Technické sbírky | foto © Technischen Sammlungen Dresden

V souvislostí s tím, že rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem světla, pořádají Technické sbírky v Drážďanech od 20. června německo- anglickou interaktivní výstavu „Hi Lights! Novinky o světle“. Američtí vědci plánují pouliční osvětlení v podobě bioluminiscenčních stromů, a výzkum 3D pláště neviditelnosti jistě zaujme nejen fanoušky Harryho Pottera. Neboť světlo, coby univerzální nástroj, dokáže vskutku téměř všechno. 21. století je stoletím fotonů. Výstava obsahuje 40 zastavení, kde je možno se aktivně zapojit. Návštěvník tak získá zevrubnou představu o tomto oboru a zároveň se seznámí s aktuálními výzkumy, které v souvislosti se světlem probíhají.