Lipsko je dvanácté největší město v Německu. © LTM, Andreas Schmidt

Lipsko je pestré, veselé a otevřené všemu novému. Tato dynamická univerzitní a veletržní metropole, město knih a Sebastiana Bacha na severozápadě Saska, překypuje životem. Mezi nejzajímavější místa k návštěvě v letošním roce patří zábavní park BELANTIS, lipská zoo, setkání Wave Gotik, panometr, Openair-koncert "Klassik airleben", mistrovství světa robotů nebo vodní radovánky všeho druhu na lipských jezerech či v kanoeparku.

Lipsko - památky a události

© LHD, Sylvio Dittrich

Drážďany jsou zemským hlavním městem Svobodného státu Sasko a čítají více než 530 000 obyvatel. Jsou sídlem zemské vlády, zemského sněmu a dalších zemských úřadů. Drážďany jsou vzdálené pouze několik desítek kilometrů od českých hranic a rozprostírají se po obou březích řeky Labe. Město je známé svou úchvatnou architekturou. Za druhé světové války byla velká část města zničena bombardováním amerických a britských vojsk. Po válce byly ruiny historických budov postupně rozebrány či vyhozeny do vzduchu. Ačkoliv nová výstavba centra započala již ve 40. letech, některé památky se dočkaly svého znovuzrození až koncem 80. let či na přelomu tisíciletí. Známá nákupní ulice Prager Straße byla znovu vystavěna za dob socialismu. Drážďany jsou považovány za kulturní, vzdělávací, politické a ekonomické centrum Německa a Evropy. Jsou domovem Státních uměleckých sbírek, mezi které patří mimo jiné Zwinger, Albertinum a Rezidenční zámek. Mezi významná muzea pak patří Deutsches Hygiene-Museum či Dopravní muzeum. Známými dominantami města je i řada kostelů, jako například protestanské kostely Frauenkirche či Kreuzkirche a katolická katedrála Hofkirche. Technická univerzita v Drážďanech patří mezi deset největších univerzit v Německu a studuje na ni přes 35 000 studentům.

Zittau © TMGS | Thomas Glaubitz

Žitava leží v Horní Lužnici na pomezí tří států - Německa, Česka a Polska. Je jediným městem v Evropě, které se může pochlubit dvěma postními plátny pocházejícími až z dob středověku. Ten významnější a větší z nich je "Großes Zittauer Fastentuch" z roku 1472, na němž je devadesát malovaných obrazů biblických dějin. Tento poklad je vystaven v muzeu v kostele Svatého kříže »Kirche zum Heiligen Kreuz« ve speciální vitríně. Historické jádro města je plně dochováno. Podobu náměstí Marktplatz určují radnice v italském slohu a kostel Johanniskirche se šedesátimetrovou vyhlídkovou věží. 

Görlitz © TMGS | Stadtverwaltung Görlitz

Návštěva Zhořelec připomíná opravdové cestování v čase. Pro objevení na 4000 pečlivě zrekonstruovaných památek z půltisícileté historie evropské architektury nemusí člověk chodit daleko. Stavební díla pozdní gotiky, baroka, renesance a secese platí za nejlépe dochované ve střední Evropě. Jelikož druhou světovou válkou prošlo město téměř nepoškozené, stal se Zhořelec jedním z nejcennějších kulturních dědictví Německa. Nejvýraznější budovou města je radnice, jejíž nejstarší části pocházejí z poloviny 14. století. 

Bautzen © TMGS | Katja Fouad-Vollmer

Symbolem Budyšína se bez pochyb stalo staré vodní dílo »Wasserkunst« s vyhlídkovou terasou ve výšce 47 metrů a historickým čerpacím zařízením »Pumpwerk«. Město se pyšní téměř zcela dochovanými hradbami, které obklopují zrekonstruované staré město a jeho vzácné památky, věže, středověké uličky a náměstí. Nejznámější z městských věží je »Reichenturm«, šikmá věž s odchylkou osy 1,44 metru. Budyšín je také kulturním a politickým centrem Lužických Srbů. Tento malý slovanský národ má svůj jazyk, tradice, lidové umění a zvyky, mezi kterými jsou nejoblíbenější ty velikonoční. 

