Drážďany / Königstein, 13.07.2016


Dobrý den,

přinášíme tip pro letní výlet na pevnost Königstein, kde na návštěvníky čeká i mnoho českých služeb.

Máte-li Vy nebo někdo z Vaší redakce zájem o vstupenky, neváhejte se na nás obrátit. Zajistili bychom Vám rodinou vstupenku, která pro Vás bude uložena u pokladny. Máte-li zájem o bližší informace, materiály, fotky, zprostředkování kontaktu atd. můžete se na nás obrátit (v češtině).

FOTOGRAFIE v rozlišení pro tisk najdete na https://goo.gl/photos/4hyRyPaZGFMLc9px7

Fotografie v rozlišení pro tisk najdete na photos.google.com

Pevnost Königstein se těší na Vaši návštěvu!

Z Drážďan zdraví

Susanne Arens (dříve Gertoberens)


Agentura pro mezinárodní marketing • Agentur für internationales Marketing • Susanne Arens
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • mobil +49 172 2876891 • telefon +49 351 88961071
St. Petersburger Str. 28/312 | D-01069 Dresden | www.susanne-gertoberens.de (DE) | www.drazdany.info (CZ) | www.facebook.com/drazdany.net | www.facebook.com/drazdany.nakupy | www.twitter.com/drazdany


Tip na letní výlet: Pevnost Königstein je na české návštěvníky připravena

Saská pevnost Königstein patří mezi nejkrásnější skalní pevnosti v Evropě. V roce 2016 přivítala mezi návštěvníky z celého světa i desetitisíce hostů z České republiky. Tato kdysi nedobytná pevnost ční uprostřed bizarní skalní krajiny ve výšce 247 metrů nad hladinou řeky Labe. Na rozsáhlé pevnostní plošině o velikosti 9,5 ha se nachází jedinečný areál, sestávající z více než 50 historických budov z různých dob. Takřka osm století dějin pevnosti je přiblíženo v řadě expozic, a to i v češtině.

Na pevnosti Königstein je řada informačních tabulí vyvedena trojjazyčně – v němčině, angličtině a češtině. Překlady do dalších jazyků jsou návštěvníkům k dispozici na zalaminovaných arších. „Našim návštěvníkům ze zahraničí chceme nabídnout pokud možno stejný servis jako těm domácím,“ říká jednatelka Angelika Taube. „V této věci se snažíme být důslední. Rovněž dočasné výstavy jsme nechali kompletně přeložit.“ To se přirozeně týká i nové výstavy „Hradby města Nanjing - obranný val čínských císařů z dynastie Ming“, která je otevřena až do 5. listopadu.

Pro individuální obchůzky po pevnosti a návštěvu trvalé expozice „In lapide regis – Na kameni králově“ je možné si zapůjčit českého audioprůvodce. Český audioguide je připraven rovněž pro děti, které tak mohou pevnost objevovat v doprovodu Maxe a Marušky. Na předchozí objednávku lze navíc v doprovodu českého průvodce navštívit i jinak nepřístupné prostory, jako např. hluboká podzemní sklepení, kasematy nebo muniční nabíjecí systémy.

Kromě toho si čeští návštěvníci mohou v pokladně a muzejní prodejně pořídit nejrůznější publikace, včetně bezplatného plánu pevnosti s informacemi o všech budovách a expozicích.

Pevnost Königstein je chráněna pískovcovými stěnami vysokými až 42 metrů. Uvnitř areálu se nachází nejhlubší studna v Sasku, která je se svými 152,5 metry považována za druhou nejhlubší hradní studnu v Evropě. Nejstarší písemná zmínka o hradu na Königsteinu pochází z jedné listiny českého krále Václava I. z roku 1241. Ve středověku hrad náležel k Českému království. Od konce 16. století byl Königstein za saského kurfiřta Christiana I. a jeho následovníků přestavěn na nejmohutnější pevnost v Sasku. Pevnost nebyla nikdy dobyta; pouze v roce 1848 vyšplhal po kolmých pískovcových stěnách kominík Sebastian Abratzky. Po něm nazvaný Abratzkého komín lze dodnes zdolávat, ovšem přelézání hradeb je zakázáno, takže je nutno pod vrcholovou zdí výstup ukončit a opět slanit dolů.

