První pátek v září (1.9.2017) láká historické centrum Lipska na umění, kulturu, akci a půlnoční nakupování ve 14 pasážích a dvorech v centru města. Město veletrhů Lipsko má jednu z největších sítí uzavřených pasáží na světě. Pasáže, vzešlé ze starých obchodnických dvorů, připomínají někdejší měšťanskou hrdost. Bohatství forem uvádí milovníky architektury v úžas. Uzavřený systém zhruba 30 pasáží, z toho 20 v historické části města na ploše jednoho čtverečního kilometru je v Německu unikátní. Mnoho z nich bylo v minulých letech nákladně a s velkou pečlivostí rekonstruováno.

Již po osmé zvou v pátek 1. září od 18 hodin lipské pasáže a dvory, nákupní domy, více jak 400 obchodů a přes 200 umělců desetitisíce hostů z okolí k půlnočnímu nakupovaní. Jižní část náměstí Marktplatz, pasáže a dvory Am Brühl, Mädler-Passage, Speck's Hof & Hansa Haus, Messehof, Petersbogen, Städtisches Kaufhaus stejně jako nákupní domy Galeria Kaufhof a Karstadt lákají programem perfektně sladěným s architektonickou tváří těchto dějišť. Nalezneme tu od klasiky po rock, od hudby po módu a umění, vše ochucené řadou gastronomických nabídek pro kolemjdoucí a vyznavače nočních procházek. A samozřejmě také speciální nabídky a akce místních obchodníků.

Lipské pasáže mají svou jedinečnou náladu a dodávají svou nabídkou nákupních příležitostí a uměleckých i kulturních akcí historickému centru světový flér i v době, když se žádné slavnosti nekonají. Mnoho měst jako Londýn, Paříž nebo Hamburk mají spousty obchodních pasáží, ale jen v Lipsku byl uzavřený systém vybudován přímo ve středu města. Za pozornost stojí především různé historické styly. Nejznámější lipská pasáž je Mädler-Passage (Grimmaische Str. 2-4 ) se svými elegantními skleněnými střechami přivádějícími do pasáže denní světlo a s tradiční sklepní restaurací Auerbachs Keller, kterou navštívil i samotný Goethe. Je největší a nejvýznamnější německou pasáží z doby jejich rozmachu - a opravdovým turistickým magnetem. Obchodník Anton Mädler ji vybudoval v letech 1912 až 1914 podle předlohy milánské galerie "Galleria Vittorio Emanuele". Nejstarší pasáží v Lipsku je "Speck's Hof" (Reichsstraße 4). Sloužila jako výstavní místo pro koženou galanterii a šperky. Od rekonstrukce v roce 1990 jsou ve třech světlíkových dvorech bohatě zdobené nástěnné fresky, malby a keramické medailony umělců jako Bruno Griesel, Johannes Grützke a Moritz Götze s výjevy z lipského veletržního dění.

Obchod má v Lipsku svou tradici: Město leží na křižovatce obchodních cest "via regia" a "via imperii", vyvinul se tak původní Lipzk - „Ort bei den Linden“ v jeden z nejdůležitějších trhů pro obchodníky. Ve 20. století se stalo Lipsko uznávanou veletržní metropolí. Dodnes hrají veletrhy a kongresy hlavní roli v lipském kalendáři.

Hlavní informace

KDY: 01.09.2017 18–24 h

KDE: pasáže a dvory Marktgalerie - Städtisches Kaufhaus - Höfe am Brühl - Strohsack-Passage - Karstadt - Petersbogen - Mädler-Passage - Messehof - Galeria Kaufhof - Speck’s Hof & HansaHaus - Barthels Hof - Kleines Joachimsthal - Oelßner’s Hof

www.drazdany.info/lipsko (CZ) | www.passagenfest-leipzig.com (DE) | mapka lipských pasáží (PDF, 1,4 MB) www.passagenfest-leipzig.com/fileadmin/downloads/u__bersicht.pdf

