Prvního máje začíná na zámku Pillnitz výstava o jízdních kolech © FOTO: Oliver Killing, SKD

K zahájení sezóny dne 30. dubna 2016 nabídne drážďanské Uměleckoprůmyslové muzeum v zámku Pillnitz velkou výstavu věnovanou cyklistice s názvem „Vlastní pohon aneb Jak nás kolo popohnalo“, která se bude týkat designu a kultury jízdních kol. Zámek Pillnitz, někdejší snové letní sídlo drážďanské šlechty s barokní architekturou v čínském stylu zrcadlící se v hladině řeky Labe, je ideálním cílem  výletů na jízdních kolech po labské cyklostezce. Popisky k výstavě jsou německy a anglicky.

I dvě staletí po vynalezení draisiny, má „vlastní pohon“ stále obrovskou přitažlivost, jak ukazuje kurátorka Petra Schmidt na výstavě v pillnitzkém paláci Wasserpalais (Vodní palác). Na základě milníků ve vývoji jízdních kol, jako jsou historický velociped, skládací kola, horská nebo závodní kola, a také ve formě příslušných komponentů a příslušenství (světla, sedla a přilby) je zřejmé, jak technické inovace a estetické nároky ovlivňovaly a tvarovaly design těch kterých kol. Čtyři vystavená jízdní kola mohou návštěvníci dokonce sami otestovat. Například kopii historického velocipedu.

Výstava ovšem klade důraz zejména na pohyb jako takový: v úsecích jako „Objevení mechanického pohybu“, „Sportovní pohyb“, „Společnost v pohybu resp. sociální hnutí“, „Emoční hnutí resp. hnutí mysli“ a „Pohyb do budoucnosti“ sleduje kurátorka vývoj jízdního kola. Neboť stejně tak, jako se člověk sám pomocí jízdního kola pohybuje, pohybuje i kolo člověkem, a to na různých významových úrovních. Jako jakési zrcadlo své doby obrací tato přehlídka do centra pozornosti jízdní kolo, co se týče jeho významu pro proletářská či feministická hnutí nebo také pro hnutí hippies, které se svými předchůdci horských kol vlastní cyklistický sport doslova revolucionizovalo. Rovněž dnes je nezávislost resp. autonomie, kterou jízdní kolo člověku poskytuje, vyjádřením politického stanoviska — kupříkladu, když účastníci hnutí Critical Mass brázdí na kolech ulice měst, aby tak demonstrovali za rozšíření práv cyklistů v silničním provozu.

Návštěvník se může ve výstavních prostorách těšit na moderní prezentaci nejrůznějších kol. A to počínaje odrážedlem německého vynálezce Karla Draise, tedy takzvanou draisinou (resp. drezínou), přes vysoké kolo a konče specializovanými koly na časovky, která byla vyvinuta pro Olympijské hry v Atlantě. Mimořádnou zvláštnost představuje pojízdná kolová instalace ve vstupní oblasti paláce Wasserpalais (Vodního paláce). Zde prezentovaná jízdní kola (lehokolo / vysoké kolo / dětské kolo a horské kolo) si návštěvníci mohou vyzkoušet. Ve vstupní zóně se nachází rovněž časová osa, která začíná kolem roku 1800 a ústí v budoucnosti. Jsou na ní názorně propojeny obrázky, fakta a statistiky historie jako takové a historie jízdních kol, od čehož se odvíjejí otázky týkající se vlastního dopravního chování a tématu trvalé udržitelnosti. Především dnes zažívá jízdní kolo nový vzestup, a sice nejenom v kruzích sportovců nebo fanoušků této scény, nýbrž v povědomí lidí, následkem čehož se stává elementární součástí nového životního stylu. Přání žít v souladu s pravidly trvalé udržitelnosti a chovat se vědomě zdravě se odráží v zesilující prezenci kola ve společnosti.

Výstavu v Pillnitz doplňuje obsáhlý rámcový program, který zahrnuje takové aktivity, jako jsou například „Letní neděle v Pillnitz“ s průvodci, dětské workshopy a street food z nákladního kola, akce sbírky kol pro uprchlíky, dva výjezdy a jedno sympozium na téma „Kultura mobility“.

Další výstavy sezóny 2016 v Uměleckoprůmyslovém muzeu

Výstava „Friends + Design“ tematizující od 9. července 2016 přátelství sedmi designérů, kteří si na trhu obvykle spíše konkurují. Společně vyvinou projekty speciálně pro tuto výstavu. V rámci toho představíme v Drážďanech tyto mezinárodně úspěšné designéry poprvé (Tomás Alonso, Mathias Hahn, Richard Hutten, Philippe Malouin, Jerszy Seymour, Bethan Laura Wood, Michael Young).

Začátkem září 2016 pak vyvine Uměleckoprůmyslové muzeum se Studiem Rygalik výstavu v procesu. Projekt „Creative Collisions“ bude vyvíjen in situ společně s kreativci a bude k vidění od 3. září. Pod vedením Studia Rygalik budeme ke vzájemné spolupráci zvát mladé tvůrce a tvůrčí uprchlíky.

