Slavnostní sál (Festsaal) Matematicko-fyzikálního salónu© SKD, Jürgen LöselPo šestileté rekonstrukci byl 14. dubna 2013 otevřen Matematicko-fyzikální salón se světově známou sbírkou hodin, historické techniky, měřicích přístrojů a vědeckých instrumentů. Vystaveny jsou tu zemské i nebeské glóby, fascinující optické, astronomické a geodetické přístroje k počítání, kreslení či měření fyzikálních veličin jako je délka, hmotnost, teplota či tlak vzduchu.

Nejstarší předměty pocházejí z 16. století a poskytují přehled o vývoji přístrojů s precizní jemnou mechanikou. Byl to saský kurfiřt a polský král August Silný, kdo založil v roce 1728 „Královský kabinet matematických a fyzikálních instrumentů“ jako samostatné muzeum ve Zwingeru.

Po rekonstrukci se výstavní plocha zdvojnásobila, byl vytvořen moderní vstupní prostor a prostory v Zwingeru byly rozšířeny o nový sál vestavěný do parkánového valu bývalého městského opevnění. (Název Zwinger totiž znamená prostor mezi dvěma valy městského opevnění, česky "parkán".)

Výstava byla nově koncipována a rozdělena do čtyř kapitol: "Knížecí kosmos" (Der Kosmos des Fürsten), kde jsou mechanické zázračné strojky a matematické přístroje z doby kolem roku 1600. Začátky sbírek drážďanské umělecké komory resp. "kunstkomory" jsou tu prezentovány jako hlavní zájem kurfiřtů o geodetické přístroje, zeměměřičství, astronomii a nadšení pro automaty.

Druhá kapitola výstavy se nazývá "Instrumenty osvícenství" (Instrumente der Aufklärung), je umístěna do slavnostního sálu (Festsaal) v horním patře pavilonu a věnuje se historii Matematicko-fyzikálního salónu ve Zwingeru. V tomto sálu byly až do roku 1945 umístěny veškeré exponáty salónu. Myšlenka vzniklá v polovině 18. století zřídit fyzikální kabinet právě v těchto prostorách tu znovu ožívá, stejně jako funkce této místnosti coby observatoře a úřadu. V Matematicko-fyzikálním kabinetu byl totiž určován lokální drážďanský čas a zaznamenávána meteorologická data.

Třetí kapitola se nazývá "Universum glóbů" (Das Universum der Globen). V tomto nově vytvořeném výstavním sále, který byl zanořen do valu původního městského opevnění, na kterém byl Zwinger na začátku 18. století postaven, jsou rozmanité zemské i nebeské glóby světově proslulé sbírky. Nejstarším exponátem je arabský nebeský glóbus z 13. století. Poprvé je možné vystavit tyto objekty tak, aby byly chráněny před denním světlem.

Čtvrtá kapitola výstavy se jmenuje "Běh času" (Der Lauf der Zeit) a nachází se v podkrovním prostoru nad Valovým pavilonem (Wallpavillon). Je zde vyprávěn příběh hodin a automatů počínaje renesancí. Zvláštním momentem je založení hodinářství v Glashüte, které od té doby vývoj Matematicko-fyzikálního salónu provázelo. Ferdinand Adolf Lange se právě na tomto místě rozhodl stát se hodinářem.

Pátou kapitolou je "Salón v salónu" (Salon im Salon), který se rovněž nachází v podkrovním prostoru nad Valovým pavilonem. Toto místo je vyhrazeno experimentování. Návštěvníci tu najdou repliky elektrostatického přístroje, vakuové pumpy, astrolabia či sextantu a mohou je vyzkoušet.

Z historie drážďanských uměleckých sbírek

U zrodu sbírek drážďanských muzeí stál renesanční vzdělanec kurfiřt August I. Saský. Kolem roku 1560 umístil svou „kunstkomoru“ přímo do rezidenčního zámku, a to do 7 pokojů čtvrtého patra poblíž svého apartmá. Tyto sbírky sestávaly především z vědeckých přístrojů. V roce 1587 sbírka již obsahovala kolem sedmi tisíc technických předmětů, tedy více než tři čtvrtiny celkové kolekce. Za Augusta Silného v první třetině 18. století byly saské sbírky cíleně specializovány. Původní „umělecká komora“ neboli „kunstkomora“ byla postupně rozčleněna do specializovaných sbírek obrazů (1707), rytin (1720), přírodnin (1721), mincí (1722). A právě jednu její část poté tvořily objekty Matematicko-fyzikálního salónu (1728). V roce se sídlem většiny sbírek stal Zwinger coby „palác věd“. 

