Obrazárna Staří mistři prochází rekonstrukcí | foto © SKD

Obrazárna Staří mistři se začátkem roku 2016 přesune ze západního do východního křídla budovy Semperbau. Od 26. února 2016 se celá expozice bude prezentovat v novém rozvěšení. Kvůli přesunutí obrazů a jejich nové instalaci bude Obrazárna Staří mistři od 4.1. do 25.2.2016 kompletně uzavřena. Během této doby bude otevřen Rezidenční zámek každý den, tedy i v úterý, a to od 10 do 18 hodin.

POZOR AKTUALIZACE: Uzavření Obrazárny se tedy posouvá na začátek roku 2016 (od 4.1. do 25.2.2016). V říjnu 2015 je Obrazárna Staří mistři otevřena jako normálně!

Budova muzea postavená v letech 1847 až 1855 v neorenesančním stylu podle plánů Gottfrieda Sempera prochází od roku 1993 zásadní opravou. Aby byla pro návštěvníky muzea z celého světa nadále přístupná část budovy, probíhá sanace ve dvou etapách. Zatímco nyní probíhají stavební úpravy ve východní polovině budovy, je v západním křídle k vidění nově koncipované rozvěšení zhruba 400 maleb.

Rekonstrukční práce ve východním křídle budovy Semperbau budou hotovy do konce roku 2015. Začátkem roku 2016 budou obrazy přesunuty ze západního do východního křídla. Přitom bude návštěvníky pozitivně přijaté rozvěšení obrazů v západním křídle pro východní křídlo ještě přizpůsobeno novým prostorám. Známá a oblíbená mistrovská díla muzea budou pak opět přístupná. Mezi ně patří skvosty, jako Raffaelova „Sixtinká madona“ (1512/13), „Svatá noc“ od Corregia (1522/30), Vermeerova „Dívka u okna čtoucí dopis“ (koelm 1659) či Liotardova „Dívka s čokoládou“ (kolem 1744/45).
 
Po dobu uzavření Obrazárny Staří mistři bude Rezidenční zámek výjimečně otevřen i v úterý. Rezidenční zámek se světově proslulou Zelenou klenbou, Obřím sálem, Tureckou komorou, Mědiryteckým kabinetem a nově otevřeným Kabinetem mincí tak bude otevřen každý den v týdnu od 10 do 18 hodin. Mimoto jsou návštěvníkům k dispozici i další muzea Státních uměleckých sbírek Drážďany s jedinečnou rozmanitou nabídkou, včetně Sbírky porcelánu, Matematicko-fyzikálního salónu, Obrazárny Noví mistři a Sbírkou soch v Albertinu, stejně jako Muzeum saského lidového umění v budově Jägerhof v drážďanské čtvrti Neustadt a Uměleckoprůmyslové muzeum na zámku Pillnitz.

Ve druhé fázi sanace bude následovat rozšíření západního křídla. Stavební práce na budově Obrazárny by měly být dokončeny do konce roku 2017. Znovuotevření kompletně zrekonstruované Obrazárny Staří mistři je plánováno na rok 2018.

Hlavní informace o uzavření Obrazárny Staří mistři

KDY: Obrazárna Staří mistři bude kompletně uzavřena od 4.1. do 25.2.2016

ADRESA: Theaterplatz 1, 01067 Dresden | TELEFON: +49 (0)351 49 14 20 00

www.skd.museum (DE) | www.drazdany.info/skd (CZ)

TIP: v době uzavření Obrazárny Staří mistři bude Rezidenční zámek otevřen i v úterý, tedy každý den v týdnu od 10 do 18 hodin | www.drazdany.info/rezidencnizamek  (CZ)

Nový koncept rozvěšení obrazů z jara 2013 bude pro nové prostory přepracován © Státní umělecké sbírky Drážďany, Foto: Herbert Boswank

Přejít na Google Maps

{mosmap lat='51.053388'|lon='13.734707'|centerlat='51.053388'|centerlon='13.734707'|zoom='16'|text='Obrazárna Staří mistři'|marker='1'}

Německý text

Die Gemäldegalerie Alte Meister zieht im Herbst von der Westseite des Semperbaus in die Ostseite und präsentiert sich ab Ende Oktober 2015 in neuer Hängung. Die Sanierungsarbeiten in der Osthälfte des Semperbaus gehen in die heiße Endphase. Der Gebäudeteil ist nahezu fertiggestellt und wird am 30. Oktober 2015 wiedereröffnet. Für die Neueinrichtung ist zuvor eine kurzzeitige Gesamtschließung der Sammlung vom 14. September bis 29. Oktober 2015 notwendig. Der nach Plänen von Gottfried Semper 1847 bis 1855 im Stil der Neorenaissance errichtete Museumsbau wird seit dem Frühjahr 2013 einer grundlegenden Instandsetzung unterzogen. Um jeweils einen Teil des Gebäudes für Besucher aus Sachsen und aus aller Welt weiterhin zugänglich zu machen, findet die Sanierung in zwei Etappen statt. Während also zurzeit in der Osthälfte die Baumaßnahmen stattfinden, ist im Westflügel eine Neuhängung von rund 400 Gemälden zu erleben. Die Arbeiten im Ostteil sind nun fast abgeschlossen, so dass dieser Abschnitt am 30. Oktober 2015 wieder eröffnen kann. Für die Einrichtung der Präsentation in diesem Gebäudetrakt ist eine kurzzeitige Gesamtschließung der Gemäldegalerie Alte Meister vom 14. September bis 29. Oktober 2015 notwendig. In dieser Zeit ziehen die Gemälde vom West- in den Ostflügel. Dabei wird die von den Besuchern überaus positiv aufgenommene Hängung im Westflügel für den Ostflügel nochmals umgestaltet, um sie den anderen Raumverhältnissen anzupassen. Die bekannten und beliebten Meisterwerke des Museums können dann weiterhin besichtigt werden. Allen voran Raffaels „Sixtinische Madonna“ (1512/13), Correggios „Heilige Nacht“ (1522/30), Vermeers „Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster“ (um 1659) und Liotards „Schokoladenmädchen“ (um 1744/45). Im Zeitraum der Schließung bleibt das Residenzschloss mit dem weltberühmten Grünen Gewölbe, dem Riesensaal, der Türkischen Cammer, dem Kupferstich-Kabinett sowie dem dann neu eröffneten Münzkabinett ausnahmsweise auch am Dienstag geöffnet und ist damit an allen Tagen der Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus stehen dem Besucher die anderen Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden weiterhin mit ihrer einzigartigen Vielfalt zur Verfügung, darunter die Porzellansammlung, der Mathematisch-Physikalische Salon, die Galerie Neue Meister und die Skulpturensammlung im Albertinum, sowie das Museum für Sächsische Volkskunst und das Kunstgewerbemuseum in Schloss Pillnitz. In einer zweiten Sanierungsphase folgt ab dem 1. November 2015 der Ausbau des Westflügels. Bis Ende 2017 sollen die Bauarbeiten am Galeriegebäude abgeschlossen sein. Die Neueröffnung der vollständig sanierten Gemäldegalerie Alte Meister ist für 2018 geplant. Baumaßnahmen Gemäldegalerie Alte Meister im Überblick: 13. September 2015: letzter Besuchertag der Gemäldegalerie Alte Meister im Semperbau, 14. September bis 29. Oktober 2015: Gesamtschließung der Gemäldegalerie Alte Meister, 30. Oktober 2015: Wiedereröffnung des Ostteils der Gemäldegalerie Alte Meister für die Besucher, ab 1. November 2015: Beginn der Baumaßnahme Westseite.