Královské parádní pokoje Augusta Silného. Foto © SKD / Oliver Killig

Naproti Zwingeru, v drážďanském Rezidenčním zámku, můžete od konce září 2019 navštívit nově otevřené královské reprezentační místnosti, tzv. »Parádní pokoje Augusta Silného« (Paraderäume Augusts des Starken). Jejich otevření vrcholí dlouholeté a nákladné stavební práce v prostorách zámku.

Obnovené Parádní pokoje včetně Porcelánového kabinetu ve věžní místnosti »Turmzimmer« byly otevřeny k příležitosti výročí 300 let od velkolepých svatebních slavností kurfiřtského prince Friedricha Augusta II. Saského s habsburskou císařskou dcerou arcivévodkyní Marií Josefou. Pompézní svatební oslava ze září roku 1719 se stala podnětem k zřízení pěti nádherných barokních sálů ve druhém patře západního křídla Rezidenčního zámku. Tvoří je jídelna, dva předpokoje, audienční síň s trůnem a parádní ložnice s velkolepou císařskou postelí a to vše podle francouzského vzoru. Otec ženicha, saský kurfiřt a polský král August Silný, nechal místnosti zhotovit pro reprezentační a státotvorné účely. Vznikly tak mimořádné pozdně barokní interiéry, které jsou sami o sobě uměleckým dílem.

Během druhé světové války byl veškerý skvostný mobiliář ze sálů odvezen a uschován, a tím zachráněn před zničením během bombardování Drážďan 13. února 1945.


»Parádní pokoje Augusta Silného« - hlavní informace o nové stálé expozici

KDY: od 30. září 2019

KDE: V prostorách Rezidenčního zámku | ADRESA: Residenzschloss Dresden, Taschenberg 2, 01067 Dresden

www.drazdany.info/skd (CZ) | www.skd.museum (DE | EN | CZ)


Německý text článku

Seit Ende September 2019 kann man das wiederhergestellte königliche Paradeappartement Augusts des Starken sowie das Porzellankabinett im Turmzimmer des Residenzschlosses besuchen. Anlass ist der 300. Jahrestag der Feierlichkeiten zur Vermählung des Kurprinzen Friedrich August II. mit der österreichischen Kaisertochter Erzherzogin Maria Josepha in Dresden. Das pompöse Hochzeitsfest vom September 1719 gab den Anlass zur Einrichtung der fünf barocken Prunksäle im zweiten Obergeschoss des Westflügels. Nach französischem Vorbild zählten dazu ein Tafelgemach, zwei Vorzimmer, das Audienzgemach mit Thron sowie das Paradeschlafzimmer mit einem grandiosen Imperialbett. Aufgrund des staatstragenden Charakters des Ereignisses ließ der Kurfürst-König ein spätbarockes Raumkunstwerk von höchster Repräsentation erschaffen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das bewegliche Ausstattungs- und Einrichtungsgut des prächtigen Ensembles ausgelagert und konnte so trotz der Zerstörung des Schlosses am 13. Februar 1945 bewahrt werden.