KDY: od 14.04.2013, denně 10–18 h pondělí 15.04. otevřeno, jinak v pondělí vždy zavřeno | KDE: Zwinger, Theaterplatz 1, 01067 Dresden

VSTUPNÉ: 6 €/ 4,50 € do 17 let zdarma | Zwinger: všechny výstavy včetně Mat.-fyz. salónu 10 €/ 7,50 € | do 17 let zdarma | audioprůvodce 3 €

Rezervace prohlídek s výkladem: telefon +49 (0)351 4914 2000, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.skd.museum (CZ | DE | EN | RU)

Kapitoly výstavy Matematicko-fyzikálního salónu © SKD

DE: Mathematisch-Physikalischer Salon, Dresdner Zwinger

Z textu oficiální tiskové zprávy k otevření Matematicko-fyzikálního salónu:

"August Silný (1670-1733) jej založil roku 1728 v drážďanském Zwingeru. Dnes je Matematicko-fyzikální salón Státních uměleckých sbírek v Drážďanech (SKD) nejen nejstarším muzeem na tomto místě, nýbrž také jedním z předních muzeí uměleckohistorických přístrojů a hodin. Muzeum, které muselo být z důvodu rozsáhlých restauračních prací na barokním Zwingeru po dobu šesti let uzavřeno, znovu otevírá své brány návštěvníkům dne 14. dubna 2013. Tato "klenotnice vědění" se nyní prezentuje na téměř dvojnásobné ploše, s moderním vstupním prostorem, nově vytvořeným sálem ve valu Zwingeru a také od základů přepracovanou koncepcí trvalé expozice. Ve čtyřech výstavních prostorách se expozice člení do těchto kapitol:

  • Knížecí kosmos - Zázračná mechanická díla a matematické přístroje okolo roku 1600
  • Přístroje osvícenství - Fyzikální kabinet - observatoř - úřad. Salón v 18. století
  • Běh času - Hodiny a automaty od dob renesance
  • Univerzum glóbů - Zemské a nebeské glóby sedmi staletí

Vidět a zažít zde lze zápalná zrcadla vyleštěná do nejvyššího lesku, vybrané historické hodiny a automaty, teleskopy, automatické modely i zemské a nebeské glóby, mezi nimi také modely Měsíce a Marsu, které upoutají nejen svou funkcí, ale také svou krásou. Rozsáhlá sbírka nejvýznamnějších uměleckých děl 16. až 19. století, která byla téměř všechna určena k tomu, aby sloužila věděckému poznávaní světa, činí z Matematicko-fyzikálního salónu jedinečné muzeum.

Matematicko-fyzikální salón má své kořeny v Umělecké komoře, kterou zřídil kurfiřt August (1526–1586) v 16. století v drážďanském Rezidenčním zámku. S její pomocí chtěl podtrhnout své mocenské nároky a také své postavení v první lize knížat. Od roku 1728 je Matematicko-fyzikální salón, který psal dějiny Drážďan a Zwingeru, integrální součástí barokního "uměleckého díla Zwingeru". Jako místo bádaní přispíval po staletí k mezinárodnímu věhlasu a vlivu Zwingeru. Ještě i Adlerovo planetárium v Chicagu se při svém založení roku 1930 odvolávalo na Matematicko-fyzikální salón. Ve Zwingeru se ve ‚Fyzikálním kabinetu’ bádalo s pomocí vědeckých přístrojů ze sbírky, v 18. století zde byla založena observatoř pro pozorování nebe a z tohoto místa se také až do dvacátého století určoval oficiální čas pro Drážďany a Sasko - Matematicko-fyzikální salón byl Greenwichem Saska. Také v době, kdy salón již sloužil převážně jako muzeum, zůstával i nadále "milníkem vědění", neboť mimo jiné přispěl k založení Technické univerzity v Drážďanech a inspiroval drážďanského hodináře Ferdinanda A. Langeho, který roku 1845 založil německou hodinářskou firmu v Glashütte.

S prezentací sbírek muzeí Zelená klenba (Grünes Gewölbe) a Zbrojnice (Rüstkammer) v drážďanském Rezidenčním zámku nasadily Státní umělecké sbírky vysokou laťku. Nová expozice v Matematicko-fyzikálním salónu staví do centra pozornosti jednotlivé objekty. Tyto objekty lze pozorovat z takové blízkosti, že ani ty nejmenší rytiny a ozdoby nezůstanou očím návštěvníků skryty. Umožňují to moderní klimatizované vitríny, které jsou opatřeny dvojitou protiodrazovou vrstvou, a také prezentace velkých přístrojů ve volném prostoru. Působivé nasvětlení prostor vytváří zvláštní atmosféru, některé objekty jsou navíc osvětleny bodově a zdůrazněny zrcadlovými plochami. Mediální stanice a animace dávají poprvé nahlédnout do vnitřního života a fungování vybraných objektů. Návštěvníci si tak mohou například na 3D modelu vyzkoušet početní stroj velkého francouzského matematika a filozofa Blaise Pascala, navíc se v tomto případě jedná o nejstarší početní stroj v Německu. Matematicko-fyzikální salón se tak stává také studijním prostorem. Historické instrumenty reprodukované do posledního detailu, jako například vývěva od Jacoba Leupolda, oživují jednu ze zkušeností období osvícenství - společný prožitek veřejných demonstrací fyzikálních experimentů a sdílenou snahu o vysvětlení shlédnutých fenoménů. Kromě kurzů v dílnách a prohlídek s průvodcem umožňují tyto demonstrace nahlédnout do historického kontextu matematiky, přírodních věd a techniky.

Hodinářská manufaktura A. Lange & Söhne je pro SKD od roku 2006 dlouholetým partnerem, který podporuje také obnovu Matematicko-fyzikálního salónu."