Kamenz © TMGS | Stadtverwaltung Kamenz

Kamenec, malé město severovýchodně od Drážďan, je hrdým rodištěm spisovatele, básníka a filozofa Gottholda Emphraima Lessinga. V roce 1931 zde bylo otevřeno Lessingovo muzeum, které mapuje jeho nevšední životní pouť a dílo v období osvícenství. Město je bohaté na umění a kulturu, především díky tomu, že v minulosti bylo součástí svazku šesti měst, tzv. Šestiměstí »Sechsstädtebund« Tento spolek byl vytvořen roku 1346 a trval až do roku 1815. Společně s Kamencem jej tvořila města Budyšín »Bautzen«, Žitava »Zittau«, Zhořelec »Görlitz«, Lobava »Löbau« a město Lubáň »Lauban«, které dnes leží na území dnešního Polska. Opravdový poklad Kamence tvoří osm uměleckých pozdně gotických vyřezávaných oltářů z 15. a 16. století, které od dob reformace zůstaly ve třech místních kostelech. 

Freiberg © TMGS | Manfred Lohse

Saské město Freiberg se nachází v podhůří Krušných hor, zhruba na půl cesty mezi Drážďany a Saskou Kamenicí »Chemnitz«. Známé je svou hornickou tradicí, především pak těžbou stříbra. O někdejším bohatství města svědčí více než 550 památkově chráněných domů v historickém centru z dob pozdního středověku. Mezi ty patří třeba katedrála sv. Marie »Dom St. Marien« se Zlatou branou »Goldene Pforte«, obloukovým portálem s figurální výzdobou nebo zámek Freundenstein. Zde je uchována soukromá sbírka minerálů "Terra Mineralia", která je se svými 80 000 exponáty největšího svého druhu na světě. 

Annaberg-Buchholz © TMGS | Manfred Lohse

Město Annaberg-Bucholz je historické hornické město ležící na úpatí Krušných hor jen několik málo kilometrů od českých hranic. Jeho dějiny od počátku silně ovlivňovala těžba stříbra, které městu přineslo velké bohatství. Proto zde návštěvníci mohou obdivovat nádherné a nákladné stavby, jako například kostel sv. Anny »Kirche St. Annen«. Dodnes je tento kostel největším pozdně gotickým halovým kostelem v Sasku, který proslavil i jeho hornický oltář. V kostelu Panny Marie »Kirche St. Marien« se zase nachází betlém s postavami horníků, jehož cílem je ukázka spjatosti hornické tradice s křesťanskou vírou. V městě Annaberg-Buchholz se také zrodila tradice řezbářství, paličkování jemné krajky a tkaní dekorativních pásků.

Zwickau © TMGS | Matthias Rose

Cvikov je čtvrtým největším městem Saska. Může se chlubit útulnými hospůdkami, skvělou gastronomií, nákupním flairem a krásnými parky. Mezi jedinečnosti města patří automobilové Muzeum Augusta Horcha, dům komponisty Roberta Schumanna a také nejstarší veřejná knihovna Saska. Zatímco v minulosti utvářeli podobu města především soukeníci a horníci, dnes je to právě výroba automobilů a hudba. Odpočinek návštěvníci najdou mimo jiné v lázních Johannisbad, které jsou postaveny v secesním a neogotickém stylu. 

Plauen © TMGS | Stadtverwaltung Plauen

Plavno je domovem světově proslulé krajky. V místním muzeu mohou návštěvníci vidět dokonce největší krajkový ubrus na světě. Tradice strojní výroby plavenské krajky čitá již více než 120 let a oblibě se těší i nadále, ať už jako klasická dekorace na stůl či v dílnách módních designérů. Mezi dalších unikátnost města patří beze sporu sto let starý viadukt Friedensbrücke (Most míru), který si zachovává prvenství největšího cihlového mostu na světě. Milovníci přírody si přijdou na své na 220 km dlouhé turistické stezce zvané Vogtland Panoramaweg.

