro zahradní architekturu 19. století, jíž dominovaly přísně symetrické záhony s velkými květinovými plochami ostře kontrastujícími se sytými odstíny zelené keřů cizokrajných trvalek a exotických stromů.

V březnu 1893 se
z rodného Saska sedmadvacetiletý Krumbiegel vydává na palubě zaoceánského parníku směrem Indie, aby se z něj později v roce 1908 stal »Superintendent of Government Gardens« v koloniálním indickém Bangalore. Na přehradě Krishnarajasagara / Mysore zakládá obrovský park Brindavan a působí v letovisku "Hill Stations", kam se na léto uchyluje mahárádža a místní  britové. Dohlíží na palácové zahrady v Mysore a Bangalore. V mnoha projektech se zasazuje o vzdělávání a zdravotní výchovu venkovského obyvatelstva a propaguje ekonomické výhody zahradnictví. Tak zakládá například v Lal Bagh první indickou zahradnickou školu „School of Horticulture“ a současně organizuje zahradnické a květinové výstavy.

Indie byla na přelomu devatenáctého a dvacátého století formována jednak tradicí, jednak modernizačními snahami. V autonomních indických státech reprezentovali anglickými kolonizátory dosazení máháradžové přepychový lesk starého indických tradic ve jménu britské koruny, ale tíhli současně i k reprezentantivním a inovativním projektům dle evropského vzoru. Proto si často na své dvory zvali evropské odborníky. Krumbiegel tak dostal příležitost, sehrát důležitou roli nejen v zahradní architektuře, ale přispět svými zkušenostmi při v oblasti architektury a urbanistickém plánování. Výsledků jeho práci si obyvatelé indického Bangalore cení dodnes.

Výstava »Máháradžův zahradník« - Pillnitzké orientální léto 2016

KDY: 30.04–01.11.2016 mimořádná výstava v Novém paláci (Neuer Palais/Schlossmuseum) | 01.06.–03.10.2016 florální indická výstava v zámeckém parku Pillnitz (Schlosspark)

VSTUPNÉ: celodenní vstupenka do zámku, parku a skleníků »Tagesticket Schloss und Park Pillnitz« jednotlivé 8 €/ 6 € | skupinové od 10 osob 7,00 €/osoba |  ZVÝŠENÉ VSTUPNÉ DO PARKU OD 1. ČERVNA DO 30. ŘÍJNA 2016: celodenní vstupenka do parku a skleníků »Tagesticket Park Pillnitz« jednotlivé 3 €/ 2 €, | skupinové od 10 osob 2,50 €/osoba (POTÉ OPĚT O 1 EURO MÉNĚ) | mladší 16 let všude zdarma | V DOBĚ SPECIÁLNÍCH AKCÍ JE VSTUPNÉ VYŠŠÍ - VIZ Floristikausstellung, Spielewochenende (víkend barokních her)

INTERNET: www.schlosspillnitz.de (EN | DE) | www.schloesserland-sachsen.de (DE) | www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.drazdany.info/zeme-zamku (CZ) | www.drazdany.info/pillnitz (CZ)

 Historická fotografie - Květinové záhony v pillnitzkém zámeckém parku © Archiv Schloss und Park Pillnitz

Historická fotografie kolem roku 1900 Květinové instalace v pillnitzkém zámeckém parku © Archiv Schloss und Park Pillnitz

Slavnost u příležitosti Krumbiegelova odchodu do penze © Harish Padmnabha, Schlösserland Sachsen

Německý text

Gustav Hermann Krumbiegel beginnt bereits als 14-Jähriger in den Königlichen Gärten Pillnitz die Ausbildung zum Gärtner und lernt dabei auch die Gartenmoden des 19. Jahrhunderts kennen. Darunter die Gestaltung sogenannter Teppichbeete – streng konturierte, symmetrisch gegliederte und kontraststarke Pflanzungen aus Blattschmuckstauden, die mit exotischen Gewächsen akzentuiert werden.

Im März 1893 geht Gustav Hermann Krumbiegel an Bord eines Ozeandampfers in Richtung Indien. Ab 1908 steht er dem botanischen Garten Lal Bagh in Bangalore vor.

Sonderausstellung zum Themenjahr 2016 im Schloss & Park Pillnitz | »Der Gärtner des Maharadschas. Ein Sachse bezaubert Indien« | 30. April - 1. November 2016 Sonderausstellung im Neuen Palais | 1. Juni - 3. Oktober 2016 Floral-indische Inszenierung des Pillnitzer Schlossparks  |

Zum 150jährigen Geburtstag des Gärtners Gustav Hermann Krumbiegel, welcher in Lohmen bei Dresden geboren wurde, in Pillnitz das Gärtnerhandwerk erlernte und in Indien als Gartengestalter berühmt wurde, feiern Schloss & Park Pillnitz ein Themenjahr unter dem Titel »Der Gärtner des Maharadschas – Ein Sachse bezaubert Indien.«

Im Schlosspark von Schloss Pillnitz wird in den Sommermonaten der »indische Teppich« ausgerollt: Vom 1. Juni bis zum 3. Oktober 2016 setzen florale Inszenierungen – wie Teppichbeete, Blumentreppen und Blumenskulpturen –, eine Fotoausstellung und die temporäre Erweiterung des Kräutergartens mit indischen Gewürz- und Nutzpflanzen farb- und kontraststarke Blickpunkte.

