Tyto dva honosné hoblíky budou v roce 2016 součástí nové výstavy o světonázoru a vědění kolem roku 1600  © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Jürgen Karpinski

V drážďanském Rezidenčním zámku se 19. března 2016 otvírá nová stálá expozice nazvaná "Světonázor a vědění kolem roku 1600". V šesti nových sálech, na 600 čtverečních metrech, je nyní k vidění kurfiřtská sbírka pozdně renesančních objektů z doby "kurfiřtsko-saské kunstkomory", kterou v roce 1560 založil August Saský. Rekonstrukce sálů je jedním z dalších kroků k dokončení Rezidenčního zámku, současné nejvýznamnější kulturně historické stavby v Sasku.

Raffaelova Sixtinská Madonna  © SKD, Foto: Estel/Klut

Drážďanská obrazárna Staří mistři s Raffaelovou Sixtinskou madonou i dalšími světoznámými díly je opět přístupná veřejnosti. V vidění je celkem 450 obrazů, jež představují průřez dějinami nejdůležitějších evropských malířských škol a směrů. Po Zwingeru druhou nejnavštěvovanější drážďanskou památkou je Rezidenční zámek, který byl v uplynulém desetiletí od základů rekonstruován. Nyní jsou tam umístěny expozice světového významu, mj. Nová a Historická Zelená klenba, Turecká komora, Mincovní kabinet a Zbrojnice. Letos k nim přibyla další stálá výstava, která prezentuje exponáty z kurfiřtské pozdně renesanční kunstkomory. Jmenuje se "Vědění a světonázor kolem roku 1600". Do všech muzeí a na všechny výstavy Státních uměleckých sbírek (SKD) je do 16 let vstup zdarma. Školy potřebují vyplněný a orazítkovaný formulář, aby volný vstup dostali i dvě doprovázející osoby na školní třídu. Objednat si lze i prohlídky v češtině a slovenštině s průvodkyní Steffi Uhlig, která má licenci pro veškeré expozice Státních uměleckých sbírek v Drážďanech.

Rezidenční zámek hostí v roce 2016 novou výstavu o světonázoru a vědění kolem roku 1600 © Frank Exß

Drážďanské Státní umělecké sbírky otevírají v březnu 2016 v Rezidenčním zámku novou stálou výstavu věnovanou rozvoji vědění kolem roku 1600. V uměleckoprůmyslovém muzeu na zámku Pillnitz se od května 2016 vše točí okolo kola a milovníci bicyklů, velocipedů a jejich nejmodernějších forem mohou s jiskrou v oku pohlédnout na současný design i na historický vývoj kola. A z »balkonu Evropy«, tedy z Brühlovy terasy, lze od října 2016 spatřit »Ráj na Zemi«, a to hned po překročení prahu výstavní síně v budově Lipsiusbau.

Ráj na Zemi © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Klut/Estel

Hlavní muzea Státních uměleckých sbírek Drážďany pořádají i v roce 2016 výstavy mezinárodního významu. Nejdůležitějšími dějišti světově významných výstav jsou v historickém centru Drážďan kromě známého Zwingeru, také Rezidenční zámek, Albertinum a Lipsiusbau na Brühlově terase.

Pieter van der Heyden vyobrazil bizarní stvoření pokoušející světce ve svém obraze Pokušení svatého Antonína  (1556) © Kabinet mědirytin, SKD, foto: Herbert Boswank

Fantastický svět malíře Hieronyma Bosche, plný pekelných scén a zástupů bizarních stvoření trestajících hříšníky nebo pokoušejících světce, je tématem nové výstavy v drážďanském Kabinetu mědirytin nazvané „Dědictví Hieronyma Bosche“. Surreálná atmosféra a tajuplné scény z obrazů tohoto pozdně středověkého umělce fascinovaly nejen jeho současníky, ale i další generace umělců, kteří se jím inspirovali, nebo jej napodobovali. Na nejnovější výstavě je prezentován tento posmrtný život Boschova úžasného světa v dobovém grafickém a malířském umění od raného novověku až do 18. století.