Na destičkách naleznete tipy na výlety

Středisko národního parku v Bad Schandau zřídilo novou odpočinkovou chill-out zónu s »objevitelskými tipy« pro Sasko-České Švýcarsko v češtině, němčině a angličtině. Třicet tipů na výlet je ve třech jazycích (česky, anglicky a německy) na destičkách ve velkých dřevěných bednách v přízemí informačního centra pro návštěvníky. Sedací pytle a pohodlné lavičky svádí k odpočinu, při němž mohou návštěvníci plánovat svůj příští výlet. Malé děti zabaví dětský koutek s německo-českou hrou, jejíž hlavním hrdinou je malá okatá myška plšík lískový.

Výlety jsou tématicky seřazeny do složek podle klíčových slov, např. větrné mlýny, rybníky, čedičové skály nebo podsádkové domy. Představena jsou také jednotlivá místa jako vrch Papstein nebo botanická zahrada v Bad Schandau. Jiné destičky zase představují slavné osobnosti jako jsou místní národní historik Alfred Meiche nebo Friedrich Gottlob Keller, vynálezce moderního smirkového papíru, kterému je věnováno muzeum ve městě Krippen. Ke každému výletnímu cíli je přesně udána i geografická poloha (GPS souřadnice) a krátký text o zajímavých kulturních a historických aspektech. Většina tipů se věnuje výletním místům na levém břehu Labe a na saské straně hranice, asi pětina z nich leží na straně české. Sbírka se zaměřuje jak na kulturní krajinu, tak na chráněné krajinné oblasti, které přímo navazují na území Národního parku v Českém a Saském Švýcarsku.

Budova dnešního Střediska národního parku v Bad Schandau byla postaveno v roce 1853 jako kino. Kde se kdysi po plátně kina proháněly filmové hvězdy, jsou nyní zvířata a rostliny regionu národního parku Česko-Saské Švýcarsko. Rozdílnost dnešní přírody pomáhá osvětlit sedm tématických oddělení: složité přírodní procesy jsou počítačově animovány, jsou tu četné modely k osahání a vyzkoušení.

První oddělení "Stvořeno z moře aneb záhadná geologie" se zabývá prapůvodem zdejší krajiny. Věděli jste, že ve starých pískovcích se nachází spící sopky? Pískovcové a čedičové modely vynášejí na světlo mnoho zajímavostí, desetiminutová česko-německá počítačová animace ilustruje, jak vznikly Labské pískovce.

Další oddělení se věnují rozmanitému životu fauny a flóry v národním parku a ochraně přírody:

 "Život ve skalách" přibližuje, jak v pískovcové formě sídlí, šplhají a skrývají se různé živočišné a rostlinné druhy.

"Přírodní proměny": Spadlý strom do hustého podrostu vedle mýtiny – jak jsou tímto ovlivněny rostliny, zvířata a mikroorganismy?

"Za kulisami": Také malými pohyby a změnami je příroda neustále ovlivňována. Mikroskopicky a s tajemným hlukem zve ke hrám a experimentům.

"Na druhé straně cesty začíná zvířecí svět": Poklidně žijící divoká zvířata jako datel černý, jelen, rys a sokol stěhovavý reagují citlivě na vyrušení. Co člověk v lese uvidí, závisí pouze na něm samotném.

"Nebezpečí a hrozby": Obydlí, základní potraviny, sportovní hřiště nebo dokonce skládka – jak vzdálena je společnost od přírody? Můžeme nechat přírodu přírodou? Vytvořte si vlastní názor.

"Noční procházka": Výr, sýček, divoké prase, netopýr a plch zahradní jsou aktivní hlavně po setmění. Návštěvníci zakusí jejich každodenní noční výlety.

Stejně jako všechny oblasti Střediska národního parku je i odpočinkový prostor bezbariérově přístupný invalidním vozíkům a kočárkům.

