Barokní Drážďany slaví 300 let od velkolepé královské svatby © DMG

Před 300 lety, v roce 1719, se v Drážďanech konala svatba století - sňatek Friedricha Augusta II., syna saského kurfiřta s dcerou habsburského císaře, Marií Josephou. K tomuto jubileu Drážďany připravují celou řadu událostí.

Obřad se sice uskutečnil ve Vídni, ale čtyřtýdenní oslavy se odehrávaly na saském dvoře v Drážďanech, kam se kromě svatebního páru vydalo více než 1000 knížat, hrabat, baronů a šlechticů se svým doprovodem, obchodníky, nejrůznějšími artisty. Dění pochopitelně přihlíželo množství diváků. Drážďany se v letošním roce připravují na oslavy barokních časů.

FOTOGRAFIE V TISKOVÉ KVALITĚ: https://oc.marketing-dresden.cloud/index.php/s/BNovNo98ipLGrX2 U fotografií prosím uvádějte správný copyright, který je obsažen v názvu fotografií. U vizualizací Parádního apartmá (fotografie bez lidí) je to vždy: © Michael Schneider, mic-vis.de, Studio für Visualisierungen.


Návrat pomerančů do drážďanského Zwingeru | 18. 5. 2019

Dne 18. května 2019 se koná slavnost k návratu stovky pomerančovníků z jejich zimních domovů do drážďanského Zwingeru. V 18. století byly citrusové rostliny drahé a vzácné a tak představovaly symbol moci a bohatství. August Silný je nechal zvlášť dovážet z Itálie. Kam však s touto nádherou v zimě? Kurfiřt proto v roce 1709 pověřil svého architekta Matthäuse Daniela Pöppelmanna, aby postavil oranžérii, dnešní Zwinger. Stavba byla postupně rozšiřovaná početnými přístavbami, až vzniklo barokní vnitřní nádvoří. Oranžérie upadla vedle řady kulturních nabídek do zapomenutí. Zbylé citrusy nalezly nový domov v roce 1880 v zámku a parku Pillnitz a v Barokní zahradě Großsedlitz.

www.drazdany.info/navrat-pomerancu


Audiovizuální "kopule" na nádvoří Zwingeru | od 29. 6. 2019

Návštěvníci Zwingeru mohou objevit historii budovy z takové blízkosti jako nikdy předtím. Umožní jim to fascinující panoramatické projekce umístěné v několika stanicích na nádvoří. Díky virtuální realitě a nejnovějším technikám mohou zhlédnout, jak se drážďanský Zwinger proměňoval v průběhu času. Stanou se hostem na svatbě Friedricha Augusta II., mohou obdivovat okouzlující průvody a dozvědět se více o utopických plánech barokní stavby.

Pod názvem »Filmkuppel Zwinger Xperience« bude audivizuální dílo umístěné na nádvoří Zwingeru od 29. června 2019 do léta 2020.

www.zwinger-xperience.de/


Drážďanská noc labských zámků | 13. 7. 2019

13. července se koná v pořadí již 11. Drážďanská noc labských zámků . Letos bude součástí oslav výročí svatby století konané roku 1719. Parky tří labských zámečků, kterými jsou Lingnerschloss, Albrechtsberg a Eckberg, lákají návštěvníky k tomu, aby strávili noc při oslavách pod širým nebem. Barokní šaty jsou letos velmi vítány.

www.drazdany.info/noc-labskych-zamku


Přehlídka gondol a další oslavy »Lustgondeln anno 1719« | 25. 8. 2019

Přehlídka na Labi u Pirny pod názvem »Lustgondeln anno 1719« připomene událost, kdy se mladý královský pár poprvé setkal. Nyní, po 300 letech budou diváci svědky historické rekonstrukce tohoto shledání. Na trase z Pirny do Drážďan mohou zhlédnout repliky historických gondol, ale i celou řadu moderních plavidel, které oslavy doprovází. V Pirně se uskuteční veřejný večírek s barokní inscenaci přímo na hladině řeky a konečně v Drážďanech se bude konat emotivní uvítací ceremoniál. "Lustgondeln anno 1719" je událostí, kdy jsou diváci současně i herci. Přátelé barokní kultury jsou srdečně zváni, aby prožili svoji vášeň v dobových kostýmech.


Od pompézních gondol, nádherných kočárů až po koňské koblížky | 30. 8. 2019 – 5. 4. 2020

K oslavám výročí svatby kurfiřtského prince se připojuje i drážďanské dopravní muzeum s mimořádnou výstavou »Od pompézních gondol, nádherných kočárů až po koňské koblížky«. Návštěvníci se vydají na cestu a výstava jim odpoví na otázky, jak v době velkolepé královské svatby cestovala princezna a jak například obyčejný řemeslník. Nebo jakým výzvám museli čelit organizátoři této velkolepé svatby. Vrcholem je kočár z tehdejší doby zdobený malbami.

www.drazdany.info/3060


»Parádní apartmá Augusta Silného« v Rezidenčním zámku | od 28. 9. 2019

Dne 28. září roku 2019 se otevírá obnovené tzv. »Parádní královské apartmá Augusta Silného«, včetně Porcelánového kabinetu ve Věžní místnosti (Turmzimmer) Rezidenčního zámku. Je to u příležitosti 300. výročí svatebních slavností kurfiřtského prince Friedricha Augusta II. Saského s rakouskou císařskou dcerou arcivévodkyní Marií Josefou konaných v Drážďanech. Pompézní svatební oslava ze září roku 1719 se stala podnětem k zřízení pěti nádherných barokních sálů ve druhém patře západního křídla Rezidenčního zámku. Podle francouzského vzoru je tvoří jídelna, dva předpokoje, audienční síň s trůnem a parádní ložnice s velkolepou císařskou postelí. Kvůli reprezentačnímu a státotvornému charakteru plánované události dal tehdy saský kurfiřt a polský král místnosti zhotovit tak, aby vzniklo mimořádné pozdně barokní prostorové umělecké dílo. Během druhé světové války byl veškerý skvostný mobiliář ze sálů odvezen a uschován, a tím zachráněn před zničením během bombardování Drážďan 13. února 1945. 

Součástí výstavy bude i původní šatník Augusta Silného. Diváci si budou moci prohlédnout oděv, který měl na sobě při korunovaci v roce 1697 a další, který oblékl na svatebních oslavách svého syna v roce 1719.

www.drazdany.info/skd/2933-paradni-apartma