Skalní útvary národního parku Saské Švýcarsko © Sylvio Dittrich

Národní park Saské Švýcarsko je jediným národním parkem v Sasku a jediným skalním národním parkem v Německu. Zahrnuje dva prostorově oddělené, charakteristické územní celky saské části Labských pískovců rozkládající se na ploše 93,5 m2, které by měly zůstat zachovány pro nadcházející generace.

Národní park společně se sousední chráněnou krajinnou oblastí Saské Švýcarsko spolu tvoří region národního parku Saské Švýcarsko. Na české straně hranic se od roku 1972 nachází chráněná krajinná oblast Labské pískovce, od roku 2000 pak i národní park České Švýcarsko, což umožňuje ochranu přírody v přeshraničním kontextu. Heslem národního parku je: Nechme přírodu přírodou!

Ze stálé výstavy v Centru národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau © NationalparkZentrum

Ze stálé výstavy v Centru národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau © NationalparkZentrum

Německý text článku

DE: NationalparkZentrum Sächsische Schweiz | Der Nationalpark Sächsische Schweiz ist der einzige Nationalpark in Sachsen und der einzige Felsen-Nationalpark in Deutschland. Er umfasst zwei räumlich getrennte, charakteristische Ausschnitte des sächsischen Elbsandsteingebirges mit einer Fläche von 93,5 km2, die für kommende Generationen bewahrt werden sollen. Gemeinsam mit dem angrenzenden Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz bildet der Nationalpark die Nationalparkregion Sächsische Schweiz. Auf der tschechischen Seite grenzen seit 1972 das Landschaftsschutzgebiet Elbsandsteingebirge (CHKO Labské pískovce) und seit 2000 der Nationalpark Böhmische Schweiz (Národní park České Švýcarsko) an, so dass der Schutz der Natur auch grenzübergreifend gewährleistet ist. Das Motto heißt: Natur Natur sein lassen!