Drážďany / Königstein, 09.04.2014, tisková zpráva | FOTOGRAFIE (soubor ZIP,cca 5 MB)


Vrcholem výstavy jsou veduty italského malíře Canaletto © Festung Königstein

„Nejkrásnější v celé zemi! Pevnost Königstein v zrcadle umění.“

Nová mimořádná výstava v pevnosti Königstein představuje svým návštěvníkům jedinečnou sbírku cenných uměleckých zpodobení této proslulé vojenské stavby z posledních pěti století. Speciálně jen pro tuto výstavu byly vůbec poprvé do Německa až z Anglie zapůjčeny dva originální obrazy od Canaletta.

Když umělci na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století objevili obrovský malířský potenciál Česko-saského Švýcarska, jako jeden z prvních námětů je upoutala právě pevnost Königstein. Vznikla tu tak celá řada ztvárnění, jež proslavila pevnost na stejnojmenné stolové hoře po celém světě. Nejen ta nejslavnější, nýbrž také i díla dosud nikdy nevystavovaná jsou zde ke spatření od 11. dubna do 2. listopadu v rámci mimořádné výstavy „Nejkrásnější v celé zemi! Pevnost Königstein v zrcadle umění.“ Poprvé jsou tato díla vystavována přímo na místě svého vzniku a v takto ucelené podobě.

Vrcholem výstavy jsou bezesporu velkoformátové veduty italského malíře Bernarda Bellotta, zvaného Canaletto, které vznikly mezi lety 1756 až 1758 na objednávku saského kurfiřta Fridricha Augusta II. Malíř zde na svých plátnech detailně zachytil způsob života i ansámbl staveb na pevnostní plošině. Dva z celkem pěti vystavených olejů se díky zápůjčce z Manchester Art Gallery dočkaly svého vůbec prvního vystavení na německé půdě.

„Je pro nás velkou ctí, že smíme Canalettovy veduty poprvé v historii ukázat na místě jejich vzniku“, říká Dr. Angelika Taubeová, manažerka pevnosti Königstein, a dodává, že pro takto cenné obrazy platí nejpřísnější nároky na výstavní podmínky, které ale historické prostory Magdalénina hradu (Magdalenenburg) naštěstí splňují.

Zhruba stovka výstavních exponátů z pěti staletí dokumentuje obdivuhodnou různorodost uměleckých pojetí pohledu na stolovou horu a na pevnost s jejím pohádkovým okolím. K vidění jsou tu vedle cenných olejomaleb, mědirytin a akvarelů také fotografické snímky i malby na míšeňském porcelánu.

Výstavní prostory jsou věnovány malířům, jako byli Johann Alexander Thiele, Adrian Zingg či Ernst Ferdinand Oehme, kteří prosluli právě jako objevitelé Česko-saského Švýcarska, ale také jejich uměleckým nástupcům, jako byli Ernst Hassebrauk a Irmgard Uhligová či z fotografů například Hermann Krone. Zastoupeni jsou zde i současní umělci, jako např. Jochen Fiedler, Jürgen Barth či Silke Höppnerová. K tomu připočtěme zhruba 140 návštěvníků pevnosti, kteří následovali výzvu podílet se na výstavě vlastními fotografiemi. Experimentálně pojatá filmová instalace pak umožňuje nahlédnout na pevnost z nečekaných úhlů a zpřístupňuje její skrytá zákoutí.

Převážná většina exponátů pochází z vlastních uměleckých sbírek pevnosti Königstein. Od doby, kdy se pevnost v podobě muzea v roce 1955 otevřela návštěvníkům, patří sbírková činnost a uchovávání a vystavování objektů, které mají bezprostřední vztah ke Königsteinu, k jejím hlavním úkolům. V roce 2014 se její spolupracovníci ohlížejí zpátky na svou téměř šedesát let trvající sbírkovou činnost. „Náš obrazový archív čítá mezitím zhruba tři tisíce obrazů“, vypráví kurátor a autor myšlenky této výstavy Andrej Pawluschkow. „Vybrali jsme ty nejkrásnější a nejzajímavější exponáty, abychom je, doplněné o cenné zápůjčky z německých i zahraničních muzeí, zpřístupnili veřejnosti.“ Obrazy zapůjčili vedle Manchester Art Gallery také Státní umělecké sbírky Drážďany, Kulturněhistorické muzeum ve Zhořelci (Görlitz), Pomořanské zemské muzeum Greifswald a také soukromá sběratelka Linde Großpietschová ze Severního Porýní-Vestfálska.

