Wasserschloss Klaffenbach © TMGS | Staatliche Schloesser, Burgen und Gaerten

Svátek Tří králů (Heilige Drei Könige) se 6. ledna slaví ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Sasko-Anhaltsko. Obchody jsou v tento den zavřeny. V Drážďanech (Sasko) se tento den neslaví a obchody jsou normálně otevřeny. 

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky