Dne 30. září roku 2019 se otevírá obnovené tzv. »parádní královské apartmá Augusta Silného«, včetně Porcelánového kabinetu ve věžní místnosti (Turmzimmer) Rezidenčního zámku. Je to u příležitosti 300. výročí svatebních slavností kurfiřtského prince Friedricha Augusta II. Saského s rakouskou císařskou dcerou arcivévodkyní Marií Josefou konaných v Drážďanech. Pompézní svatební oslava ze září roku 1719 se stala podnětem k zřízení pěti nádherných barokních sálů ve druhém patře západního křídla Rezidenčního zámku. Podle francouzského vzoru je tvoří jídelna, dva předpokoje, audienční síň s trůnem a parádní ložnice s velkolepou císařskou postelí. Kvůli reprezentačnímu a státotvornému charakteru plánované události dal tehdy saský kurfiřt a polský král místnosti zhotovit tak, aby vzniklo mimořádné pozdně barokní prostorové umělecké dílo. Během druhé světové války byl veškerý skvostný mobiliář ze sálů odvezen a uschován, a tím zachráněn před zničením během bombardování Drážďan 13. února 1945.

»Parádní královské apartmá Augusta Silného« - hlavní informace o nové stálé expozici

KDY: 30. 9. 2019

KDE: Parádní apartmá v Rezidenční zámku | ADRESA: Residenzschloss Dresden, Taschenberg 2, 01067 Dresden

www.drazdany.info/skd (CZ) | www.skd.museum (DE | EN | CZ)

Německý text článku --- Schon im September 2019 sollen das wiederhergestellte königliche Paradeappartement Augusts des Starken sowie das Porzellankabinett im Turmzimmer des Residenzschlosses eröffnen. Anlass ist der 300. Jahrestag der Feierlichkeiten zur Vermählung des Kurprinzen Friedrich August II. mit der österreichischen Kaisertochter Erzherzogin Maria Josepha in Dresden. Das pompöse Hochzeitsfest vom September 1719 gab den Anlass zur Einrichtung der fünf barocken Prunksäle im zweiten Obergeschoss des Westflügels. Nach französischem Vorbild zählten dazu ein Tafelgemach, zwei Vorzimmer, das Audienzgemach mit Thron sowie das Paradeschlafzimmer mit einem grandiosen Imperialbett. Aufgrund des staatstragenden Charakters des Ereignisses ließ der Kurfürst-König ein spätbarockes Raumkunstwerk von höchster Repräsentation erschaffen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das bewegliche Ausstattungs- und Einrichtungsgut des prächtigen Ensembles ausgelagert und konnte so trotz der Zerstörung des Schlosses am 13. Februar 1945 bewahrt werden.