Drážďany, 24.10.2018


Dobrý den,

u příležitosti českého státního svátku bude na zámku Weesenstein v sobotu 27. října v 11 hodin dopoledne slavnostně zahájena mimořádná výstava "Země česká, domov můj! - Češi a Němci v severních Čechách 1918 - 1945". Kromě organizátorů výstavy se zahájení zúčastní i nová česká generální konzulka v Drážďanech a saský ministr vnitra. V případě zájmu nám dejte krátce vědět, abychom Vás na zahájení přihlásili. POZVÁNKU najdete na https://drive.google.com/open?id=1ne0tUeHCAScAXKHI1SARk1wnMwF4MKPf

TISKOVÁ KONFERENCE - čtvrtek 25.10.2018 ve 13 hodin na zámku Weesenstein ve správní budově (Verwaltungsgebäude, Sitzungszimmer)

Pokud se chcete Vy nebo někdo z Vaší redakce tiskové konference zúčastnit, ale nekomunikujete v němčině, paní Susanne Arens Vás ráda doprovodí. Dejte nám v tomto případě obratem vědět.

Máme k dispozici fotografie exponátů z výstavy s obsáhlými popisky. FOTOGRAFIE v rozlišení pro tisk najdete na photos.app.goo.gl. Prosíme, uvádějte u fotek copyright a jméno fotografa uvedené v detailních informacích u každé fotografie.

Fotografie v rozlišení pro tisk najdete na photos.google.com

Zámek Weesenstein se těší na Vaši návštěvu!

Z Drážďan zdraví

Susanne Arens


Susanne Arens • Internationales Marketing Dresden | Mezinárodní marketing Drážďany • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • mobil +49 172 2876891 • telefon +49 351 88961071 • St. Petersburger Str. 28/312 • D-01069 Dresden | www.internationales-marketing-dresden.de (DE) | www.drazdany.info (CZ) | www.facebook.com/drazdany.net | www.facebook.com/drazdany.nakupy | www.twitter.com/drazdany


ZÁMEK WEESENSTEIN: »Země česká, domov můj!« - Češi a Němci v severních Čechách 1918–1945 | 27. 10. 2018 – 31. 3. 2019

Desková hra, Isergebirgs-Museum Kaufbeuren-Neugablonz © Schloss Weesenstein

U příležitosti 100. výročí založení Československa bude na zámku Weesenstein 27. října 2018 slavnostně zahájena mimořádná výstava »Země česká, domov můj!« osvětlujícící málo známou kapitolu česko-německých vztahů, kterou je soužití Čechů a Němců v letech 1918 - 1945. Zámek Weesenstein se nachází nedaleko od českých hranic na cestě do Drážďan. Výstava trvá až do 31. března 2019, je v celá v češtině a je k ní k dispozici rozsáhlá dvoujazyčná publikace.

»Kde domov můj?« táže se česká národní hymna, jež se stala inspirací pro název výstavy. Právě české pohraničí bylo oblastí, kde dříve žily dva národy vedle sebe - Češi a Němci. Výstava vypráví o světlých i stinných stránkách jejich společného soužití, které skončilo v roce 1945 odsunutím německého obyvatelstva.

Jedním z klíčových momentů výstavy je zhodnocení významu oficiální německé verze české hymny platné za první republiky (1918 až 1938). Píseň »Kde domov můj«, složená roku 1834 Josefem Kajetánem Tylem (1808–1856) pro veselohru Fidlovačka a zhudebněná Františkem Škroupem (něm. Franz Skraup, 1801–1862) patřila k symbolům českého národního hnutí. Od roku 1918 sloužila tato populární skladba jako první sloka československé národní hymny. Vedle české existovala i úřední německá verze. S obsahem této písně mohli souhlasit i němečtí obyvatelé, neboť i pro ně byly Čechy jejich domovem: "Wo ist mein Heim? | Mein Vaterland? | Wo durch Wiesen Bäche brausen, | Wo auf Felsen Wälder sausen, | Wo ein Eden uns entzückt, | Wenn der Lenz die Fluren schmückt: | Dieses Land, so schön vor allen, | Böhmen ist mein Heimatland. | Böhmen ist mein Heimatland."

Na zámku Weesenstein se již několik let intenzivně věnují různým aspektům česko-saské historie. U příležitosti 100. výročí založení Československa přináší jejich nejnovější projekt zajímavé informace o nedávné historii Česka, ale i Německa a připomíná tak pro veřejnost méně známé události, jež se zde odehrály mezi roky 1918 a 1945.

