Obrazárna Staří mistři nabízí prohlídky s českým výkladem © drazdany.info

V Obrazárně Staří mistři zví návštěvníci zajímavosti o nejvýznamnějších dílech světově proslulé sbírky jako je Raffaelova Sixtinská Madona, Corregiova Svatá noc či Vermeerova Dívka čtoucí dopis.

Dívka s čokoládou © SKD, Gemäldegalerie Alte Meister Dresden, Foto: Herbert Boswank

Dívka s čokoládou (německy Das Schokoladenmädchen) švýcarského umělce Jean-Etienne Liotarda (1702–1789) je jedním z nejznámějších děl v drážďanské obrazové galerii. Známá malířka pastelů Rosalba Carriera ho popsala jako "nejkrásnější pastel". Zobrazuje z profilu neznámou služebnou, která na tácu nese šálek horké čokolády. V Drážďanech visí již od roku 1745, kdy ho překupník umění Francesco Graf Algarotti získal v Benátkách pro sbírku krále Augusta III. přímo od umělce. Od 28. září 2018 do 6. ledna 2019 věnují Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) mimořádnou výstavu pod heslem "Nejkrásnější pastel, který kdy byl k vidění" (Das schönste Pastell, das man je gesehen hat) právě tomuto dílu. 

Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) nabízí českým návštěvníkům na mnoho svých stálých výstav audioprůvodce v českém jazyce, které jsou zpravidla zahrnuty již v ceně vstupného (Albertinum, Rezidenční zámek. V Obrazárně Staří mistři se platí poplatek 3 eura. Zvláštní výstavy bývají většinou s německými a anglickými popisky.

Zámecká kaple Rezidenčního zámku, zrekonstruovaná v roce 2013, bude poprvé v historii fungovat také jako muzeum, a to během výstavy »Celkově vzato« (německý název »Alles in Allem«). Vedle vybraných rukopisů a tištěných spisů Jacoba Böhmeho jsou vystaveny také ilustrace, malby, vědecké nástroje a umělecké objekty z doby kolem roku 1600 a pozdějších století. Filozof a mystik Jacob Böhme (1575 – 1624) je považován za jednoho z nejdůležitějších německých myslitelů, jehož význam sahá daleko za hranice Německa.

V září roku 2019 se otevírá obnovené tzv. »parádní královské apartmá Augusta Silného«, včetně Porcelánového kabinetu ve věžní místnosti (Turmzimmer) Rezidenčního zámku. Je to u příležitosti 300. výročí svatebních slavností kurfiřtského prince Friedricha Augusta II. Saského s rakouskou císařskou dcerou arcivévodkyní Marií Josefou konaných v Drážďanech. Pompézní svatební oslava ze září roku 1719 se stala podnětem k zřízení pěti nádherných barokních sálů ve druhém patře západního křídla Rezidenčního zámku. Podle francouzského vzoru je tvoří jídelna, dva předpokoje, audienční síň s trůnem a parádní ložnice s velkolepou císařskou postelí. Kvůli reprezentačnímu a státotvornému charakteru plánované události dal tehdy saský kurfiřt a polský král místnosti zhotovit tak, aby vzniklo mimořádné pozdně barokní prostorové umělecké dílo. Během druhé světové války byl veškerý skvostný mobiliář ze sálů odvezen a uschován, a tím zachráněn před zničením během bombardování Drážďan 13. února 1945.