Chtěli bychom Vás pozvat na tiskový rozhovor a prosíme tudíž o sdělení Vaší účasti na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Závěrem bychom chtěli upozornit, že od 10.00 do 11.30 hodin se uskuteční tisková obchůzka v Zámeckém muzeu Pillnitz k výstavě „Zahrady mahárádžů“, což je produkce veřejně prospěšné spol. s r.o. Státní zámky, hrady a zahrady Saska (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH).

Výstava »Vlastní pohon« - hlavní informace

KDY: od 30.4.2016

KDE: Uměleckoprůmyslové muzeum zámku Pillnitz

VSTUPNÉ: Zámek Pillnitz: Uměleckoprůmyslové muzeum →od 30. dubna 2016 »Der eigene Antrieb – oder wie uns das Rad bewegt« vstupné do uměleckoprůmyslového muzea | skupiny 7 € za osobu | Mladší 17 let zdarma

www.drazdany.info/vlastni-pohon (CZ) | www.drazdany.info/skd (CZ) | www.drazdany.info/umeleckoprumyslove (CZ) | www.der-eigene-antrieb.de (DE | EN) | www.skd.museum (DE | EN)

Prvního máje začíná na zámku Pillnitz výstava o jízdních kolech © FOTO: Sarah Seefried, SKD

Prvního máje začíná na zámku Pillnitz výstava o jízdních kolech © FOTO: Sarah Seefried, SKD

Prvního máje začíná na zámku Pillnitz výstava o jízdních kolech © FOTO: Sarah Seefried, SKD

Prvního máje začíná na zámku Pillnitz výstava o jízdních kolech © FOTO: Sarah Seefried, SKD

Prvního máje začíná na zámku Pillnitz výstava o jízdních kolech © FOTO: Sarah Seefried, SKD

Prvního máje začíná na zámku Pillnitz výstava o jízdních kolech © skd

Německý text

Zum Saisonstart am 30. April 2016 zeigt das Dresdner Kunstgewerbemuseum in Schloss Pillnitz unter dem Titel „Der eigene Antrieb — oder wie uns das Rad bewegt“ eine große Ausstellung zu Design und Fahrradkultur.  Schloss Pillnitz als sommerlicher Sehnsuchtsort des sächsischen Adelshauses mit seiner barock beschwingten Architektur am Wasser bietet für diese Schau einen idealen Rahmen und gibt Besuchern den perfekten Anlass für einen Radausflug entlang des Elberadwegs. Die Beschriftung der Ausstellung ist deutsch und englisch.

Abheben, balancieren und dahingleiten: Auch zwei Jahrhunderte nach der Erfindung der Laufmaschine ist „Der eigene Antrieb“ per Rad ein Faszinosum — das beleuchtet Kuratorin Petra Schmidt mit ihrer Ausstellung zu Design und Fahrradkultur im Wasserpalais von Schloss Pillnitz. Anhand von Meilensteinen der Fahrradentwicklung wie dem historischen Veloziped, Falträdern, Mountainbikes und Rennrädern sowie den zugehörigen Komponenten und Accessoires wie Leuchten, Sättel und Helmen wird deutlich, wie technische Innovationen und ästhetische Ansprüche die jeweiligen Fahrraddesigns beeinflusst und geprägt haben. Vier der ausgestellten Fahrräder können die Besucher sogar selbst ausprobieren. darunter auch den Nachbau einen historischen Hochrades.

Vor allem aber geht es in der Ausstellung um die Bewegung an sich: In Abschnitten wie „Die Entdeckung der mechanischen Bewegung“, „Sportliche Bewegung“, „Soziale Bewegungen“, „Emotional bewegend“ und die „Zukunft der Fortbewegung“ geht die Kuratorin der Entwicklung des Fahrrads nach. Denn der Mensch bewegt einerseits sich selbst mit dem Rad, gleichermaßen bewegt das Fahrrad auch den Menschen — nicht zuletzt emotional. Als Spiegel seiner Zeit rückt die Schau das Rad in den Fokus, wenn es um seine Bedeutung für die Arbeiter- und Frauenbewegung geht sowie für die Hippies, die mit ihren Mountainbike-Vorläufern den Radsport revolutionierten. Auch heute ist die Autonomie, die das Rad ermöglicht, ein politisches Statement — etwa dann, wenn die Teilnehmer der Critical Mass durch die Stadt radeln, um damit für mehr Rechte im Straßenverkehr zu demonstrieren. Digitale Inszenierungen und fahrbare Rad-Installationen verleihen der Schau zusätzlich Schwung. Als Rahmenprogramm gibt es außerdem Aktivitäten wie etwa die „Pillnitzer Sommersonntage“ mit Führungen, Kinderworkshops und Street Food vom Lastenrad, eine Fahrradsammelaktion für Flüchtlinge sowie Vorträge und Ausfahrten.