Příběh obří štoly začal roku 1730 u příležitosti velkolepé barokní slavnosti »Zeithainer Lustlager«, vyobrazené na dobové mědirytině od Eliase Baecka zvaného Heldenmuth

Drážďanská vánoční štola je po staletí součástí drážďanské kulturní historie. Toto pečivo mělo odedávna své nezastupitelné místo v domácnostech králů, knížat a samozřejmě především samotných občanů drážďanských.

První listinná zmínka o drážďanské vánoční štole pochází již z roku 1474. Najdeme ji na účtence křesťanského špitálu sv. Bartoloměje. O vynikající vánoční pochoutce se tehdy ale ještě rozhodně hovořit nedalo. Středověké postní pečivo obsahovalo pouze mouku, kvasnice a vodu. Katolická církev totiž zakazovala v době půstu mléko i máslo. Sasové si ale již odedávna neradi odepírají jakoukoliv radost či potěšení, proto kurfiřt Ernst von Sachsen a jeho bratr Albrecht požádali papeže Inocence VIII. o zrušení zákazu používání másla. Svatý otec této žádosti vyhověl a roku 1491 zaslal do regentského města tzv. »List o másle« (německy Butterbrief). Od té doby směli pekaři používat i vydatnější suroviny. Drážďanská vánoční štola, místními nazývaná také »štrýcl«, je neodělitelně spjata i s nejstarším německým vánočním trhem – s drážďanským Štrýclmarktem. První »vánoční chléb« (Christbrot) zde mohli drážďanští občané zakoupit okolo roku 1500. Svůj věhlas jako královské pečivo si drážďanská štola získávala od roku 1560. Na svátky vánoční tradičně předávali drážďanští pekaři svému zeměpánovi jednu či dvě vánoční štoly. Štolu, která vážila 36 liber, neslo během ceremonie osm mistrů a osm tovaryšů městem až na zámek.

Svou oblibou k drážďanské štole se netajil ani zřejmě nejznámější saský kurfiřt August Silný. V roce 1730, u příležitosti velkolepé barokní slavnosti »Zeithainer Lustlager«, pověřil drážďanský cech pekařský upečením obří vánoční štoly. Z 3600 vajec, 326 konví mléka a 20 centů pšeničné mouky vyrobila zhruba stovka pekařů a tovaryšů obrovitou štolu vážící 1,8 tun. Přestože tato nadrozměrná štola vznikla za pomocí vajec pro štolu víceméně netypických a nebyla upečena v době adventu, ale na začátku léta v červnu, je stejně považována za barokního předchůdce dnešní drážďanské obří štoly. Augustovu štolu dodnes připomíná štolová slavnost, která se každoročně koná v Drážďanech v sobotu před druhou adventní nedělí (letos 06.12.2014).

www.dresdnerstollen.com (CZ | EN | DE)

DE: Dresdner Christstollen®, Butterbrief, Christbrot, Striezelmarkt, Zeithainer Lustlager, Schutzverband Dresdner Stollen e.V.