Vytisknout
Kategorie: Krušné hory - na kole

© Radregion Erzgebirge

Wildenthal - Horní Blatná - Boží Dar - Schlettau Schlettau – Scheibenberg - Langenberg – Schwarzenberg – Lauter – Bockau – Blauenthal

Na tuto celodenní trasu vyjedeme po I-6 z centra obce Schlettau, mineme romantický zámeček a dorazíme k hoře Scheibenberg (807 m. n. m.) a stejnojmennému městečku. Tato stolová hora s geologicky významnými čedičovými sloupy zvanými „varhanní píšťaly“ a rozhlednou je vidět již zdálky. Dále nás trasa zavede na cestu Emmlerweg nad Raschau- Markersbachem. Pro návštěvníky je tato obec atraktivní díky svému železničnímu mostu s ocelovou konstrukcí a díky horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Markersbach. Občas je možnost využít speciálně vypravované vlaky, jako jsou parní železnice či Krušnohorská vyhlídková dráha (Erzgebirgische Aussichtsbahn).

Z hřebenové cesty rozeznáme vrcholky Krušných hor a brzy také hornické město Schwarzenberg se zajímavým zámkem.
TrasaI-6náspovededálnadidylickouříčkou Černá (Schwarzwasser) a po památkově chráněném zastřešeném dřevěném mostě Neuwelt až do obce Lauter s muzeem lihovin nazvaným „Staré umění laborantů“ („Alte Laborantenkunst“). Na kraji obce nás trasa zavede dál po lesních cestách do Bockau, vesnice laborantů s bohatou tradicí výroby léčivých a bylinných likérů a pěstování anděliky lékařské. Cestou dolů se po pravé straně dostaneme ke stezce Mulderadweg vystavěné až do Blauenthalu na starém železničním náspu bývalé trati Saská Kamenice (Chemnitz) - Aue – Adorf.
Na nově vzniklé křižovatce cyklostezek probíhá I-6 dál podél říčky Velká Bockau zároveň s hlavní trasou Karlovy stezky.
Cestou uvidíme také největší saský vodopád v Blauenthalu. Po dalším stoupání přijedeme do hamru Wildenthal, obce Oberwildenthal až k hraničnímu přechodu „Grenztor“. Pojedeme-li dál po české straně po Karlově stezce, dorazíme k R23.
Cestou z kopce do Jelení si budeme moci vydechnout, než nás cesta zavede dál nahoru kolem Scheffelsbergu a Zaječího vrchu (Rammelsberg, 1009 m. n. m.) do hornického města Horní Blatná. Zájemci mohou odbočit a zajet si na rozhlednu na Blatenském vrchu (Plattenberg 1043 m. n. m., + cca 700 m). Po návratu na stezku R23 přijedeme do osady Myslivny (Försterhäuser) se zábavnou stezkou pro děti vedoucí až do Božího Daru, rodného města krušnohorského lidového zpěváka Antona Günthera. Překročíme hraniční přechod Neue Welt a pojedeme po I-6/23 lázněmi Oberwiesenthal až k přípojce na stezku Zschopautalradweg. Od pramene říčky Zschopau pojedeme po jejím proudu pohodlně až do Crottendorfu, Walthersdorfu a z kopce do Schlettau,které je konečným bodem trasy.

DÉLKA: 98 km

VÍCE NA: http://regio.outdooractive.com/oar-erzgebirge/de/tour/radfahren/rr-erz-t16-von-schlettau-durchs-westerzgebirge/12037035/