Umrahmt wird das Themenjahr von Veranstaltungen, wie Yoga im Park und Rangoli-Legen, aber auch einer Floristikausstellung in der Orangerie und indischen Brettspielen anlässlich des Pillnitzer Spielewochenendes. Alle Veranstaltungen auf www.schlosspillnitz.de.

Parallel lädt vom 30. April bis 1. November 2016 lädt eine Sonderausstellung im Schlossmuseum (Neues Palais) zu einem Blick in die Lebens- und Wirkungsgeschichte Gustav Hermann Krumbiegels und zu einem Ausflug in das ferne Indien ein. In der Region Bangalore, im Botanischen Garten Lal Bagh, wo Krumbiegel einst viele Jahre wirkte, wird der ehemalige Gärtner des Maharadschas heute noch hoch verehrt. Auch dort wird G. H. Krumbiegel in diesem Jahr mit einer einer Blumenschau geehrt, wurde sein Lohmener Geburtshaus aus Blumen nachgebaut.

Am Staudamm von Krishnarajasagara / Mysore legt er den großartigen Lustgarten Brindavan an und wirkt in den so genannten „Hill Stations“, den sommerlichen Rückzugsorten der Maharadschas und Briten. Er betreut die Palastgärten in Mysore und Bangalore. In zahlreichen Projekten setzt er sich für die Bildung und Gesundheit der ländlichen Bevölkerung ein und propagiert den ökonomischen Nutzen des Gartenbaus. So gründet er beispielsweise in Lal Bagh die erste „School of Horticulture“ Indiens und organisiert regelmäßige Blumen- und Gartenschauen.

Zámek a park Pillnitz

 Zámek a park Pillnitz © Schloesserland-Sachsen.de

Bývalá letní rezidence saského královského dvoru je největším zámeckým komplexem postaveným v čínském stylu (tzv. »Chinoserie«) v Evropě. Zámecký park s více než 2000 dřevinami a přes 600 rostlinami zve v každém ročním období k procházkám.

Botanickou zvláštností je přes 230 let stará kamélie, která kvete od poloviny února do poloviny dubna a jež je v zimních měsících chráněna obrovským skleníkem. Ve znovu otevřeném historickém skleníku Palmenhaus se sestkávají jak australské a jihoafrické rostliny. Zámecké muzeum se věnuje dějinách zámeckého zařízení a životě u dvora, módě čínského vzoru jakož i kultuře oslav a her v době baroka. Katolická kaple přibližuje tehdejší náboženský život v zámku.

Schloss & Park Pillnitz die größte chinoise Schlossanlage Europas. Der Schlosspark mit mehr als 2000 Gehölzen und über 600 Kübelpflanzen lädt zu jeder Jahreszeit zu erlebnisreichen Spaziergängen ein. Eine botanische Besonderheit ist die über 230 Jahre alte Kamelie, die während der Blütezeit von Mitte Februar bis Mitte April in ihrem begehbaren Schutzhaus besichtigt werden kann. Im historischen Palmenhaus entfalten sich vorrangig australische und südafrikanische Pflanzen. Das Schlossmuseum im Neuen Palais informiert über die Geschichte der Schlossanlage und das höfische Leben seiner Bewohner, die Mode der Chinoiserie sowie die Fest- und Spielkultur des Barocks. Die Katholische Kapelle bringt das religiöse Leben im Schloss lebendig und zeitgemäß nahe. Schloss & Park Pillnitz Schloss & Park Pillnitz Schloss & Park Pillnitz

OTEVŘENO: Zámecký park (Schlosspark) denně od 6 h až do setmění | Zámecké muzeum (Schlossmuseum) a Umělecko-průmyslové muzeum (Gewerbemuseum) květen až říjen út–ne 10–18 h | listopad až březen: jen soboty a neděle jen prohlídky s německým průvodcem | skleníky Palmenhaus a Kamelienhaus polovina února až polovina května denně 10–17 h

ADRESA: August-Böckstiegel-Straße 2, 01326 Dresden, TELEFON: +49 (0)351 2 61 32 60, GPS: 51.0077737,13.8751537

DOPRAVA: autobus č. 63 do zastávky Schloss Pillnitz | tramvaj č. 2 až na konečnou stanici Kleinzschachwitz, poté přívozem od přístaviště Saské paroplavby (Sächsische Dampfschiffahrt)

VSTUPNÉ: »Gartenticket« do parku a skleníků 2 €/ 1 € | do 16 let zdarma | skupinový tarif 1,50 € | roční vstupenka 8 €/ 4 € | Během akce »Pillnitzer Spielewochenende« o víkendu 31.08. a 01.09.2013 4 €/ 2 €

»Museumsticket« do muzea (Park + Zámecké muzeum + Umělecko-průmyslové muzeum + Skleníky) 8 €/ 6 € skupinový tarif 7 € | do 16 let zdarma

SERVIS: mimořádné výstavy, obchod v muzeu, prohlídky DALŠÍ INFO: kavárna v zámeckém hotelu zámecké prohlídky a prohlídky parkem prohlídky pro tělesně postižené
BEZBARIÉROVOST: omezený přístup pro postižené, přístup vhodný pro postižené ve všech prostorách, WC pro postižené

Přejít na Google Maps | Záznam na Google Places

{mosmap zoom='18'| text='Zámek Pillnitz a zámecký park'| marker='1'| centerlat='51.008911'| centerlon='13.870158'|lat='51.008911'| lon='13.870158'}

CS: Zámek a park Pillnitz DE: Schloss & Park Pillnitz, Kamelie, Palmenhaus,