Grimma © TMGS | Stadtverwaltung Grimma

Zhruba dvacet kilometrů jihovýchodně od Lipska leží malé půvabné město Grimma. Historie města čítá několik příběhů slavných osobností, mezi které patří například Katharina von Bora, manželka reformátora Martina Luthera, vydavatel klasické literatury Georg Joachim Göschen, či Albrecht Strdnatý »Albrecht der Beherzte«, zakladatel saské královské linie. Grimma nosí vizitku nejkrásnějšího města s historickým jádrem ve středním Německu. Mezi místní skvosty patří kostel Frauenkirche a středověký klášter Nimbschen. Za procházku rozhodně stojí známé údolí řeky Muldy, kde se několikrát do roka konají i různé sportovní události.

Torgau © TMGS | Manfred Lohse

Bývala hlavní rezidence saských kurfiřtů nadchne své návštěvníky historií starou přes 1000 let stejně jako svými architektonickými skvosty. Procházka ulicemi města nabízí přes 500 památek z doby pozdní gotiky a renesance. Dominantou města je renesanční budova radnice na náměstí Marktplatz. Nejpozoruhodnějším stavebním dílem je beze sporu zámek Hartenfels s točivým schodištěm »Großer Wendelstein«. Zámecký kostel vysvětil roku 1544 Martin Luther jako první protestanskou kostelní stavbu v Německu. Torgau je nejvýznamnějším luteránským místem v Sasku a také nejlépe dochovaným renesančním městem Německa.

Meissen © TMGS | Manfred Lohse

Míšeň má za sebou historii dlouhou přes tisíc let. Založil ji německý král Heinrich I., který zde nechal roku 929 postavit hrad. Od roku 1423 byla Míšeň rezidenčním sídlem saských kurfiřtů, odtud pramení také přezdívka města kolébka Saska. Dobu založení města připomíná mohutný komplex na vrchu Burgbergu - dominantní čistě gotický dóm s věžemi a první německá zámecká stavba, pozdně gotický zámek Albrechtsburg. Další pýchou města je kostel Frauenkirche, v jehož věži se nachází první porcelánová zvonkohra na světě. Podobně jako další saská města, je také Míšeň známá svými rozsáhlými vinicemi a výborným vínem.

úzkokolejka Lößnitzgrundbahn  © TMGS | Andreas Klipphahn

Radebeul je vinařské město v údolí řeky Labe. Víno se zde pěstuje už 850 let a v tradici stále pokračují malá i velká vinařství. V Radebeulu se nachází muzeum spisovatele Karla Maye, které bylo na jeho počest založeno již v roce 1928. Dlouhou historií se zde pyšní i úzkokolejka Lößnitzgrundbahn mezi městy Radebeul a Radeburg. Parní vlak na této trati vyrazil poprvé v roce 1884. 

Wasserschloss Klaffenbach © TMGS | Staatliche Schloesser, Burgen und Gaerten

Saská Kamenice »Chemnitz« žije svými protiklady - tradicí a modernou, průmyslem a kulturou. Po Drážďanech a Lipsku je Chemnitz třetím největším městem Saska. Zvláštní flair Chemnitze je dán harmonickým propojením celých 850 let dlouhé historie, vyspělé průmyslové architektury a nových staveb, které vznikly v popřevratové éře. Mimořádnou pamětihodností města je tzv. Zkamenělý les »Versteinerter Wald«, který vznikl před 290 milióny let prokřemeněním při výbuchu sopky. Zkamenělý les je považován za jednu z nejstarších přírodních památek na světě. Kulturní vyžití naleznou návštěvníci například v muzeu Gunzenhauser. Zde má od roku 2007 své místo jedna z největších německých soukromých uměleckých sbírek, mezi kterými se nachází například dílo Otto Dixe.