Fotogalerie

Mapa

{mosmap lat='51.3396955'|lon='12.3730747'|centerlat='51.3396955'|centerlon='12.3730747'|zoom='10'|text='Lipsko'|marker='0'}

Německý text

Kunst, Kultur, Aktion und Mitternachtsshopping locken am 1. September in 14 Passagen und Höfe in der Leipziger Innenstadt. Die Messestadt Leipzig verfügt weltweit über das größte geschlossene Passagennetz. Hervorgegangen aus den einstigen Handelshöfen, zeigen sie Pracht und Bürgerstolz vergangener Epochen und lassen Architekturbegeisterte immer wieder ins Schwärmen geraten. Ein solch geschlossenes System von rund 30 Passagen, davon 20 historische, im Bereich der ca. 1 qkm großen Innenstadt ist in Deutschland einzigartig. Viele von ihnen wurden in den letzten Jahren aufwändig saniert.

Bereits zum 8. Mal laden am Freitag, den 1. September ab 18 Uhr Leipzigs Passagen und Höfe, die Kaufhäuser, mehr als 400 Geschäfte und über 200 Künstler zehntausende Gäste aus dem Umland zum Mitternachtsshopping ein. Der südliche Teil des Marktplatzes, die Höfe am Brühl, Mädler-Passage, Speck's Hof & Hansa Haus, Messehof, Petersbogen, Städtisches Kaufhaus sowie Galeria Kaufhof und Karstadt locken außerdem mit ganz auf Architektur und Charakter der jeweiligen Schauplätze abgestimmter Unterhaltung. Von Klassik bis Rock, von Musik bis Mode und Artistik reicht dabei die Programmvielfalt, gewürzt durch zahlreiche spezielle gastronomische Angebote für Passanten und Nachtschwärmer sowie Sonderaktionen der Händler.

Auch unabhängig vom Passagenfest bestimme die Passagen mit ihrem Mix aus Einkaufs-, Kunst- und Kulturerlebnissen das Flair der Leipziger City. Zwar verfügen Städte wie London, Paris und Hamburg ebenfalls über zahlreiche Geschäftspassagen, aber nur Leipzig besitzt ein so geschlossenes System dieser Bauten im Bereich der Innenstadt. Bemerkenswert dabei sind die verschiedenen historischen Formen, die erhalten geblieben sind. Die bekannteste Leipziger Passage ist die Mädler-Passage (Grimmaische Str. 2-4 ) mit ihrem eleganten gläsernen Oberlicht und dem traditionsreichen Auerbachs Keller, in dem schon Goethe weilte. Sie ist Deutschlands größte und bedeutendste Passage aus der Zeit des Passagenbaus – und ein wahrer Touristenmagnet. Kaufmann Anton Mädler erbaute sie von 1912 bis 1914 nach dem Vorbild der Mailänder Galleria Vittorio Emanuele. Die älteste erhaltene Passage in Leipzig ist "Speck's Hof" (Reichsstraße 4). Sie diente bis 1989 als Ausstellungsort für Leder- und Schmuckwaren. Seit der Sanierung in den 1990er Jahren zieren phantasievolle Wandfriese, Malereien und Keramik-Medaillons der Künstler Bruno Griesel, Johannes Grützke und Moritz Götze mit Motiven rund um das Messeleben die drei Lichthöfe im Inneren.

Handel hat in Leipzig Tradition: An der Kreuzung der berühmten Handelsstraßen „via regia“ und „via imperii“ gelegen, entwickelte sich das ursprüngliche Lipzk – der „Ort bei den Linden“ – früh zu einem der wichtigsten Märkte für Kaufleute. Anfang des 20. Jahrhunderts ist Leipzig die Messemetropole schlechthin. Bis heute spielen die zahlreichen Messen und Kongresse eine wichtige Rolle im Leipziger Veranstaltungskalender.