© Schloss Weesenstein

»Darováno. Státní dary jako symbol saské diplomacie« je titul nové trojjazyčné výstavy, která je k vidění na saském zámku Weesenstein až do 3. října 2016 (CZ, DE, EN). Jaké dárky přivezli do Saska české delegace? Co daroval Svobodnému státu Sasko Vladimir Putin v roce 2009, kdy mu byl předán Saský děkovný řád? A jaké dárky s sebou vozí na státní návštěvy saští premiéři?

Státní dary mají své pevné místo v diplomatických ceremoniálech. Saský premiér je dostává od svých hostů během státních návštěv, od zahraničních delegací nebo při veřejných příležitostech. Téměř vždy mají tyto dary symbolickou hodnotu a jsou odrazem kultury nebo osobnosti dárce. Výstava se zaměřuje na fenomén darování a ukazuje celou řadu státních darů, které saští premiéři obdrželi od světových mocnářů. Spektrum darů sahá od uzbeckého národního kostýmu přes africké zlaté šperky a český křišťál až po ruský jantar.

Kromě této výstavy je na zámku Weesenstein stálá výstava věnovaná sběratelství: Sbírání věcí bylo vášní majitelů zámku, rodu Wettinů. Obě výstavy patří k novému projektu Evropské Unie. V rámci projektu mají být zrestaurovány četné sběratelské předměty a dochované poklady. Podle dochovaných zámeckých inventářů a dobových fotografií jsou zámecké prostory upravovány do původního stavu. Zámecké vitríny, dříve v depozitáři uschované věci a četné nově získané autentické exponáty jsou popsány ve třech jazycích, německy, anglicky a česky. Atmosféra toho, že zde žila královská rodina, je zde stále cítit.

Na výstavu o diplomatických dárcích na podzim navazuje zimní výstava nazvaná „Dříve byla lametka zářivější! Tradice a zvyky v Čechách a Sasku / Früher war mehr Lametta! Feste und Bräuche in Sachsen und Böhmen“, která začíná 29. října. Zábavná expozice představí celou řadou exponátů věnovaných tradicím, zvykům a rituálům praktikovaným na obou stranách hranic během oslav saských či českých svátků, a osvětlí tendence mladší kultury slavení.

Obě výstavy jsou součástí česko-saského projektu podporovaným Evropské unií. Podílí se na něm zámek Weesenstein a zámek Děčín, které spolu již přes desetiletí úspěšně spolupracují. Nový projekt „Šlechtické poklady. Sběratelská vášeň v Čechách a Sasku / Adelsschätze. Die Lust am Sammeln in Sachsen und Böhmen“ (2016-2018) běží již od začátku roku a je to čtvrtý projekt EU, který zámky Weesenstein a Děčín společně realizují. V centru projektu stojí otázka, co se dělo se sbírkami šlechty v dobách společenských zvratů. Projekt podporovaný téměř 1,4 miliony eur zahrnuje několik výstav na Weesensteinu a Děčíně, vědecké konference, publikace a bohatý program událostí.

Hlavní informace

KDY: 12.05.–03.10.2016 | 10–18 h

ADRESA: Zámek Weesenstein, Am Schlossberg 1, 01809 Müglitztal | TELEFON: +49 35027 62 60, GPS: 50.932583, 13.859361

VSTUPNÉ  dospěli 6 € | děti 3 € | 2 dospělí a max. 4 děti 14 € | 1 dospělý a max. 2 děti 8 € | audioprůvodce 2 €

www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ | DE | EN | PL) | www.schloss-weesenstein.de/cs (CZ | DE | EN) | www.drazdany.info/weesenstein (CZ)

Kdo, co a komu daroval?  Český text k výstavě s popisky jednotlivých exponátů (PDF, ca. 200 KB)

Fotogalerie

 © Schloss Weesenstein

 © Schloss Weesenstein

 © Schloss Weesenstein

Německý text

„Adelsschätze – die Lust am Sammeln in Sachsen und Böhmen“ Schloss Weesenstein startet mit Sonderausstellung „Verschenkt“ neues EU-Projekt

„Verschenkt – Staatsgeschenke als Zeichen sächsischer Diplomatie“ ist der Titel einer Sonderausstellung auf Schloss Weesenstein, die vom 12. Mai bis 3. Oktober 2016 gezeigt wird. Die Ausstellung gehört zu dem von der Europäischen Union geförderten Projekt „Adelsschätze. Die Lust am Sammeln in Sachsen und Böhmen“, über das Schloss Weesenstein und Schloss Dĕčín ihre schon über ein Jahrzehnt währende erfolgreiche Partnerschaft fortsetzen. 

Staatsgeschenke haben einen festen Platz im diplomatischen Zeremoniell. Die sächsischen Ministerpräsidenten bekommen sie im Rahmen von Staatsbesuchen, Delegationsreisen und öffentlichen Anlässen überreicht. Fast immer haben diese Geschenke symbolischen Wert und sind Spiegelbild und Ausdruck der jeweiligen Kultur oder Persönlichkeit des Schenkenden. Die Sonderausstellung widmet sich dem Phänomen des diplomatischen Schenkens und zeigt eine Vielzahl von Staatsgeschenken, welche die sächsischen Ministerpräsidenten von den Mächtigen der Welt empfangen haben. Das Spektrum reicht von einer usbekischen Nationaltracht über afrikanischen Goldschmuck und tschechisches Bleikristall bis hin zu russischem Bernstein.

Darüberhinaus widmet sich auch die Dauerausstellung auf Schloss Weesenstein dem Thema des Projektes: Das Sammeln von Dingen zählte auch zu den Leidenschaften der wettinischen Schlossbesitzer. Zahlreiche Sammlungsstücke und überlieferte Schätze werden im Rahmen des Projektes restauriert. Nach überlieferten Schlossinventaren und historischen Fotografien entstehen weitere Schlossräume so original wie möglich. Die Vitrinen des Unterschlosses werden mit zahlreichen, zum Teil neu erworbenen bzw. bisher im Depot verborgenen authentischen Exponaten neu und erstmals auch dreisprachig auf Deutsche, Englisch und Tschechisch präsentiert. Die Wohnatmosphäre der sächsischen Königsfamilie wird noch lebendiger.

Der Ausstellung "Verschenkt" folgt eine Winterausstellung mit dem Titel „Früher war mehr Lametta! Feste und Bräuche in Sachsen und Böhmen“, die am 29. Oktober eröffnet wird. Die kurzweilige Schau wird mit schönen Exponaten an die Vielfalt von besonderen Bräuchen und Ritualen im Festkreis des Jahres beiderseits der Grenze erinnern und beleuchtet dabei auch jüngere Tendenzen der Festkultur.

Das neue Projekt „Adelsschätze. Die Lust am Sammeln in Sachsen und Böhmen“ (2016-2018) läuft seit Anfang des Jahres und ist das vierte EU-Projekt, das Schloss Weesenstein und Schloss Dĕčín gemeinsam umsetzen. Beleuchtet wird die Frage, wie mit den Sammlungen des Adels in den Schlössern in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche umgegangen wurde. Das insgesamt mit fast 1,4 Mio. Euro geförderte Projekt beinhaltet mehrere Sonderausstellungen in Weesenstein und Dĕčín, eine wissenschaftliche Tagung, Publikationen und ein facettenreiches Veranstaltungs-programm.