Patron výstavy, saský ministr financí Prof. Dr. Georg Unland, k expozici sdělil: „Pevnost Königstein patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v Sasku. Své návštěvníky neustále ohromuje velikostí a mohutností zdí a bran. Tato mimořádná výstava představuje zcela výjimečnou událost v jejím kulturním kalendáři. Jsem si jist, že bude mít veliký úspěch.“

Výstavu doplňuje také dokumentace na venkovní pevnostní plošině, kde jsou vyznačena místa, na nichž můžeme srovnat historické pohledy se současným stavem. Výstava je také obohacena o pestrý doprovodný program s tematickými procházkami, výtvarným programem pro děti i dospělé a také možností vyzkoušet si práci s camerou obscura a tiskařským lisem.

Výstava„Nejkrásnější v celé zemi! Pevnost Königstein v zrcadle umění“ je veřejnosti přístupná od 11. dubna do 2. listopadu 2014 denně od 10 do 18 hodin. Vstupné je zahrnuto do běžné ceny vstupenky do pevnosti, která činí pro dospělé 8 euro, snížené vstupné je 6 euro.

Pevnost Königstein je jedna z největších pevností v Evropě a patří k nejvýznamnějším kulturním památkám Saska. Tato nedobytná pevnost se vypíná vprostřed bizarní krajiny labských pískovců 247 metrů nad úroveň řeky Labe. Devět a půl hektaru veliká pevností plošina je se svým jedinečným souborem padesáti staveb z nejrůznějších období a se svými dějinami sahajícími až do 13. století, jež jsou na místě zdokumentovány v řadě výstav, doslova magnetem pro stovky návštěvníků z celého světa.

Hlavní informace o výstavě

KDY: 11.04.–listopad 2014 | pevnost je otevřena denně 9–18 h | pokladna zavírá o hodinu dříve

KDE: Magdalenenburg / Magdalénin hrad, Pevnost Königstein | cca 30 km JV od Drážďan, cca 10 km od města Pirna | adresa: Festung Königstein, 01824 Königstein (Sachsen) |  Pevnost Königstein se nachází na levém labském břehu zhruba 20 km severozápadně od Děčína při silnici I/62 (na německé straně B172), při použití dálnice D8 (na německé straně A17) využijte sjezd Pirna a pokračujte po silnici B172 přes Pirnu ve směru Bad Schandau. Na Königstein je možné dojet i vlakem s použitím výhodného tarifu Elbe/Labe ticket, zastávka Königstein leží na trati Děčín – Drážďany. Z městečka Königstein jezdí od 10 hodin každou půlhodinu autobus Festungsexpress a z parkovacího domu „Am Malerweg“ je zavedena kyvadlová doprava. www.festung-koenigstein.de/index.php/prijezd.html

VSTUPNÉ: 8 €/ 6 € | rodinné tj. max. 4 děti do 16 let + 2 dosp. 21 € | skupinové slevy | návštěvníci z Česka mohou uplatnit slevu v rámci Kulturního pasu (Euroregion Elbe/Labe)

AUDIOGUIDE v češtině 2,50 € (k dispozici jsou i další jazyky) | ke každému audioprůvodci za 2,50 € je jeden dětský audioguide (6-12 let) zdarma 


Fotografie a obrazy pevnosti Königstein

Zhruba stovka výstavních exponátů z pěti staletí © Festung Königstein/Thiel

Z Anglie byly zapůjčeny dva originální obrazy od Canaletta © Festung Königstein

Nejkrásnější v celé zemi! Pevnost Königstein v zrcadle umění. © Festung Königstein

Německý text k výstavě na pevnosti Königstein „Die Schönste im ganzen Land! Die Festung Königstein im Spiegel der Kunst“

