3.11.2018–3.3.2019  Proti neviditelnosti./Gegen die Unsichtbarkeit. Designerky Německých dílen v Hellerau 1898 – 1938  > Japonský palác (Japanisches Palais) v Drážďanech

8.12.2018–31.3.2019  Medea muckt auf. / THE MEDEA INSURRECTION | Radikální umělkyně za železnou oponu | Výstavní síň v budově Lipsiusbau naproti Albertinu

2.3.2019–2.6.2019  PROSTORY BUDOUCNOSTI / ZUKUNFTSRÄUME. Kandinsky, Mondrian, Lissitzky v Drážďanech 1919 až 1932 - Tato výstava zahájí v Drážďanech oslavy 100. výročí Bauhausu > Galerie Albertinum, Drážďany

15.06.2019–15.09.2019  Rembrandtův tah / Rembrandts Strich > Rezidenční zámek, 3. patro; Kupferstich- Kabinett - Tato velká výstava se zabývá fenoménem Rembrandt

od podzimu 2019 A. R. Penck. Teror v Drážďanech / Terror in Dresden – retrospektiva | Výstavní síň v budově Lipsiusbau naproti Albertinu,  Brühlova terasa

Německý text --- 3.11.2018 – 3.3.2019 Gegen die Unsichtbarkeit. Designerinnen der Deutschen Werkstätten Hellerau 1898 – 1938 >Japanisches Palais | 08.12.2018 - 31.3.2019 Medea muckt auf. Radikale Künstlerinnen hinter dem Eisernen Vorhang > Kunsthalle im Lipsiusbau. | 02.03.2019 – 02.06.2019 ZUKUNFTSRÄUME. Kandinsky, Mondrian, Lissitzky in Dresden 1919 bis 1932 Mit dieser Ausstellung wird in Dresden das 100. Bauhausjubiläum eingeleitet. >Albertinum | 15.06.2019 - 15.09.2019 Rembrandts Strich > Residenzschloss, 3. OG; Kupferstich- Kabinett Diese große Ausstellung spürt dem Phänomen Rembrandt nach. | Ab Herbst 2019 A. R. Penck. Terror in Dresden – Eine Retrospektive >Kunsthalle im Lipsiusbau | Brühlsche Terrasse

Dívka s čokoládou © SKD, Gemäldegalerie Alte Meister Dresden, Foto: Herbert Boswank

Dívka s čokoládou (německy Das Schokoladenmädchen) švýcarského umělce Jean-Etienne Liotarda (1702–1789) je jedním z nejznámějších děl v drážďanské obrazové galerii. Známá malířka pastelů Rosalba Carriera ho popsala jako "nejkrásnější pastel". Zobrazuje z profilu neznámou služebnou, která na tácu nese šálek horké čokolády. V Drážďanech visí již od roku 1745, kdy ho překupník umění Francesco Graf Algarotti získal v Benátkách pro sbírku krále Augusta III. přímo od umělce. Od 28. září 2018 do 6. ledna 2019 věnují Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) mimořádnou výstavu pod heslem "Nejkrásnější pastel, který kdy byl k vidění" (Das schönste Pastell, das man je gesehen hat) právě tomuto dílu. 

Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) nabízí českým návštěvníkům na mnoho svých stálých výstav audioprůvodce v českém jazyce, které jsou zpravidla zahrnuty již v ceně vstupného (Albertinum, Rezidenční zámek. V Obrazárně Staří mistři se platí poplatek 3 eura. Zvláštní výstavy bývají většinou s německými a anglickými popisky.

Zámecká kaple Rezidenčního zámku, zrekonstruovaná v roce 2013, bude poprvé v historii fungovat také jako muzeum, a to během výstavy »Celkově vzato« (německý název »Alles in Allem«). Vedle vybraných rukopisů a tištěných spisů Jacoba Böhmeho jsou vystaveny také ilustrace, malby, vědecké nástroje a umělecké objekty z doby kolem roku 1600 a pozdějších století. Filozof a mystik Jacob Böhme (1575 – 1624) je považován za jednoho z nejdůležitějších německých myslitelů, jehož význam sahá daleko za hranice Německa.

Již v září roku 2019 se otevírá obnovené tzv. »parádní královské apartmá Augusta Silného«, včetně Porcelánového kabinetu ve věžní místnosti (Turmzimmer) Rezidenčního zámku. Je to u příležitosti 300. výročí svatebních slavností kurfiřtského prince Friedricha Augusta II. Saského s rakouskou císařskou dcerou arcivévodkyní Marií Josefou konaných v Drážďanech. Pompézní svatební oslava ze září roku 1719 se stala podnětem k zřízení pěti nádherných barokních sálů ve druhém patře západního křídla Rezidenčního zámku. Podle francouzského vzoru je tvoří jídelna, dva předpokoje, audienční síň s trůnem a parádní ložnice s velkolepou císařskou postelí. Kvůli reprezentačnímu a státotvornému charakteru plánované události dal tehdy saský kurfiřt a polský král místnosti zhotovit tak, aby vzniklo mimořádné pozdně barokní prostorové umělecké dílo. Během druhé světové války byl veškerý skvostný mobiliář ze sálů odvezen a uschován, a tím zachráněn před zničením během bombardování Drážďan 13. února 1945.