Pevnost byla až do roku 1922 nejznámějším státním vězením v Sasku. Za prusko-francouzské a obou světových válek byla využívána jako zajatecký tábor. V letech 1939 až 1945 zde byli internováni váleční zajatci z Polska, Francie, Velké Británie, Holandska a USA. Na konci druhé světové války převzali velení nad pevností francouzští zajatci. Po druhé světové válce zde Rudá armáda zřídila vojenský lazaret. V letech 1949 až 1955 byla pevnost využívána jako ústav pro převýchovu trestané mládeže, jejíž profil neodpovídal představám o socialistické mládeži. Poté byla pevnost přeměněna na muzeum. Po převratu od roku 1991 investoval Svobodný stát Sasko do sanace a přestavby pevnosti zhruba 61 milionů eur. Od znovuotevření navštěvuje pevnost Königstein každoročně průměrně půl milionu návštěvníků.

Ti, kteří si při své návštěvě pevnosti nestihnou všechno prohlédnout, mohou s tou samou vstupenkou přijít během následujících sedmi dnů ještě jednou. Pro tento případ je třeba se před odchodem z pevnosti po předložení dokladu totožnosti zaregistrovat v pokladně nebo na informacích v budově Brunnenhaus (Studniční dům).

Hlavní informace

OTEVŘENO: duben – říjen: denně 9–18 h | listopad – březen: denně 9–17 h

KDE: Festung Königstein, 01824 Königstein (Sachsen) | GPS: 50.91950309928832, 14.056603173706094

DOPRAVA: vlak S-Bahn (Dresden – Königstein – Schöna, do Königsteinu) |autobus Kirnitzschtal-linie 241 (Pirna – Königstein – Hinterhermsdorf) | Auto (A 17 Dresden – Pirna, sjezd Pirna, dále na B 172 ve směru Bad Schandau do Abzweig Festung Königstein) | parkoviště Parkhaus nedaleko pevnosti | pevnostní expres Festungsexpress mezi městem Königstein, parkovacím domem Parkhaus a pevností.

VSTUPNÉ obsahuje výtahy a vstupné na veškeré výstavy | Letní sezóna | Ceník letní sezóny: dospělí 10 € | děti 7 € | rodinné (2 dospělí + 4 děti do 16 let) 25 € | minirodinné (1 dospělý + 2 děti do 16 let) 15 € | skupiny od 15 dospělých osob 9 € | skupiny od 15 studentů s průkazem 3 €

SERVIS V ČEŠTINĚ: audioprůvodce (CZ) 3 € | dětský audioprůvodce (CZ) zdarma v kombinaci s audioprůvodcem pro dospělé | texty výstavy (CZ) tak pro mimořádné výstavy | orientační plán (CZ) | letáky (CZ) | publikace (CZ) o historii pevnosti Königstein | český průvodce na objednání | zpravodaj z pevnosti www.festung-koenigstein.de/index.php/abonovat-bulletin.html (CZ) | www.drazdany.info/koenigstein (CZ) | www.drezno.info/koenigstein (PL) | www.festung-koenigstein.de (CZ | DE | EN | PL | RU)

KE STAŽENÍ: doplňovačka | orientační plán pevnostizkrácený výklad k prohlídce | letáček

Fotogalerie

Pro individuální obchůzky po pevnosti a návštěvu trvalé expozice je k dispozici český audioguide | Festung Königstein © Foto: Matthias Hultsch

Mapa

{mosmap lat='50.91950309928832'|lon='14.056603173706094'|centerlat='50.91950309928832'|centerlon='14.056603173706094'|zoom='9'| mapType = 'normal' | text='Pevnost Königstein'|marker='0'}

