Výhled z pevnosti Sonnenstein © KTP GmbH, Jens Dauterstedt

Až do 29. 9. můžete v bastionech pevnosti Sonnenstein zhlédnout výstavu zvířecích soch. Tzv. »Skulpturensommer« čili »Sochařské léto« je na tomto místě každý rok. Cesta nahoru na pevnost Sonnenstein je zároveň i nádhernou procházkou. Lemují ji informační tabule o historii města a pevnosti ve třech jazycích, kromě němčiny a angličtiny také v češtině. Odměnou za stoupání po terasách a schodištích je jedinečný výhled z hradeb na historické jádro Pirny. Druhý díl výstavy bude od června 2019 umístěn v Růžové zahradě děčínského zámku.

Více o výstavě z pera organizátorů: "Zvířata fascinují lidi již odnepaměti. Představují ztělesnění kvality, někdy symbolizují božstva. Sochařské léto »Skulpturensommer« se k tomuto tématu snaží přiblížit a v bastionech pevnosti Sonnenstein jsou vystaveny sochy zvířat od počátku moderny až po současnost. Více než 80 prací více než 30 sochařů ukazuje velkou rozmanitost forem. Umělci jako Gaul, Wimmer nebo Marcks vstupují do dialogu se současníky, které zastupují sochaři Grunert, Schwarzbach, Grzimek a další. Zatímco sochaři 20. století používali tradiční materiály, dnes stále více důvěřují novým materiálům, jako jsou: dřevo, tkanina, drát, zbytkové materiály, lepenka, papíry, plasty nebo kovy, což vytváří velmi zvláštní přitažlivost, která stimuluje divákovy emoce. Díky bohatému doprovodnému programu, například koncertům a prohlídkám s průvodcem, mohou návštěvníci zažít jedinečnou atmosféru této venkovní výstavy."

Hlavní informace

KDY: 5. 5. – 29. 9. 2019

KDE: Schlosshof 2/4, 01796 Pirna

PARKOVÁNÍ a další informace o Pirně  www.drazdany.info/pirna (CZ) 

VSTUPNÉ: 5/3 € | děti a školáci zdarma

www.pirna.de/skulpturensommer (DE) | www.drazdany.info/skulpturensommer  (CZ)

Skulpturensommer na mapě

Skulpturensommer v Pirně © KTP GmbH

Skulpturensommer Pirna – Děčín | Das Tier – Sinnbild des Göttlichen | Seit jeher üben Tiere auf den Menschen eine große Faszination aus. Für ihn verkörpern sie Qualitäten und Dimensionen des Göttlichen. Der Skulpturensommer versucht sich diesem Thema zu nähern und präsentiert in den Bastionen der Festung Sonnenstein Tierskulpturen von der beginnenden Moderne bis heute. Über 80 Werke von mehr als 30 Bildhauern zeigen die große Formenvielfalt, die das Tierreich im Gegensatz zur menschlichen Darstellung hat. Künstler wie Gaul, Wimmer oder Marcks treten in Dialog mit den Darstellungen der heutigen Zeit, repräsentiert durch die Bildhauer Grunert, Schwarzbach, Grzimek und weitere. | Benutzten die Bildhauer des 20. Jahrhunderts noch traditionelle Materialien, trauen sie sich heute zunehmend an neue Materialien heran, wie: Holz, Stoff, Draht, Restmaterialien, Pappen, Papiere, Kunststoffe oder Metalle. Dabei entsteht neben der Formreduktion ein ganz besonderer Reiz, der das Fühlen des Betrachters anregt. Begleitet von einem attraktiven Rahmenprogramm mit Führungen und Wandelkonzerten können Besucher die einmalige Atmosphäre dieser Freiluftausstellung vom 5. Mai bis zum 29. September erleben. Passend dazu werden im StadtMuseum Pirna ab Juni Kleinplastik und Grafiken zu sehen sein. Der zweite Teil der grenzüberschreitenden Skulpturenausstellung wird ab Juni im Rosengarten des Schlosses Děčín zu sehen sein. Bezugnehmend auf den Skulpturensommer wird es zudem vom 23. bis 24. August ein Symposium mit Fachvorträgen und Workshops zum Thema »Was veranlasst den Menschen, Tierfiguren zu gestalten?« geben. Die Anmeldefrist hierfür läuft bis 30. Juni. Bastionen Festung Sonnenstein | Schlosshof 2/4, 01796 Pirna | www.pirna.de/skulpturensommer