Hernůtské resp. ochranovské adventní hvězdy zdobí domy i ulice v Drážďanech, Sasku, ale i za hranicemi

I když její základ tvoří archimedovský mnohostěn se strašlivým názvem "rombokubooktaedr", stejně je krásná ...

... ADVENTNÍ OCHRANOVSKÁ HVĚZDA

Zářící žluté, bílé či červené hvězdy k saským vánocům prostě neodmyslitelně patří. Svítí a zdobí balkóny, verandy a zimní zahrady většiny drážďanských vil i bytových domů. Spolu s vánočním svícnem a s krušnohorskými dřevěnými vyřezávanými ozdobami jsou tou neoblíbenější vánoční výzdobou oken.

Ale původ těchto hvězd není až tak úplně německý. Angličtina nazývá tuto vánoční ozdobu “Moravian Star”, což nám původ hvězdy trochu napoví. Ale celá věc je mnohem složitější. Sahá do roku 1722, kdy řada českých a moravských exulantů hledala únik před persekucemi za své náboženské vyznání. Většina z nich byla členy Jednoty bratrské či tzv. Moravské církve, a tudíž přívrženci protestantismu. A protože protestantismus má už odedávna v Sasku tradici, tak těmto krajanům poskytl půdu a zázemí saský šlechtic Mikuláš Ludvík hrabě ze Zinzendorfu a z Pottendorfu. Mezi lety 1722 až 1732 tak byla mezi Žitavou a Budyšínem, východně od Šluknovského výběžku, založena obec Ochranov, německy Herrnhut.

Na začátku 19. století se při hodinách matematiky a geometrie v ochranovském internátu studenti učili konstruovat archimedovské mnohostěny...

Tak vznikl i základ hvězdy, který tvoří tzv. rombokubooktaedr. Ten má 26 stěn, z nichž 18 jsou čtverce a 8 rovnostranné trojúhelníky. Hernhůtská resp. ochranovská hvězda má ale jen 17 paprsků, protože ten horní chybí a na jeho místě je připevněna žárovka či háček na zavěšení hvězdy. Herhůtské hvězdy poté krášlili prostory internátu a návštěvníci si je tak oblíbili, že se hvězdy brzy rozšířili do celého Saska i do zahraničí.

Tyto hvězdy jsou v době adventu k vidění i řadě protestanských kostelů mj. i v drážďanském kostele Kreuzkirche. V Herrnhutu se hvězdy vyrábí dodnes, na výrobě hvězd se podílí i místní chráněná dílna.

Tradičním prodejním místem adventních hernhůtských hvězd je drážďanský vánoční trh Štrýclmarkt, ale i na ostatních saských vánočních trzích nechybí stánky s jejich prodejem.