Foto

Blog o středověké slavnosti na www.idnes.cz http://kvapiljan.blog.idnes.cz/c/413148/Weesenstein-To-mame-doma-taky.html

Letniční slavnosti na zámku Weesenstein představují programovou nabídku pro celé rodiny a očekává se na 9-10 tisíc návštěvníků © Schloss Weesenstein

Zámek Weesenstein Vás zve v letničním čase 7. – 9. 6. na již 23. ročník Středověkých slavností s rytířským kláním a sokolnickými přehlídkami. Vrcholy slavností představují každodenní turnaj purkrabího z Donína ve stylu vrcholného středověku a raně novověký sokolnický turnaj hraběte z Bünau. Sobotní večer zpestří taneční slavnost a představení jezdců na koních s ohnivými efekty.

Foto

Fotoreportář o středověké slavnosti na facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203788543624804&set=pcb.10203788552025014&type=1&theater