Vytisknout
Kategorie: Krušné hory - na kole

© Radregion Erzgebirge

Marienberg – Lauta – Hilmersdorf – Warmbad – Wolkenstein – Thermalbad Wiesenbad – Mildenau – Geyersdorf - Königswalde – Arnsfeld – Oberschmiedeberg – Steinbach – Schmalzgrube –Satzung – Reitzenhain - Načetín – Rübenau – Kühnhaide – Pobershau – Gelobtland – Marienberg 

Trasu začneme z náměstí po I-6 ulicemi Bergstraße - Am Roten Turm - Trebrastraße – Turnvater-Jahn-Weg do obce Lauta, kde můžeme navštívit zajímavé důlní zařízení na šachtě Rudolphschacht. Po další cestě průmyslovou zónou ve směru do Hilmersdorfu dorazíme do lázeňského městečka Warmbad s nejstarším a nejteplejším léčivým pramenem v Sasku...

Z lázeňského parku pokračujeme cestou Hüttenmühlenweg až do Wolkensteinu. Při přejíždění silnice B101 dbáme zvýšené pozornosti! Dál trasa vede do kopce – doporučujeme kolo po štěrkové cestě chvíli vést – až do hradního městečka Wolkenstein se středověkým jádrem. Než se dáme dál z náměstí Radniční branou (Rathaustor) po značkách stezky I-6, lze velmi doporučit prohlídku zámku, který se tyčí na skalním ostrohu ve výšce 80 metrů nad údolím Zschopautal. Když sjedeme do údolí, mineme nádraží a pokračujeme idylickým říčním údolím přes Himmelmühle až do termálních lázní Wiesenbad. Zde se nabízí možnost udělat si zastávku v lázeňském parku, oáze klidu a relaxace s „ostrovem zvuků“ (Klanginsel), tropariem a halou v lázeňském parku s galerií a střediskem léčivých bylinek. Opustíme lázeňské městečko, překročíme řeku a trať železnice Zschopautalbahn a pokračujeme po I-6 a ulici Lindenstraße do kopce do Mildenau, než zde trasa odbočí do Geyersdorfu. Projedeme kolem koupaliště a pokračujeme až do Geyersdorfu, kde se před námi rozevírá údolí řeky Pöhla. Při vjezdu do obce Königswalde se držíme vlevo a odbočíme na stezku Annaberger Landring, která nás povede nejdřív prudce do kopce po asfaltované cestě, poté nahoru a dolů přes Arnsfeld až k Oberschmiedebergu a na I-6/23 do údolí říčky Přísečnice. Nad čtvrtí Schmalzgrube musíme ještě jednou sebrat síly, abychom vystoupali na vrchol po I-6/23 do obce Satzung. Trasa nás povede k hranici na R23 a po projetí lesnatého terénu a překročení silnice spojující Chemnitz a Chomutov až do Načetína. Zde odbočíme doleva na I-6/23, která nás zavede do údolí řeky Černá (Schwarzwassertal). V údolí Černé nás čeká přibližně 1 km jízdy podél řeky, než dojedeme ke stezce I-6 a nad obcí Pobershau a městskou čtvrtí Gelobtland s lesním koupalištěm Rätzteich na sebe necháme tuto náročnou trasu po okolí Marienbergu působit i se všemi zážitky dne.

DÉLKA: 82,4 km

VÍCE NA: regio.outdooractive.com/oar-erzgebirge/de/tour/radfahren/rr-erz-t14-von-marienberg-ueber-die-baederregion-zum-erzgebirgskamm/12036465/