© Radregion Erzgebirge

© Radregion Erzgebirge

© Radregion Erzgebirge

Německý text

Im Schlettauer Zentrum beginnen wir die Tagestour entlang der I-6, fahren am romantischen Schloss vorbei zur gleichnamigen Kleinstadt am Scheibenberg (807 m). Der Tafelberg mit seinen geologisch imposanten Basaltsäulen „Orgelpfeifen“ und dem Aussichtsturm ist weithin sichtbar. Weiter führt uns die Route auf den Emmlerweg oberhalb Raschau-Markersbach. Der Ort wird wegen seiner Eisenbahnbrücke aus Stahlkonstruktion und dem Oberbecken als Stausee für das Pumpspeicherwerk Markersbach gern besucht, vor allem, wenn Sonderzüge wie die Dampfbahnen oder die Erzgebirgische Aussichtsbahn unterwegs sind. Auf dem Höhenweg erkennen wir die Gipfel des Erzgebirges und bald die Bergstadt Schwarzenberg mit interessantem Schloss. Oberhalb des idyllischen Schwarzwassers und über die denkmalgeschützte überdachte Holzbrücke Neuwelt führt uns die I-6 nach Lauter zum Spirituosenmuseum „Alte Laborantenkunst“. Am Ortsausgang leitet sie uns weiter auf Waldwegen nach Bockau in das Laborantendorf mit Tradition in der Herstellung von Arznei und Kräuterlikören, erlebbar in der “Wurzelbucke“. Rechts bergab gelangen wir zum Mulderadweg, derbisBlauenthalaufdemaltenBahndamm der ehemaligen Strecke Chemnitz - Aue – Adorfausgebautwurde.Amneugestalteten Radwegekreuz verläuft die I-6 weiter an der großen Bockau entlang, zugleich Hauptstrecke der Karlsroute. Unterwegs treffen wir auf Sachsens größten Wasserfall in Blauenthal. Stetig bergauf erreichen wir die Hammergemeinde Wildenthal und nach Oberwildenthal den Grenzübergang „Grenztor“. Weiter entlang der Karlsroute in Tschechien treffen wir auf die R23. Kurze Entspannung erwartet uns bergab bis Jelení, bevor es wieder bergauf am Scheffelsberg und Zaječí vrch (Rammelsberg 1009 m) vorbei in die Bergstadt Horní Blatná geht. Und wer möchte, wählt den Abzweig zum Aussichtsturm auf dem Blatenský vrch (Plattenberg 1043 m, + ca. 700 m). Wieder auf der R23 zurück gelangen wir in Myslivny auf den Christkindweg, einem kindgerechten Themenpfad mit Stationen bis nach Boží Dar, dem Geburtsort des Heimatsängers Anton Günther. Wir passieren den Grenzübergang Neue Welt und nutzen die I-6/23 durch den Kurort Oberwiesenthal bis zum Anschluss an den Zschopautalradweg. Vom Quellgebiet der Zschopau entlang des Flusses geht es gemütlich über Crottendorf und Walthersdorf bergab nach Schlettau zum Ende der Tour.

Anglický text

We start off this day tour in the Schlettau town centre along the I-6, riding past the romantic castle to the small townofthesamenameattheScheibenberg hill (807 m). The table mountain with its impressive geological features in the form of basalt pillars, known as the “organ pipes” and the lookout tower can be seen from a distance. The route takes us on to the Emmler path above Raschau-Markersbach. This town is popular with visitors who come to see the steel railway bridge construction and the upper basin serving as a reservoir for the Markersbach pumped storage plant, especially when special trains such as steam engines or the Ore Mountain scenic railway go by. The I-6 takes us above the idyllic Schwarzwasser river and across the listed roofed Neuwelt wooden bridge to Lauter and the “Alte Laborantenkunst” spirits museum. When leaving the town, it continues through woodland to Bockau, the “lab workers’ village”. Visitors can become acquainted with a long tradition of making medicines and herbal liqueurs in the “Wurzelbucke”, as the town is also known. On the right going downhill we reach the Mulde cycle path, which was rebuilt on the old railway embankment as far as Blauenthal on the old Chemnitz - Aue – Adorf route. The I-6 proceeds on the newly designed cycle path crossroads along the große Bockau,following the main Karlsroute path.During our journey we will see Saxony’s largest waterfall in Blauenthal. Moving steadily uphill, we get to Wildenthal, town of the hammer mills and after reaching Oberwildenthal, we reach the “Grenztor” border crossing. Further along on the Karlsroute path in the Czech Republic, we join the R23. There’s just time to relax a little going down to Jeleni before we start to climb again past Scheffelsberg and Zaječi vrch (Rammelsberg 1009 m), into the mountain town of Horní Blatná. You have the option of taking a detour to the viewing tower on the Blatensky vrch (Plattenberg 1043 m, + approx. 700 m). Back on the R23 we reach Myslivni on the Christkind path. This is a themed path for children, with several stops until it gets to Boží Dar, birthplace of folk singer Anton Günther. We pass the Neue Welt border crossing and follow the I-6/23 through the spa resort of Oberwiesenthal until we join the Zschopau valley cycle path. A leisurely ride takes us from the source region of the Zschopau along the river, through Crottendorf and Walthersdorf down to Schlettau where the tour ends.