Mušle v pískovci © Informační a návštěvnické středisko Národního parku Saské Švýcarsko

Erozní krajina Labských pískovců byla utvořena ze dna křídového moře, které před 180 milióny let zasahovalo až do zdejší oblasti.

Z okolní pevniny byly řekami do moře zanášeny částečky písku a dalšího erozního materiálu, který se ukládal na mořském dně a v průběhu času vytvořil kompaktní pískovcovou desku. Po ústupu moře po přibližně 7 miliónech let byla tato mohutná pískovcová deska vystavena působení tektonických sil. Během něj došlo k jejímu vyzdvižení, lehkému naklonění a vystavení bočním tlakům, v jejichž důsledku se v desce objevily trhliny. Následná eroze dala vzniknout roklím tak typickým pro kvádrový pískovec, věžím, jehlám i skalním městům. Modelování a proměna krajiny probíhá za působení větru a vody až do dnešních dnů. To, že Labské pískovce představují někdejší mořské dno, dokládají i zkamenělé otisky mušlí, které můžeme nalézt dokonce i na vrcholcích pískovcových skal.

Německý text článku

DE: NationalparkZentrum Sächsische Schweiz | Das Elbsandsteingebirge ist aus einem riesigen Meer der Kreidezeit entstanden, das sich vor etwa 180 Millionen Jahren bis in die Region ausdehnte. Die Flüsse der umliegenden Festlandsgebiete transportierten Sand und andere Verwitterungsprodukte in dieses Meer. Die lagerten sich auf dem Boden ab und bildeten mit der Zeit eine kompakte Sandsteinplatte. Nach dem Abfließen des Meeres nach etwa 7 Millionen Jahren wurde die gewaltige Sandsteinplatte starken tektonischen Beanspruchungen ausgesetzt. Sie wurde angehoben, leicht schräg gestellt, geriet unter Druck von den Seiten und bekam Risse. Durch Erosion entstand dann die für das Elbsandsteingebirge heute so typische Klüftung des Sandsteins, der Quadersandstein mit seinen Türmen, Nadeln und zerklüfteten Felsenstädten. Bis zum heutigen Tage findet eine Modellierung bzw. Veränderung der Landschaft statt, vor allem durch Wind und Wasser. Dass das Elbsandsteingebirge eine Meeresvergangenheit hat, beweisen Muschelabdrücke, die man sogar hoch oben auf Sandsteingipfeln entdecken kann.