In ihrer neuen Sonderausstellung zeigt die Festung Königstein eine einmalige Sammlung wertvoller künstlerischer Darstellungen der berühmten Wehranlage aus fünf Jahrhunderten. Darunter  zwei Originale Canalettos, die für die Schau erstmals aus England zurück nach Deutschland kamen. | Als im 17./18. Jahrhundert die künstlerische Erschließung der Sächsischen Schweiz begann, rückte als eines der ersten Motive die Festung Königstein in den Blickpunkt der Maler. Unzählige Ansichten entstanden und machten die Wehranlage auf dem gleichnamigen Tafelberg weltweit bekannt. Die berühmtesten Werke sowie noch nie gezeigte Bilder sind vom 11. April bis zum 2. November in der neuen Sonderausstellung „Die Schönste im ganzen Land! Die Festung Königstein im Spiegel der Kunst“ zu sehen. Sie werden erstmals gesammelt an einem Ort präsentiert – am Originalschauplatz ihrer Entstehung. | Höhepunkte der Schau sind die großformatigen Veduten des italienischen Malers Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Im Auftrag des Kurfürsten Friedrich Augusts II. hielt er zwischen 1756  und 1758 detailgetreu das Leben und das Gebäudeensemble auf dem Festungsplateau in Öl auf Leinwand fest. Als Leihgaben der Manchester City Galleries werden zwei der insgesamt fünf Gemälde nun erstmals wieder in einer deutschen Ausstellung gezeigt. | „Dass wir die Canaletto-Veduten zum ersten Mal in der Geschichte an ihrem Entstehungsort zeigen können, ist uns eine große Ehre“, sagt Dr. Angelika Taube, Geschäftsführerin der Festung Königstein gGmbH. Hochkarätige Gemälde wie diese erheben einen enormen Anspruch an den Ausstellungsort, so die Festungschefin. Und es sei ein Glück, dass die historischen Räume der Magdalenenburg die strengen Voraussetzungen des Leihgebers erfüllen.| Etwa einhundert Ausstellungsstücke aus fünf Jahrhunderten dokumentieren die eindrucksvolle Vielfalt der künstlerischen Sichtweisen auf den Tafelberg, die Festung und die märchenhafte Umgebung mit den jeweiligen Techniken und Medien der Zeit. Zu sehen sind neben wertvollen Ölgemälden, Kupferstichen und Aquarellen auch Fotoaufnahmen sowie Motive auf Meißner Porzellan. | Künstler wie Johann Alexander Thiele, Adrian Zingg und Ernst Ferdinand Oehme, die sich als Entdecker der Sächsischen Schweiz einen Namen machten, aber auch neue Meister wie Ernst Hassebrauk und Irmgard Uhlig sowie Fotografen wie Hermann Krone und Gegenwartskünstler wie Jochen Fiedler, Jürgen Barth und Silke Höppner werden in den Ausstellungsräumen geehrt. Hinzu kommen etwa 140 Festungsbesucher, die dem Aufruf folgten, die Ausstellung mittels eigener Fotografien mitzugestalten. Eine experimentelle Filminstallation macht zudem seltene Perspektiven und verborgene Seiten der Wehranlage sichtbar. | Der Großteil der Exponate stammt aus der eigenen Kunstsammlung der Festung Königstein. Seit die Bergfestung 1955 als Museum für Besucher öffnete, gehörte das Sammeln, Bewahren und Ausstellen von Objekten, die in einer besonderen Beziehung zum Königstein stehen, zu ihren Kernaufgaben. 2014 blicken die Mitarbeiter auf eine fast 60 jährige Sammlungsarbeit zurück. „Etwa 3 000 Werke zählt unser Gemäldearchiv inzwischen“, erzählt Kurator und Ideengeber der Ausstellung Andrej Pawluschkow. „Wir haben die schönsten und interessantesten ausgewählt, um sie – bereichert durch wertvolle Leihgaben aus deutschen und internationalen Kunstmuseen – der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ Leihgeber sind neben den Manchester City Galleries die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Kulturhistorische Museum Görlitz, das Pommersche Landesmuseum Greifswald und die Privatsammlerin Linde Großpietsch aus Nordrhein-Westfalen.| Schirmherr ist Sachsens Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland. „Die Festung Königstein gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Sachsen. Mit ihrer Größe, den gewaltigen Mauern und Toren beeindruckt sie ihre Besucher jedes Mal aufs Neue. Die Sonderausstellung ist ein ganz besonderer Höhepunkt im diesjährigen Kulturkalender. Ich bin mir sicher, dass sie ein großer Erfolg wird“, so der Minister. | Ergänzend zur Ausstellung sind auf dem Festungsplateau in einer Freiluftdokumentation die Standorte markiert, an denen sich die historischen Ansichten mit der heutigen Situation vergleichen lassen. Zudem gibt es ein vielfältiges Begleitprogramm mit thematischen Rundgängen, Kreativangeboten für Kinder und Erwachsene sowie Mitmachaktionen an der Camera obscura und der Druckerpresse.

(3 000 znaků)


Další informace 

INTERNET
Informace v češtině www.festung-koenigstein.de
Zpravodaj z pevnosti www.festung-koenigstein.de/index.php/abonovat-bulletin.html (česky)
Německý facebook www.facebook.com/SchonErobert
Český blog www.drazdany.info/koenigstein
NĚMECKÝ NÁZEV: Festung Königstein | Sonderausstellung „Sachsen und Napoleon – ein Pakt mit dem Teufel?“