Vytisknout
Kategorie: Krušné hory - na kole

© Radregion Erzgebirge

Eibenstock - Blauenthal - Wildenthal - Johanngeorgenstadt - Steinbach - Sosa - Eibenstock

Trasa začíná v centru hornického města, které se proslavilo také výšivkami, v Eibenstocku. Pojedeme po Karlově stezce po „Okružní trase kolem Auersbergu“ („Auersbergrunde“) z kopce k cestě Bockautalweg a na I-6...

Pokračujeme proti proudu řeky romantickým údolím Velké Bockau (Große Bockau), projedeme hamrem Wildenthal a dál doleva do Oberwildenthalu až k hraničnímu přechodu. Odbočíme na Karlovu stezku „Auersbergrunde“ a na kousek hřebenové stezky do Johanngeorgenstadtu. Projedeme kolem chráněné přírodní oblasti a Malého jestřábího jezera a kolem Lyžařského domu (Loipenhaus) až do Neustadtu. Hornické město silně ovlivnila těžba bizmutu. Zajištění starých důlních děl a revitalizace hrají dodnes velmi důležitou roli. Po ulici Eibenstocker Straße pojedeme doleva do Steinbachu. Na „Auersbergrunde“, kudy probíhá zároveň dálková cyklotrasa „Euregio Egrensis“, zahneme na ulici Sosaer Straße a pojedeme podle značek kolem rašeliniště Friedrichsheider Hochmoor a vodní nádrže Sosa do uhlířské obce. Na křižovatce Hlavní ulice (Hauptstraße) a Bockauer Straße přejedeme na cyklostezku Muldental- Radwanderweg a pojedeme podle značení Auerbergrunde do Eibenstocku k cíli trasy u turistického informačního střediska.

DÉLKA: 30,3 km

VÍCE NA: regio.outdooractive.com/oar-erzgebirge/de/tour/radfahren/rr-erz-t20-die-auersbergrunde/12173312/

© Radregion Erzgebirge

© Radregion Erzgebirge

Německý text

Die Tour fangen wir im Zentrum der Berg- und Stickereistadt Eibenstock an und fahren immer entlang der Karlsroute „Auersbergrunde“ hinab zum Bockautalweg und I-6. Flussaufwärts durch das romantische Tal der Großen Bockau kommen wir durch die Hammergemeinde Wildenthal, folgen der Route links nach Oberwildenthal bis kurz vor dem Grenzübergang. Wir zweigen auf die Karlsroute „Auersbergrunde“ und ein Stück Kammtour nach Johanngeorgenstadt ab, am Naturschutzgebiet und Hochmoor Kleiner Kranichsee und am Loipenhaus vorbei erreichen wir die Neustadt. Die Bergstadt wurde durch den Wismut-Bergbau stark beeinflusst. Bergsicherung und Renaturierung spielen auch heute noch eine wichtige Rolle. Auf der Eibenstocker Straße fahren wir nach links bergein bis Steinbach. Auf der “Auersbergrunde“ zugleich Radfernweg „Euregio Egrensis“ biegen wir auf die Sosaer Straße ein und folgen den Markierungen am Friedrichsheider Hochmoor und Talsperre Sosa vorbei in die Köhlergemeinde. Am Kreuzungspunkt Hauptstraße/ Bockauer Straße kommen wir auf den Muldental-Radwanderweg und folgen der Markierung Auerbergrunde nach Eibenstock zum Ziel an der Tourist- Information.

Anglický text

We begin this tour in Eibenstock, known for mining and embroidery, proceeding along the “Auersbergrunde” Karlsroute down to the Bockau valley path and the I-6. Moving upriver through the romantic Große Bockau valley, we pass through Wildenthal, the hammer mill town, follow the route left to Oberwildenthal and shortly before the border crossing turn on to the Karlsroute “Auersbergrunde”, and a section of the Kammtour route, to Johanngeorgenstadt. We get to Neustadt after having passed the nature reserve, the Kleiner Kranichsee hill moor and the ski hut. Wismuth mining greatly influenced the town’s development. Safety in the mountains and renaturation still play an important role today. On Eibenstocker Straße, we turn left towards the mountains to Steinbach. On the “Auersbergrund”, which is also the “Euregio Egrensis” long-distance cycle route, we turn onto Sosa Straße and follow the marking on the Friedrichsheider hill moor past the Sosa dam into the charcoal town. At the crossing of Hauptstraße/Bockauer Straße, we pass onto the Mulde valley cycle track and follow the Auerberggrunde marking to Eibenstock, where the tour ends at the tourist information centre.