Vytisknout
Kategorie: Technické sbírky

Technické sbírky | foto © Technischen Sammlungen Dresden

V souvislostí s tím, že rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem světla, pořádají Technické sbírky v Drážďanech od 20. června německo- anglickou interaktivní výstavu „Hi Lights! Novinky o světle“. Američtí vědci plánují pouliční osvětlení v podobě bioluminiscenčních stromů, a výzkum 3D pláště neviditelnosti jistě zaujme nejen fanoušky Harryho Pottera. Neboť světlo, coby univerzální nástroj, dokáže vskutku téměř všechno. 21. století je stoletím fotonů. Výstava obsahuje 40 zastavení, kde je možno se aktivně zapojit. Návštěvník tak získá zevrubnou představu o tomto oboru a zároveň se seznámí s aktuálními výzkumy, které v souvislosti se světlem probíhají.

Kolik váží světlo? Jedná se o částice či vlny? Je možno si na světlo sáhnout? Ve světelné dílně je možno se formou hry seznámit se základními fyzikálními vlastnostmi světla. Pomocí světelných her si mohou návštěvníci vytvořit vlastní duhu, vést světlo hadicemi nebo si zahrát stolní fotbal s laserem. Další téma představuje skladba světelného spektra a obtížná cesta k vytvoření dobrého umělého osvětlení i bez klasických žárovek, po nichž mnozí právě pro jejich mimořádné světelné vlastnosti stále ještě teskní. Zájemci si mohou na výstavě vyzkoušet experimenty s měřícími přístroji, jakými jsou Michelsonův interferometr postavený ze stavebnice LEGO, spektroskop nebo 3D-scanner. A záleží už pak jen na způsobu jejich použití např. v policejních radarech či změření vzdálenosti Země od Měsíce.

Zvětšený náhled do kouzelného světa mikroorganismů umožňuje proces fluorescenční mikroskopie, díky kterému je možno pozorovat pohyby jednotlivých molekul v buňkách. Téma "Vědění prostřednictvím světla" zahrnuje i globální přenos dat pomocí optických vláken. Představí se zde i laserový dataprojektor. Kromě toho zde mohou návštěvníci sami detekovat i kosmické záření, které vzniklo před 13,8 miliardami let společně s Velkým třeskem. A na závěr si může každý návštěvník vyrobit malou upomínku pomocí značkovacího laseru.

Technické sbírky Drážďany představují současně muzeum i Science Center, ve kterých je možno poznat techniku a vědu coby součást naší kultury. V expozicích i vzdělávacích programech jsou propojeny klíčové otázky aktuálního vývoje techniky, kultury i společnosti s Drážďany jako tradičního centra moderních technologií.  I na výstavě "Hi Lights!“ se vedle Technických sbírek spolupodílela celá řada partnerů z oblasti výzkumu i průmyslu. Cílem jejich snažení bylo zprostředkování co možná největšího přiblížení současných vědeckých i výzkumných  témat. Technické sbírky představují místo, kde dochází k prolínání světa výzkumu a veřejnosti. Osvěta i poučení zde přicházejí prostřednictvím prožité zkušenosti.

Hlavní informace o výstavě

KDY: od 20.06.2015 do 19.06.2016

VSTUPNÉ: 5 € / 4 €, děti do 7 let zdarma (do celého muzea)

KDE: Junghansstraße 1 – 3, 01277 Dresden | TELEFON: +49 (0) 3 51 4 88 72 72

www.tsd.de (EN | DE) | www.drazdany.info/technicke-sbirky (CZ)

Technické sbírky | foto © Technischen Sammlungen Dresden

Přejít na Google Maps

{mosmap lat='51.041998'|lon='13.797684'|centerlat='51.041998'|centerlon='13.797684'|zoom='17'|text='Technické sbírky'|marker='0'}

Německý text

Im Rahmen des Internationalen Jahres des Lichts 2015 zeigen die Technischen Sammlungen Dresden ab 20. Juni auf Deutsch und Englisch die interaktive Ausstellung „Hi Lights! Neues vom Licht“ . Amerikanische Wissenschaftler träumen von einer Straßenbeleuchtung durch biolumineszente Bäume, die Forschung an der 3-D-Tarnkappe lässt nicht nur Harry Potter-Fans aufhorchen… Denn Licht als Universalwerkzeug kann (fast) alles. Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Photons. Die Ausstellung bietet mit 40 Mitmachstationen eine gründliche Orientierung und einen nahen Blick auf die aktuelle Forschung zum komplexen Thema Licht. | Wie schwer ist Licht? Welle oder Teilchen? Kann man Licht anfassen? In der Lichtwerkstatt werden die grundlegenden physikalischen Eigenschaften des Lichts spielerisch erfahrbar. Mithilfe von Lichtspielen können die Besucher eigene Regenbögen erzeugen, Licht durch Schläuche lenken oder mit Laserlicht kickern. Ein weiteres Thema sind die richtige `Lichtmischung`und der schwierige Weg zum guten künstlichen Licht ohne die Glühbirne, der wegen Ihrer besonderen Lichteigenschaften viele immer noch nachtrauern.  Mit einem Michelson-Interferometer aus LEGO, einem Spektroskop oder einem 3D-Scanner lässt sich in der Ausstellung mit Licht als Vermessungsinstrument experimentieren. Ob nun für die Geschwindigkeitsmessung der Polizei oder zur Bestimmung der Entfernung zum Mond. | Vergrößerte Einblicke in die wunderbare Welt der Mikroorganismen liefert ein fluoreszenzmikroskopisches Verfahren, mit dem die Bewegung einzelner Moleküle in Zellen beobachtet werden kann.  Unter der Überschrift „Wissen mit Licht“ geht es um die globalen Datentransfers per Glasfaser. Auch der Laserbeamer wird vorgestellt. Besucher können außerdem die kosmische Strahlung, die vor 13,8 Mrd. Jahren gemeinsam mit  Urknall in die Welt gekommene ist, selbst detektieren. Zum Schluss können sie sich ein individuelles Mitbringsel mithilfe eines Markierungslasers herstellen. | Die Technischen Sammlungen Dresden sind Museum und Science Center zugleich, in dem Technik und Wissenschaft als Teil unserer Kultur erlebt werden. In Ausstellungen sowie Bildungsprogrammen werden Schlüsselfragen der aktuellen Entwicklung von Technik, Kultur, und Gesellschaft mit der Dresdner Tradition als Zentrum von Hochtechnologie verknüpft. Auch für die Ausstellung „Hi Lights!“ arbeiteten die Technischen Sammlungen mit einer Vielzahl an Partnern aus Forschung und Industrie zusammen, um einen möglichst nahen Blick auf aktuelle Forschungs- und Wissenschaftsthemen erlangen und vermitteln zu können. Als Schnittstelle zwischen Forschung und Öffentlichkeit verkörpern die Technischen Sammlungen einen Ort der Aufklärung, die sich aus erlebtem Wissen speist.