Foto: Obloukový svícen na vánočním trhu Štrýclmarkt © LH Dresden | Sylvio Dittrich

Zdobí nejen okna saských domů...

... OBLOUKOVÝ SVÍCEN

Vstupu na vánoční trh Štrýclmarkt dominuje od roku 2010 obrovský vánoční oblouk. Byl vytvořen v krušnohorském městečku Gahlenz, je 13 metrů široký a 6 metrů vysoký a dá se na něj vystoupit po malých schůdkách tak, že získáte překrásný pohled na celý vánoční trh Štrýclmarkt. Oblouk je zvětšeninou tradiční saské a krušnohorské vánoční dekorace – obloukového svícnu tzv. "šwibbógn". Světlo mělo v adventním čase v krušnohorských hornických městečkách odjakživa velký význam a magickou ochrannou sílu a proto je jednou z nejdůležitějších postav vánočního trhu také krušnohorský anděl světla. Obloukový tvar svícnu připomíná výztuhu vstupů do šachet krušnohorských dolů. Původně tyto svícny vstupy do dolů skutečně zdobily, a to v den vánoční mešní směny. Oblouky tehdy vyráběli důlní kováři a horníci jej vyzdobili světly a chvojím. Tradice adventních mešních směn se dodnes uchovala v řadě krušnohorských horních měst. Malé svícny zdobí okna téměř všech saských domácností po celý čas adventu až do Tří králů. Svícny vyrábí krušnohorští řezbáři a soustružníci a jejich výroba se rozšířila v 18. století.

Krušné hory byly od 12. století významným zdrojem rudných surovin a města zbohatla jejich dobýváním. Od konce 16. století se těžba přestala vyplácet a místní obyvatelé si museli najít alternativní zdroje obživy. Hlavní surovinou se stalo dřevo a v oblasti vznikla řada řezbářských a soustružnických cechů.

DE: Schwibbogen

CZ: vánoční oblouk, svícnový oblouk, krušnohorský oblouk se svíčkami

Foto: Obloukový svícen na vánočním trhu Štrýclmarkt © LH Dresden | Sylvio Dittrich