Německý text

Die sächsische Festung Königstein ist eine der schönsten Bergfestungen Europas und ein Magnet Besucher aus der ganzen Welt. 2016 kamen rund Zehntausende Gäste aus Tschechien. Eingebettet in die bizarre Felslandschaft des Elbsandsteingebirges thront die einst unbezwingbare Wehranlage weithin sichtbar 247 Meter hoch über der Elbe. Auf dem 9,5 Hektar großen Felsplateau befindet sich ein einzigartiges Ensemble aus mehr als 50 imposanten Bauwerken verschiedener Epochen. Die fast 800-jährige Geschichte ist in verschiedenen Ausstellungen dokumentiert, und das in auch in Tschechisch. Auf der Festung Königstein sind viele Informationstafeln dreisprachig auf Deutsch, Tschechisch und Englisch. Übersetzungen in weitere Sprachen stehen auf laminierten DIN A3-Bögen bereit. „Wir möchten unseren ausländischen Besuchen einen ebenso guten Service bieten wie den deutschen.“, sagt Geschäftsführerin Angelika Taube. „Wir sind da ganz konsequent. Auch die Sonderausstellungen werden bei uns komplett übersetzt.“ Für den individuellen Festungsrundgang und die Besichtigung der Dauerausstellung "In lapide regis - Auf dem Stein des Königs" kann ein tschechischer Audioguide ausgeliehen werden. Für Kinder gibt es einen eigenen Audioguide. Sie entdecken die Festung - auch auf Tschechisch - mit Max und Marie. Auf Vorbestellung kann man sich auf Tschechisch Räume zeigen lassen, die für die Besucher sonst nicht zugänglich sind, z.B. die unterirdischen Tiefkeller, Kasematten und Munitionsladesysteme. Auf die tschechischen Besucher warten an der Kasse und im Museumsshop außerdem verschiedene Publikationen, auch ein kostenloser Lageplan mit Erläuterungen zu allen Gebäuden und Ausstellungen ist dabei. Die Festung Königstein hat bis zu 42 Meter hohe Sandmauern. Im Zentrum der Anlage befindet sich der mit 152,5 Meter tiefste Brunnen Sachsens und zweittiefste Burgbrunnen Europas. Die wohl älteste schriftliche Erwähnung einer Burg auf dem Königstein findet sich in einer Urkunde König Wenzel I. von Böhmen aus dem Jahr 1241. Die mittelalterliche Burg gehörte zum böhmischen Königreich. Ende des 16. Jahrhunderts ließen Kurfürst Christian I. von Sachsen und sein Nachfolger die Burg zur stärksten Festungsanlage Sachsens ausbauen. Die Festung wurde nie eingenommen. Lediglich der Schornsteinfeger Sebastian Abratzky kletterte im Jahre 1848 die senkrechten Sandsteinmauern hoch. Den nach ihm benannten Abratzky-Kamin kann man noch heute hochklettern. Da das Übersteigen der Mauer verboten ist, muss man sich unterhalb der abschließenden Mauer jedoch wieder abseilen. Die Festung war bis 1922 das bekannteste Staatsgefängnis Sachsens. Während des Deutsch-Französischen Krieges und der beiden Weltkriege wurde die Festung auch als Kriegsgefangenenlager genutzt. 1939 bis 1945 waren polnische, französische, britische, holländische und amerikanische Kriegsgefangene interniert. Am Ende des Zweiten Weltkriegs übernahmen die französischen Gefangenen das Kommando über die Festung. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die Rote Armee die Festung als Lazarett. Von 1949 bis 1955 wurde sie als so genannter Jugendwerkhof zur Umerziehung straffälliger und nicht ins Bild der sozialistischen Gesellschaft passender Jugendlicher genutzt. Danach wurde die Festung ein Museum. Nach der Wende wurden zwischen 1991 und 2010 durch den Freistaat Sachsen etwa 46 Millionen Euro in die Sanierung und den Ausbau der Festung Königstein investiert. Seit der Eröffnung kommen jährlich durchschnittlich eine halbe Million Besucher auf die Festung Königstein. Wer bei seinem Besuch nicht geschafft hat, sich auf der Festung alles anzuschauen, kann mit dem gleichen Ticket innerhalb von sieben Tagen noch einmal wiederkommen. Lassen Sie sich vor Verlassen der Festung gegen Vorlage Ihres Ausweises an der Kasse oder in der Information im Brunnenhaus registrieren.

Další fotografie

Další fotografie najdete na: www.press-area.com/festung-koenigstein/bildarchiv | Download-Login: presse | heslo: ert678