Rosa Barba, The Hidden Conference, 2010-2015. 3 x 35-mm Film, barva, optický zvuk. Pohled na instalaci, Pallazo Cusani, Miláno, 2015. © Rosa Barba, Foto: Agostino Osio

Světově uznávaná umělkyně Rosa Barba se letos účastní již potřetí Benátského bienále, prestižní světové výstavy soudobého umění. Koncem listopadu je možné ji vidět také v Drážďanech. Od 28.11. 2015 do 28.2. 2016 hostí galerie Albertinum její výstavu „Space for Species (and pieces)“. Středem expozice je film „The Hidden Conference“ (EN). K výstavě je k dispozici podrobný leták v němčině a angličtině.

„The Hidden Conference: About the Discontinuous History of Things We See and Don`t See“ (Skrytá konference: o nespojité historii věcí, které vidíme i které nevidíme) je 35mm film, který tvoří osu výstavy „Space for Species“. Hlavními aktéry filmu, který Rosa Barba natočila analogovou ruční kamerou, jsou mnohdy již celá desetiletí nevystavovaná umělecká díla, uložená v muzejních depozitářích a archivech. Sochy různých umělců a z různých epoch se setkávají na tajné konferenci. Zvuky, světlo a znázorněná gesta dává návštěvníkům pocit, že jsou skrytými svědky rozhovoru mezi uměleckými díly.

Sochy a díla, která vytvořili umělci, jako např. Ernst Barlach, Renee Sintenis, Gerhard Markcs a další, se probouzí k životu, kamera zabírá jejich gesta, pohyby a pózy. Na světlo vychází náklonnost, vzájemné aliance, ale prosvítají tu též osobní antipatie. Diváci se v roli tajných přihlížejících díky technice filmového střihu, pohybují někde mezi snem a realitou.

Rosa Barba pracuje s fundamentálními kinematografickými prostředky: s celuloidem, osvětlením, projektory a zvukem. Filmový materiál je v jejích instalacích uměleckým dílem sám o sobě. K vidění jsou i díla a další filmy z uplynulých pěti let.

Rosa Barba se narodila roku 1972 v italském Agrigent, ale vyrůstala v Německu. Vystudovala divadelní a filmové vědy na univerzitě Erlangen a a výtvarné umění a film na akademii mediálních umění v Kolíně nad Rýnem. Studovala také dva roky na Rijksadademie van Beelende. V současné době žije a pracuje v Berlíně. Magie a fantazie patří k hlavním rysům Rosy Barby, stejně jako její neúplatně kritický pohled na realitu.

Známé jsou její strukturalistické filmy s leteckými záběry opuštěných a zpustlých ropných polí či obrovských hald zbylých po těžbě uranu v USA. Lidské oko se navzdory zdevastované krajině snaží odhalit grafickou krásu obrazů, které jsou pak i v jejích filmech doprovázeny rušivými tóny.

Rosa Barba - hlavní informace

KDY: 28.11.2015–28.02.2016 | 10–18 h | pondělí zavřeno

KDE: Albertinum, Drážďany

VSTUPNÉ: vstupenka platí na všechny výstavy v galerii Albertinum | mladší 17 let zdarma

Rosa Barba, Bending to Earth, 2015. 35-mm film, color, optical sound, 15 min. Film still © Rosa Barba

Rosa Barba, Boundaries of Consumption, 2012. Installationsansicht im Kunsthaus Zürich, 2012. © Rosa Barba, Foto: Jenny Ekholm

Rosa Barba, The Hidden Conference, 2010-2015, 35-mm film, color, optical sound, installation view, Palazzo Cusani, Milan, 2015. © Rosa Barba

Rosa Barba, Only Revolutions (...less abstract symbols...), 2015. 16-mm film, light box, motor. © Rosa Barba, Foto: Bernd Borchardt

Rosa Barba, Sea Sick Passenger, 2014, cut-out text on felt, installaion view at vistamare, Pescara, Italy, 2014. © Rosa Barba, Foto: Giovanni Di Bartolomeo

Rosa Barba, Spacelenght Thought, 2012, Isolation of Information (roller), 2015, Only Revolutions (...less abstract symbols...), 2015. Installationsansicht, Meyer Riegger, Berlin, 2015. © Rosa Barba, Foto: Bernd Borchardt

Německý popis výstavy

Die weltweit bekannte Künstlerin Rosa Barba war bereits zweimal auf der wichtigsten Kunstausstellung der Welt, bei der Biennale in Venedig, zu Gast. Nun ist sie mit einer Ausstellung in Dresden zu sehen. Das Albertinum zeigt „Space for Species (and pieces)“ vom 28.11. bis zum 28.2. Im Mittelpunkt steht ihr Film „The Hidden Conference“, der in englischer Sprache gedreht wurde. Zur Ausstellung gibt es außerdem einen ausführlichen Flyer in deutscher und englischer Sprache. „The Hidden Conference: About the Discontinuous History of Things We See and Don`t See“ (Die verborgene Konferenz: Über die diskontinuierliche Geschichte von Dingen, die wir sehen und die wir nicht sehen) heißt der 35-mm-Film, der den Mittelpunkt der Ausstellung „Space for Species“ bildet. Dafür filmte Rosa Barba mit einer Handkamera Kunstwerke, die nicht ausgestellt sind, sondern oft seit Jahrzehnten in Museumsdepots und Archiven lagern. Sie setzte die Skulpturen unterschiedlicher Künstler und Epochen so in Szene, als wären sie zu einem geheimen Treffen verabredet. Durch Einsatz von Ton, speziellem Licht und Gesten wird der Besucher zum unerkannten Zeugen eine Unterhaltung zwischen den Kunstwerken. Werke von Ernst Barlach, Renee Sintenis, Gerhard Markcs und anderen Künstlern erwachen durch Gesten, Haltungen, Posen und Blicke zum Leben. Dabei kommen sowohl Sympathien und Allianzen, als auch gegenseitige Abneigung zum Vorschein. Der Zeuge fühlt sich dabei – durch die magische Schnitttechnik - zwischen Traum und Realität hin und her gerissen. Rosa Barba arbeitet mit den alten Grundelementen des Kinos: Zelluloid, Licht, Projektor und Sound. In ihren Installationen wird Filmmaterial selbst zum Kunstobjekt.Gezeigt werden Arbeiten und weitere Filme aus den letzten fünf Jahren. Rosa Barba wurde 1972 in Agrigent in Italien geboren, wuchs aber in Deutschland auf. Sie studierte Theater- und Filmwissenschaften an der Universität Erlangen und Bildende Kunst und Film an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Auch an der Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam war sie zwei Jahre. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin. Magie und Fantasie gehören genauso zum Markenzeichen von Rosa Barba wie ihr kritischer, unbestechlicher Blick auf die Realität. Bekannt sind etwa ihre Filme über menschenleere Ölbohrfelder oder riesige Uranabbauhalden in den USA. Das menschliche Auge sucht und entdeckt darin trotz der Zerstörung die grafische Schönheit der Bilder, die in ihren Filmen wiederum mit verstörenden Tönen unterlegt sind.