Mimořádná výstava, subvencovaná z Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe 2014–2020 částkou 15 000 EUR, byla od začátku koncipována jako putovní. Po zámku Weesenstein se tato výstava přesouvá na zámek v Děčíně a poté se objeví i v Městském muzeu v Ústí nad Labem. Doprovodné materiály a veškerá dokumentace k výstavě jsou dvojjazyčné a tudíž přístupné pro všechny, kteří se o dané téma zajímají.

Euroregion Elbe/Labe je od roku 1993 členem pracovní skupiny přeshraničních evropských regionů a podporován Evropskou unií. Cílem této přeshraniční spolupráce je budování vzájemné důvěry a podpora rozvoje v nejrůznějších oblastech společenského života.

V rámci doprovodné akce »Geschichtenfrühstück« se k výstavě konají také speciální komentované prohlídky s kurátory v němčině: 11. listopadu | 10:30 „Der Reichsgau Sudetenland 1938 bis 1945“ hostem je kurátor výstavy Dr. Lars-Arne Dannenberg.

Mimořádná výstava »Země česká, domov můj!«

KDY: 27.10.2018 – 31.3.2019

NÁZEV VÝSTAVY: Země česká, domov můj! Böhmen ist mein Heimatland! Němci a Češi v severních Čechách 1918–1945 | Deutsche und Tschechen in Nordböhmen 1918–1945

Všechny popisky v češtině a v němčině. K výstavě je k dispozici dvoujazyčná publikace s rozšiřujícími texty k tématu.

Výstava je obsažena ve vstupném na zámek Weesenstein: dospělí 7,50 €, zlevněné 6 €, děti 6–16 let 1 €, děti mladší 6 let zdarma | audioprůvodce (český, anglický, německý): 2 €

www.drazdany.info/weesenstein (CZ) | http://www.schloss-weesenstein.de/cs/akce-a-vystavy/detail/event/cechy-jsou-muj-domov-nemci-a-cesi-v-severnich-cechach-1918-1945/10635/ (CZ)

TIP NA AKCI --- Vánoční trh »Weesensteiner Schlossweihnacht« | sobota a neděle 1.-2. prosince 2018 13-18 hodin na nádvoří zámku Schlosshof | VSTUPNÉ: dospělí 3 €, děti 4 - 16 Jahre 1,50 €, do 4 let zdarma

Německá tisková zpráva

DE: Schloss Weesenstein beschäftigt sich bereits einige Jahre mit Facetten sächsisch-tschechischer Geschichte. Anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung der Tschechoslowakei eröffnen wir eine Sonderausstellung, die ein wenig bekanntes Kapitel deutsch-tschechischer Beziehungen beleuchtet. „Wo ist mein Heimatland?“ fragt die tschechische Nationalhymne. Früher konnten auch Deutsche ganz selbstverständlich die Antwort geben: Böhmen. Denn Böhmen war ein Land, in dem zwei Völker weitgehend friedlich zusammenlebten. Auch die 1918 gegründete Tschechoslowakei war Heimat von Einwohnern deutscher Sprache. Die Ausstellung erzählt von den hellen und dunklen Seiten des Zusammenlebens, das nach 1945 mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung endete. Begleitet wird die Ausstellung von Vorträgen im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Frühstück mit Geschichte“, von Sonderführungen der Kuratoren durch die Ausstellung und von einer Busexkursion in die Grenzregion Tschechiens. Die Sonderausstellung, die im Rahmen des mit 15.000 Euro geförderten Projekts „Böhmen ist mein Heimatland“ aus dem Kleinprojektefonds in der Euroregion Elbe/Labe 2014 – 2020 gefördert wird, wurde als Wanderausstellung konzipiert. Sie wird nach Schloss Weesenstein im Schloss Děčín und anschließend im Stadtmuseum Ústí gezeigt. Ein begleitender zweisprachiger Dokumentationsband macht das Thema für alle Interessierte zugänglich. Das Ziel der Euroregion Elbe/Labe, welches seit 1993 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen ist und von der Europäischen Union gefördert wird, ist es, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und grenzübergreifende Zusammenarbeit und Entwicklung in den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu unterstützen. Zum 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei wird mit dem Projekt ein Beitrag zur Bildungsarbeit zur jüngeren Geschichte Tschechiens, aber auch Deutschlands geleistet und die Öffentlichkeit in beiden Ländern über die allgemein wenig bekannten Ereignisse zwischen 1918 und 1945 informiert.


Zámek Weesenstein

 Zámek Weesenstein | foto © Peter Pappritz, Schloss Weesenstein

Zámek Weesenstein je jedním z nejkrásnějších zámků v Sasku. Obklopen krásnou přírodou a pečlivě upraveným zámeckým parkem je opravdovým "tajným" tipem na výlet jen kousek od českých hranic (tj. zhruba 25 km a přímo u dálnice D8). Nad údolím řeky Müglitz rostl jako perla vrstvu po vrstvě přes 800 let. V běhu dějin byl opětovně přestavován, bourán a uzpůsobován dobovému vkusu, takže tu najdeme prvky jednotlivých slohů od gotiky až po klasicismus. Působili tu významní šlechtické rody, například Býnovští pánové (von Bünau) či saský královský rod Wettinů. Zde, na svém oblíbeném zámku, pracoval jemnocitný princ a pozdější saský král Johann von Sachsen (česky Jan Saský) na překladu Dantovy »Božské komedie«. Na rozdíl od většiny historických staveb vznikal zámek jaksi "obráceně". Rostl na skále, směrem dolů ze svahu, někdy přerůstal svým majitelům přes hlavu a mnohé je tu dodnes doslova "na hlavu postavené". Návštěvníky zámku čeká říše plná chodeb a spletitých schodišť: V pátém patře je koňská stáj, zatímco panské komnaty z 18. a 19. století s drahocennými tapetami se nacházejí jedno podlaží pod sklepem. V pověstmi opředeném »Mnišském podkroví« (tzv. Mönchsboden) mezitím straší zbloudilý duch jednoho z dřívějších zámeckých pánů. Možná mu iluzionistické malby zámeckých fasád nedovolí, aby ve vší té spleti došel klidu, v tomto pozoruhodném zámku, kde i okna často jen klamou, protože každé třetí je pouze namalované. Překrásné komnaty vybavené původním zámeckým nábytkem a honosnými tapetami, nádherná zámecká kaple i pozoruhodná klasicistní zimní zahrada svědčí o vybraném vkusu šlechtických majitelů. Ale výrazné jsou i středověké obranné zdi i přestavěná strážní věž tzv. Bergfried (Bergfrit), nedávno zrestaurovaný "Knappensaal" či hradní rytířský sál (Rittersaal) s úžasnými nástěnnými malbami. Ve dvacátém století pak Weesenstein sloužil jako skrýš četných drážďanských uměleckých pokladů.

Zámek Weesenstein nabízí svým návštěvníkům prohlídku muzea v doprovodu audioprůvodce v českém, německém a anglickém jazyce. Na celkem 25 stanovištích zámeckého muzea se návštěvník dozví nejen všechny zajímavosti o stavbě zámku a jeho historii, ale bude vtažen díky vyprávění starých pověstí a legend do minulosti. Nově nabízí zámek Weesenstein i speciální audioprůvodce s verzí pro děti. Průvodcem jim přitom bude netopýr Arabela a zámecký duch Rudolf. Popisky exponátů jsou rovněž v češtině. Po návštěvě zámecké výstavy, si lze odpočinout v zámeckém parku, navštívit restauraci »Königliche Schlossküche« (Královská zámecká kuchyně) nebo si dopřát sklenici piva ze zámeckého pivovaru, jehož tradice sahá až do 16. století. Zámek patří do svazu Saských státních zámků, hradů a zahrad.

OTEVŘENO: leden: so+ne 10–16 h | únor, březen, listopad a prosinec út–ne + svátky 10–16 h | duben–říjen denně 10–18 h | zavřeno: 24. a 25. prosince | Psi do zámeckého muzea nesmí!

ADRESA: Am Schlossberg 1, 01809 Müglitztal | TELEFON: +49 (0)35027 62 60, GPS: 50.932583, 13.859361

DOPRAVA: vlak - S-Bahn (S1 trasa Schöna - Bad Schandau - Pirna - Dresden) do stanice Heidenau a dále vlakem Müglitztalbahn (SB72 Heidenau-Altenberg stanice "Haltepunkt Weesenstein") nebo autobusem (Regionalbus 202 Heidenau-Glashütte), zastávka Obecní úřad "Haltestelle Gemeindeamt Weesenstein" | jízdní řád viz www.vvo-online.de (CZ | DE)

VSTUPNÉ dospělí 7,50 €, zlevněné 6 €, děti 6-16 let 1 €, děti mladší 6 let zdarma | audioprůvodce (český, anglický, německý): 2 € | celoroční vstupenka: 15 € (opravňuje k návštěvě muzea a poskytuje možnost získat slevu při návštěvě akcí za zlevněné vstupné) | průvodci a řidiči zájezdových autobusů - vstup zdarma, na 10 dětí jeden dospělý doprovod zdarma

SERVIS: audioguide v češtině, kavárna v muzeu, muzejní obchod, prohlídky | DALŠÍ INFO: skupinové prohlídky musí být předem objednány: malá prohlídka (60 min.): příplatek za průvodce 30 € | velká prohlídka (90 minut): příplatek za průvodce 40 € | jen úvod (15 minut): poplatek 15 € | OBČERSTVENÍ: restaurace »Königliche Schlossküche« (Královská zámecká kuchyně), zámecká kavárna, Weesensteinský zámecký pivovar | BEZBARIÉROVOST: omezený přístup pro postižené

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.schloss-weesenstein.de/cs (CZ) | mapa na google placeswww.drazdany.info/weesenstein (CZ)

Německý text

Schloss Weesenstein ist eine der schönsten Schlossanlagen Sachsens. Eingebettet in atemberaubende Natur, umgeben von ausgedehnten Parkanlagen und abwechslungsreichen Wanderwegen, bildet es einen „Geheimtipp“ für Kulturinteressierte. Nur einen Steinwurf von Dresden entfernt, liegt es im romantischen Müglitztal. Das architektonische Meisterwerk entstand in über 800 Jahren. Es wird auch das verrückte Schloss genannt, weil es von oben nach unten auf einem Felsen errichtet wurde. So manches steht hier auf dem Kopf. Bei einem Schlossrundgang geht es von den herrschaftlichen Gemächern nach oben in die Keller bis auf die Dachböden. Der erst kürzlich restaurierte Knappensaal und der sagenumwobene Mönchsboden, der Rittersaal der Burganlage, beeindrucken mit ihren wertvollen Wandmalereien. Viele verschiedene Adelsgeschlechter wirkten hier, von denen vor allem die Bünaus und die Wettiner bedeutsam waren. Als berühmtester Schlossbesitzer gilt König Johann von Sachsen, der häufig mit seiner großen Familie in Weesenstein lebte. Er ist bekannt für seine Übersetzung der „Göttliche Komödie“ von Dante Alighieri. Wunderschöne Säle mit originalen Möbel- und Tapetenausstattungen, die prächtige barocke Schlosskapelle sowie der klassizistische Wintergarten zeugen von der adligen Wohnkultur der ehemaligen Schlossherren. Mittelalterliche Wehrhaftigkeit vermitteln dagegen eher die dicken Burgmauern und der umgebaute Bergfried. Im 20. Jahrhundert diente Weesenstein als Versteck zahlreicher Dresdner Kunstschätze. Das Schloss gehört zu den Staatlichen Schlössern Burgen und Gärten Sachsen und macht neben der attraktiven Dauerausstellung auch durch interessante Sonderausstellungen auf sich aufmerksam. So zeigt sich der Ort heute als ein lebendiges Ensemble, in dessen Räumen die Besucher sächsische Geschichte entdecken, einen Spaziergang im wohlgepflegten Park genießen und kulinarische Spezialitäten probieren können. Zu letzteren gehört das Weesensteiner Bier. Gästen aus der Tschechischen Republik stehen Informationstexte oder einen Audioguide in ihrer Landessprache zur Verfügung.


Země zámků SaskoKontaktní údaje pro média

ODKAZY

NEWSLETTER www.drazdany.info/zpravodaj

KALENDÁŘ AKCÍ www.drazdany.info/kalendar

CESTA DO DRÁŽĎAN www.drazdany.info/FAQ

TISKOVÉ ZPRÁVY www.drazdany.info/presse


VYDAVATEL

Susanne Arens • Internationales Marketing Dresden | Mezinárodní marketing Drážďany • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • mobil +49 172 2876891 • telefon +49 351 88961071 • St. Petersburger Str. 28/312 • D-01069 Dresden | www.internationales-marketing-dresden.de (DE) | www.drazdany.info (CZ) | www.facebook.com/drazdany.net | www.facebook.com/drazdany.nakupy | www.twitter.com/drazdany | Zásady ochrany a zpracování osobních údajů www.ddin.de/datenschutzerklaerung


ODHLÁŠENÍ

V případě, že naše zprávy nechcete dostávat, odpovězte prosím na tento e-mail předmětem "NEPOSÍLAT" nebo nám zašlete prázdný mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


PŘIHLÁŠENÍ

Zpravodaj si můžete objednat zasláním prázdné zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naším cílem je zasílat informace pouze lidem, kteří o ně mají skutečně zájem. Budeme rádi, pokud nás doporučíte svým kolegyním, kolegům či spolupracovníkům, kteří se zabývají turistikou a cestováním a kteří o naše zprávy stojí.