Vytisknout
Kategorie: Infobox

Podvečerní koncert u Labe © Sven Döring

Kromě typických německých svátků v Sasku existují i další speciální svátky, které plynou z protestanské tradice Svobodného státu Sasko. Stejně jako o nedělích, jsou i v tyto svátky všechny obchody zavřené. Otevřeno mají pouze muzea a kulturní zařízení, restaurace, pekárny a benzínová čerpadla. V následujícím článku najdete seznam saských svátků.

Svátky v německé spolkové zemi Sasko

Leden

1. leden (1. 1.) Nový rok

www.drazdany.info/novy-rok

Březen či duben

Velikonoce (Ostern)

- Velký pátek (Karfreitag)
10. 4. 2020 | 2. 4. 2021
- Velikonoční neděle (Ostersonntag)
12. 4. 2020 | 4. 4. 2021
- Velikonoční pondělí (Ostermontag)
13. 4. 2020 | 5. 4. 2021

www.drazdany.info/velikonoce

Květen

1. květen (1. 5.) 1. máj

www.drazdany.info/svatek-prace

Květen či červen

Nanebevstoupení Páně (Christi Himmelfahrt)
21. 5. 2020 | 13. 5. 2021
39 dní po Velikonoční neděli

www.drazdany.info/nanebevstoupeni-pane

Letnice, Svatodušní svátky, svatodušní pondělí, letniční pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)*
1. 6. 2020 | 24. 5. 2021
50 dní po Velikonoční neděli

www.drazdany.info/svatodusni-svatky

Říjen

3. říjen (3. 10.) Den německé jednoty (Tag der Deutschen Einheit)

www.drazdany.info/wiedervereinigung

31. říjen (31. 10.) Den reformace (Reformationstag) - 31. 10. je v USA Halloween a v Drážďanech Den reformace (Reformationstag), svátek na počest Martina Luthera. Den reformace je státní svátek od německého znovusjednocení, a to v německých státech s protestanskou tradicí - Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. V Bádensku-Württembersku mají v tento den děti ve školách volno. V saských pekárnách se tento den a v jeho předvečer prodává sladké reformační pečivo s rozinkami, jehož tvar připomíná Lutherův znak – růži s červeným srdcem uprostřed. Muzea, výstavy, restaurace, kavárny a benzínky bývají zpravidla otevřené i během svátků.

www.drazdany.info/den-reformace

Listopad

Den pokání a modlitby (Buß- und Bettag)*
18. 11. 2020 | 17. 11. 2021
vždy ve středu před 23. listopadem resp. 11 dní před první adventní nedělí

www.drazdany.info/den-pokani-a-modlitby

Prosinec

25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční

www.drazdany.info/vanocni-svatky


Speciální protestanské svátky


Katolické svátky v Bavorsku a Rakousku 

Tyto svátky se v Sasku neslaví, jsou normálními pracovními dny. 

www.drazdany.info/tri-kralove

www.drazdany.info/nanebevzeti-panny-marie

www.drazdany.info/dusicky

www.drazdany.info/fronleichnam