Drážďanské umělecké sbírky patří mezi nejvýznamnější a nejstarší muzeální instituce na světě. Její kořeny spočívají v tzv. kunstkomoře, což byla sbírka saských kurfiřtů z 16. století, která je dodnes uchovávána v Rezidenčním zámku.

Max Klinger, Das Kolosseum in Rom, 1888 © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Jürgen Karpinski

Země, kde kvetou citrony, byla v 19. století magnetem pro mnohé cestovatele ze severu Evropy. Od února 2017 představí drážďanské Albertinum komplexní retrospektivu německých obrazů Itálie z 19. století. Tvorba německých umělců tu vede dialog s díly jejich někdejších vynikajících mezinárodních současníků, jako byl Camille Corot, Johan Christian Dahl a Arnold Böcklin. Barva a světlo Itálie, často z překvapujících a nezvyklých perspektiv, budou k vidění v samém srdci Drážďan. Podněcují fantazii a chuť k cestování.

Ráj na Zemi © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Klut/Estel

Z »balkonu Evropy«, tedy z Brühlovy terasy, lze od října 2016 spatřit »Ráj na Zemi«, a to hned po překročení prahu výstavní síně v budově Lipsiusbau.

Creative Collisions. Studio Rygalik und junge Kreative v muzeu Kunstgewerbemuseum © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Tomáš Souček

Výstava "Creative Collisions. Studio Rygalik a mladí tvůrci" v Uměleckoprůmyslovém muzeu na zámku Pillnitz v Drážďanech není jen tak obyčejná výstava. Je to experiment. Prezentovany jsou výsledky skupinového tvůrčího procesu. Výchozím bodem bylo pozvání ředitelky muzea Tulgy Beyerle, adresované renomované designérské dvoijci z Polska, kterou tvoří Tomek a Gosia Rygalik. V centru zájmu přitom stála otázka, jak materiály a nábytek ovlivňují kulturu stolování. K vidění je členitý stůl z dílny "Studia Rygalik". Během dvou workshopů s mladými tvůrčími osobnostmi z Drážďan vznikly na místě další umělecké objekty, které jsou vystaveny v Uměleckoprůmyslovém muzeu až do 1. listopadu. Pilnitzské Uměleckoprůmyslové muzeum je součástí Státní uměleckých sbírek Drážďany. Návštěva zámku Pillnitz se vyplatí rovněž kvůli barokní architektuře a rozsáhlému zámeckému parku.

 © SKD

V září 2015 pořádají Umělecké sbírky Drážďany pozoruhodný hudební festival, v jehož rámci vystoupí více než 250 renomovaných umělců dvaceti různých národností. Od 4. do 30. září očekává návštěvníky neobvyklá a jedinečná souhra různých interpretačních forem zprostředkujících hudební zážitky na pro hudbu neobvyklých místech, totiž v muzeích a výstavních prostorech, jako například Zwinger, Albertinum či honosné sály Turecké komory či Zelené klenby v Rezidenčním zámku. Festival DRESDNER KUNSTFEST těží z kulturního bohatství a pestré pluralitní minulosti muzeí, která se tentokrát prezentuje netradičně, totiž z pohledu hudebního umění.