© www.schloesserland-sachsen.de

Albrechtsburg je první zámecká stavba v Německu a současně mistrovské dílo, které dodnes člověka ohromuje smělými architektonickými řešeními a tvůrčími nápady. Vysoké špičky věží, prosvětlené fasády a široké plochy oken se zrcadlí ve vodách Labe a určují panorama údolí.

Je však tragédií dějin, že tento klenot na vysoké skále zůstal po celá staletí takřka nevyužitý. Teprve z rozhodnutí Augusta Silného se s první evropskou porcelánovou manufakturou v roce 1710 nastěhoval do zámku i nový život a »bílé zlato« vyrazilo z Míšně na svůj triumfální pochod Evropou. Výstavy na třech podlažích připomínají genialitu západního objevitelského ducha a pod bohatě zdobenou sklípkovou klenbou a za skvostnými okny s drapériovými oblouky návštěvník nalezne skutečnou obrázkovou knihu saské historie. K návštěvě zve i sousední dóm, mistrovské dílo gotiky, stejně jako zachovalé míšeňské staré město s červenými cihlovými střechami.

Z historie

V roce 929 postavil vévoda saský a král východofranský Jindřich I. Ptáčník (německy: Heinrich der Finkler nebo Heinrich der Vogler) na skále nad Labem dřevěný obranný areál, postavený ještě ze dřeva. Míšeň se tak stala střediskem stejnojmenné hraniční marky proti ještě slovanským oblastem východu. Markrabě panoval nad celou míšeňskou markou a sídlil v budově, která stála na místě budoucího Albrechtsburgu, jenž tak vešel do dějin jako »kolébka Saska«.

Z pověření bratří Arnošta a Albrechta z Wettinu, kteří společně panovali v Sasku, vznikla mezi lety 1471 a 1524 pozdně gotická zámecká stavba: Albrechtsburg Míšeň. Nová rezidence se měla stát reprezentativním správním střediskem a zároveň obytným zámkem. Tím byl potlačen její obranný charakter ve prospěch zámku – prvního v dějinách německého stavebnictví. Albrechtsburg Míšeň však nebyl nikdy využit pro svoji zamýšlenou funkci, neboť ještě během stavby si bratři rozdělili wettinské teritorium. Občas se zde konaly recepce nebo lovecké společnosti, většinou však byl zámek prázdný. Až August Silný začal využívat Albrechtsburg v roce 1710 opět aktivně – jako první porcelánovou manufakturu v Evropě. Z Augustova pověření hledal Alchymista Johann Friedrich Böttger "Kámen mudrců“ tj. substanci přeměňující neušlechtilé kovy ve zlato. Marně. Ale místo toho nalezl v roce 1708 arkanum, evropský protějšek čínského porcelánu. Porcelán vyráběný v míšeňské manufaktuře měl triumfální úspěch po celém světě. Výroba rychle rostla a v roce 1766 zaměstnávala manufaktura na Albrechtsburgu 700 dělníků. Po 153 letech, v roce 1863, se z pozdně gotických prostor vystěhovala. Na konci 19. století vytvořil tajný dvorní rada Wilhelm Rossmann umělecký koncept úpravy celého zámku. Jádro konceptu spočívalo v "malované obrázkové knize" dějin dynastie a země. Od svého otevření jako muzeum v roce 1881 předvádí Albrechtsburg svým návštěvníkům historické události na monumentálních nástěnných malbách a odkazuje tak na své místo jako jedno z nejvýznačnějších míst saské identity.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.albrechtsburg-meissen.de/cs/ (CZ) | mapa na google places | www.drazdany.info/zeme-zamku (CZ)

Český leták, zdarma český audioguide

Poloha na mapě