Fotogalerie

Ke každému výletnímu cíli je přidána i geografická poloha

Tipy jsou na destičkách ve velkých dřevěných bednách v prvním patře informačního centra

Výlety jsou tématicky seřazeny do složek podle klíčových slov

Destička č. 15

Destička č. 21

Destička č. 22

Německý text

Nationalparkzentrum in Bad Schandau hat eine neue Chill-out-Ecke mit «Entdeckertipps» für die Sächsisch-Böhmische Schweiz auf Tschechisch, Deutsch und Englisch eingerichtet. Die Tipps sind auf handlichen Tafeln festgehalten, die in der ersten Etage des Informationszentrums für die Besucher in großen Holzkisten bereit stehen. Sitzsäcke und bequeme Bänke laden zum gemütlichen Stöbern in einer Fülle von Anregungen für den nächsten Familienausflug ein. Eine Kinderecke beschäftigt dabei die Kleinen in einem deutsch-tschechischen Spiel mit dem Lebensraum der Haselmaus. | Die Auflugstipps sind thematisch unter Stichworten wie z.B. Windmühlen, Teiche, Basalt oder Umgebindehäuser geordnet. Auch einzelne Orte wie zum Beispiel der Papststein oder den Botanische Garten in Bad Schandau werden vorgestellt. Andere Tafeln rücken berühmte Persönlichkeiten wie den sächsischen Heimatforscher Alfred Meiche in den Fokus oder Friedrich Gottlob Keller, dem als Erfinder des modernen Holzschliffpapiers in Krippen ein Museum gewidmet ist. Zu jedem Ausflugsziel wird die geografische Lage (GPS-Daten) genau angegeben. Dazu gibt es kurze Texte zu interessanten kulturhistorischen Aspekten und Zusammenhängen. Die meisten Tipps beziehen sich auf die linke sächsische Elbseite. Etwa ein Fünftel der vorgeschlagenen Ausflugsziele liegen auf der tschechischen Seite. Der Fokus der Ausstellung liegt auf der Kulturlandschaft, also auf den Landschaftsschutzgebieten, die direkt an die Nationalparkflächen der Sächsischen und der Böhmischen Schweiz angrenzen. | Das heutige NationaparkZentrum wurde 1953 in Bad Schandau als Kino erbaut. Wo früher im Lichtspieltheater Filme über die Leinwand flimmerten, sind jetzt Tiere und Pflanzen der Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz die Stars. In Anlehnung daran beleuchten heute sieben thematische Bühnen die Besonderheiten hiesiger Natur: komplexe Abläufe als Computeranimationen, Modelle zum Anfassen und Ausprobieren. | Der erste Bereich steht unter dem Motto "Aus dem Meer geboren oder geheimnisvolle Geologie": Wussten Sie, dass im Sandstein uralte Vulkankegel schlummern? Sandstein- und Basaltmodelle holen Interessantes ans Licht, eine 10-minütige tschechisch-deutsche Computeranimation veranschaulicht die Entstehungsgeschichte des Elbsandsteingebirges. | "Leben am Fels" In den Sandsteinformen siedeln, brüten, klettern und verstecken sich nicht nur unterschiedlichste Tier- und Pflanzenarten. | "Natur ist Wandel": Ein umgefallener Baum, dann dichtes Unterholz, daneben eine Lichtung – wie beeinflusst der Aufbau eines Waldes Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen? | "Hinter den Kulissen": Auch im Kleinen regt und wandelt sich die Natur ständig. Mikroskoptisch und Geräuscherätsel laden ein zum Spielen und Experimentieren. | "Jenseits der Wege beginnt Tierland": Ruheliebende Wildtiere wie Schwarzspecht, Rothirsch, Luchs und Wanderfalke reagieren empfindlich auf Mißachtung. Was man im Wald zu sehen bekommt werden, hängt ganz von einem selbst ab. | "Bedrohlich und bedroht": Wohnstätte, Nahrungsgrundlage, Sportplatz oder gar Müllkippe – wie weit ist die Gesellschaft von der Natur entfernt? Können wir Natur Natur sein lassen? Bilden Sie sich Ihre Meinung. | "Ein Gang durch die Nacht": Uhu, Kauz, Wildschwein, Fledermaus und Gartenschläfer werden erst mit der Dämmerung aktiv. Besucher empfinden Sie deren „Alltag“ im Dunkelgang nach. | Wie alle Bereiche im NationalparkZentrum ist auch die Chill-out-Ecke barrierearm und mit Rollstuhl / Kinderwagen zu erreichen.