Prvomájová přehlídka parníků z flotily Saské paroplavební společnosti © LHD, Sylvio Dittrich

O Svátku práce na prvního máje jsou obchody zavřeny. Tento den se však konají nejrůznější slavnosti a akce. Mezi ty patří například prvomájová přehlídka nejstarší a největší labské parní flotily. Více informací o této události naleznete na www.drazdany.info/prehlidka-parniku. Na tento den bývají většinou naplánovány také různé politické demonstrace. 

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky