Orangenroute © Schlösserland Sachsen, Cordula Maria Grahl

Sasko je již po staletí ovládané vášní pro citrusovníky. "Pomerančovou horečkou" trpěl již August Silný a s ním i celý královský dvůr. Ve vlastnictví kurfiřta se nacházelo více než 4000 pomerančovníků. O někdejším zalíbení v pěstování citrusových a pomerančových rostlin v Sasku svědčí nejen až do dnešních dob dochované stoleté citrusovníky, ale s nimi i řada míst na mapě »Země zámků Sasko - Schlösserland Sachsen« (např. drážďanský Zwinger, barokní zahrada Grosssedlitz, ale i Velká zahrada v Drážďanech, zámek a park Pillnitz, park knížete Pücklera v Bad Muskau a zámek a park Lichtenwalde).


Sasko v pomerančové horečce

INFORMACE: www.schloesserland-sachsen.de/cs/tipy-na-vylet/sasko-v-pomerancove-horecce (CZ) | www.schloesserland-sachsen.de/de/ausflugstipps/sachsen-im-orangenfieber (DE)


Park knížete Pücklera v Bad Muskau

Dvakrát nechal kníže Pückler strhnout původní oranžérii, než pro ni našel její dnešní místo. Oranžérie se ale dnes již nevyužívá jako pro přezimování citrusů. Po roce 1945 sloužila jako mládežnická ubytovna. Dnes je v letních měsících dějištěm různých akcí.

www.drazdany.info/bad-muskau 


Zámek a park Pillnitz

První zmínka o citrusech na zámku Pillnitz pochází z roku 1609. Jejich exotickou krásu bylo v zámeckém parku v Pillnitz možné plně obdivovat až v roce 1725, po dokončení stavby oranžérie architekta Matthäuse Daniela Pöppelmanna. V roce 1760 tu šířilo svou ovocnou vůni již 1031 pomerančovníků. V roce 1880 byla k oranžérii přistavěna dvě křídla. Plocha 930 m² slouží dodnes jako zimoviště pro celkem 450 květináčů z rostlinami z celého zámeckého parku. O původu těchto stromů se lze jen dohadovat. Vzhledem ke zmatkům obou světových válek byla řada pomerančovníků odvezena na různá místa v Sasku. Teprve postupně se opět vracejí do Pillnitzu. Pouze u šesti starých citrusových rostlin lze s jistotou tvrdit, že pocházejí z původní populace drážďanského Zwingeru. Mezi nimi i 300 let starý pomerančovník - nejstarší v květináči vypěstovaná citrusová rostlina ve Střední Evropě.

www.drazdany.info/pillnitz


Barokní zahrada Großsedlitz

Jedna z největších sbírek pomerančovníků v německé oblasti se nachází v Barokní zahradě Großsedlitz. V zahradním areálu je 130 pomerančovníků a dalších 300 rostlin v oranžérii. Díky rozsáhlé rekonstrukci oranžérií se mohlo v roce 1997 opět vrátit do Barokní zahrady na 100 citrusů z Toskánska. Tyto v létě opět zdobí zahradu jako za dob Augusta Silného. Každý rok v květnu se v Barokní zahradě Großsedlitz konají Saské dny citrusů. V Barokní zahradě se v současné době pěstují pomerančovníky pro Drážďanský Zwinger a jsou připravovány na přestěhování do Drážďan.

www.drazdany.info/grosssedlitz 

www.drazdany.info/dny-citrusu


Park Grosser Garten v Drážďanech

V roce 1683 nechal Johann Friedrich Karcher drážďanskou Velkou zahradu přestavět. Kromě zahrad, labyrintu a prvního evropského divadla v přírodě, tu vznikla také oranžérie. Do této měla být z nařízení Augusta Silného převezena část pomerančovníků ze Zahrady vévodkyně v sousedství Zwingeru. Vystaveny před palácem uprostřed Velké zahrady sloužily jako symbol statusu během zdejších nesčetných slavností saského dvora. Dnes už z oranžérie nic nespatříte.

www.drazdany.info/velka-zahrada 


Drážďanský Zwinger

Návrat pomerančů do Zwingeru © Schlösserland Sachsen

V 18. století byly citrusové rostliny drahé a vzácné a tak představovaly symbol moci a bohatství. August Silný je nechal dovážet z Itálie. Kurfiřt proto v roce 1709 pověřil svého architekta Matthäuse Daniela Pöppelmanna, aby postavil oranžérii, dnešní Zwinger, kde by vzácné citrusy mohly přezzimovat. Stavba byla postupně rozšiřovaná početnými přístavbami, až vzniklo barokní vnitřní nádvoří. Po tom, co se do Zwingeru začaly přesunovat umělecké sbírky, nalezly citrusy nový domov v roce 1880 v zámku a parku Pillnitz a v Barokní zahradě Großsedlitz. Od roku 2017 se ale každý rok v polovině května do Zwingeru vrací. Necelých sto citrusových rostlin bylo pro tuto příležitost dovezeno z Itálie a každou zimu čeká v Barokní zahradě Großsedlitz na svůj každoroční návrat do Drážďanského Zwingeru.

www.drazdany.info/zwinger

www.drazdany.info/navrat-pomerancu


Zámek a park Lichtenwalde

Oranžérie v zámeckém parku Lichtenwalde je obklopena 10hektarovým zahradním areálem. V parku je 100 vodotrysků a 400 fontán a v roce 2005 byl vyhlášen jedním z nejkrásnějších v Německu. Původně oranžérie sloužila jako zimoviště pro citrusové rostliny. Dnes se zde konají různé akce a koncerty. Zvláště půvabná je poloha parku, která umožňuje překvapující pohledy do údolí řeky Zschopau. 

www.drazdany.info/lichtenwalde