Sixtinská madona, Foto © ddin.de

Málokteré umělecké dílo proslulo na celém světě tak jako Raffaelova »Sixtinská madona«. Spolu se svými dvěma andílky se stala takřka kultem. V roce 2012 bylo obrazu 500 let. Tento obraz je jedním z hlavních děl Obrazárny Staří mistři v galerijní budově Semperbau u drážďanského Zwingeru.

Raffael, jeden z největších umělců vrcholné renesance, obdržel zakázku v Římě roku 1512. Sám papež Julius II. jej pověřil malbou obrazu »Sixtinská madona«. Téměř 250 let zůstal obraz na svém původním místě v Piacenze a byl prakticky neznámý. Jeho slavný příběh začíná teprve s prodejem obrazu do Drážďan, kam jej zakoupil saský kurfiřt Augustem III.

Trvalo ještě řadu let, než se obraz proslavil. Až kolem roku 1800 objevili toto dílo pro sebe především představitelé romantismu a později začali za Sixtinskou madonou putovat milovníci umění z celého světa.

Obrazárna Staří mistři na mapě