© Radregion Erzgebirge

© Radregion Erzgebirge

Německý text

Wir beginnen die Tour vom Markt auf der I-6 über Bergstraße - Am Roten Turm - Trebrastraße – Turnvater- Jahn-Weg nach Lauta, wo wir die sehenswerte Bergbauanlage Pferdegöpel auf dem Rudolphschacht tangieren. Weiter durch das Gewerbegebiet nach Hilmersdorf erreichen wir den Kurort Warmbad, mit seiner ältesten und wärmsten Thermalheilquelle Sachsens. Dann vom Kurparkzentrum auf dem Hüttenmühlenweg nach Wolkenstein. Vorsicht beim Überqueren der B101! Es geht nun bergauf - mit Em­ pfehlung, ein geschottertes Stück das Rad zu schieben - in das Bergstädtchen mit mittelalterlicher Stadtanlage. Bevor wir der Markierung I-6 am Markt durch das Rathaustor folgen, empfiehlt sich das Schloss anzuschauen, welches auf einem Felssporn 80 m hoch über dem Zschopautal grüßt. Unten im Tal der Zschopau angekommen, fahren wir am Bahnhof vorbei durch das idyllische Flusstal über Himmelmühle bis nach Thermalbad Wiesenbad. Ein Stopp im Kurpark, die Oase der Ruhe und Entspannung mit Klanginsel, Troparium und Kurparkhalle mit Galerie und Heilkräuterzentrum bietet sich an. Den Kurort der Gesundheitsquelle verlassen wir, überqueren den Fluss und die Bahnlinie der Zschopautalbahn und auf der I-6 und Lindenstraße geht es aufwärts nach Mildenau, bis die Route im Ort nach Geyersdorf abbiegt. Am Freibad vorbei erreichen wir in Geyersdorf das Pöhlatal. Am Ortseingang Königswalde biegen wir links haltend auf die Route Annaberger Landring ab, die uns auf Asphalt erst stark ansteigend, dann auf und ab über Arnsfeld bis kurz vor Oberschmiedeberg auf die I-6/23 ins Pressnitztal bringt. Über Schmalzgrube heißt es noch einmal Kräfte zu mobilisieren, um den Berg auf der I-6/23 zugleich KAMMTour nach Satzung zu erklimmen. Die Route leitet uns zur Grenze auf die R23 und wir gelangen durch waldreiches Gebiet und Überquerung der Verbindungsstraße Chemnitz-Chomutov bis Načetín. Hier biegen wir nach links auf die I-6/23, die uns ins Schwarzwassertal leitet. Nach 1 km im Tal der Schwarzen Pockau entlang treffen wir auf die I-6 und lassen über Pobershau und Gelobtland mit Rätzteich die erlebnisreiche und anspruchsvolle Tour in Marienberg ausklingen.

Anglický text

Starting at the market, we take the I-6 along Bergstraße - Am Roten Turm - Trebrastraße – Turnvater- Jahn-Weg to Lauta, where we pass close to the horse capstan mining installation on the Rudolph pit. The exhibit is well worth a visit. Continuing through the industrial estate to Hilmersdorf, we reach Warmbad spa, the location of the oldest and warmest thermal hot springs in Saxony. The journey continues from the spa on the Hüttenmühlenweg to Wolkenstein. Be careful when crossing the B101! The route now goes uphill – we recommend pushing your bike on the gravelled part – into this mountain town, which boasts a mediaeval complex. Before we follow the I-6 marking at the market through the town hall gate, we recommend viewing the castle, extending a welcome to its visitors from a rocky spur 80 m above the Zschopau valley. When we arrive down in the Zschopau valley, we pass the railway station, through the idyllic river valley via Himmelmühle to the Wiesenbad thermal spa. You have the opportunity to spend some time in the spa gardens, an oasis of peace and quiet complete with sound island and troparium.There is also a spa hall with a gallery and medicinal herb centre. We leave the health spa,cross over the river and the Zschopau valley railway line,taking the I-6 and Lindenstraße up to Mildenau where the route turns towards Geyersdorf. Going past the open-air swimming pool, we arrive in the Pöhla valley in Geyersdorf. When entering Königswalde, we stay on the left and turn off onto the Annaberger Landring route that first takes us up steep asphalt roads, then up and downhill via Arnsfeld on to the I-6/23 in the Pressnitz valley shortly before Oberschmiedeberg. It’s time to make one last big effort when crossing the Schmalzgrube to climb up the mountain on the I-6/23 (which is also the KAMMTour according to the statutes). The route leads us to the border on the R23.After riding through woodlands and crossing the Chemnitz-Chomutov connectionroadwereachNačetín.Wethen turn left on to the I-6/23, taking us into the Schwarzwasser valley. After travelling 1 km in the Schwarze Pockau valley, we join the I-6 and after going through Pobershau, Gelobtland and the Rätzteich baths, we conclude this event-filled and challenging tour in Marienberg.