Akce pro děti v neděli 8.4.2012: Velikonoční zajíček schoval na saské pevnosti Königstein vajíčka. Kdo pomůže kapitánovi Clemensovi je všechna najít? © Pevnost Königstein Na Velikonoční neděli (8.4.2012) připravila saská pevnost Königstein zábavnou hru pro děti s hledáním vajíček, která vychází z tradičního saského velikonočního zvyku. Kapitán Clemens odemkne vstupní dveře do jinak nepřístupných kasemat "Bärenlochkasematten" a vydá se spolu s dětmi hledat čokoládová vajíčka, které tam údajně schoval velikonoční zajíček. Na pevnosti Königstein je zajíček neschovává na louce ale v kasematech. Hledání začíná u Studničního domu (Brunnenhaus). Kapitán Clemens tam bude na děti čekat ve své pestrobarevné barokní uniformě a s velkým svazkem klíčů od kasemat. Sraz u studničního domu Brunnenhaus bude v 10:00, 11:00, 12:30, 14:30, 16:30, akce trvá vždy cca 20 minut. Hra je obsažena v obvyklém vstupném do pevnosti.

Nová výstava na pevnosti Königstein věnovaná stoletému výročí horské službyV sobotu 31. března bude na saské pevnosti Königstein otevřena nová dočasná výstava „100 let horské služby v Sasku“. Výstava představuje vývoj Horské služby v Sasku za uplynulých 100 let.
Saská horská služba je nejstarší svého druhu v Německu. Již od roku 1912 pomáhá tato organizace složená z dobrovolníků horolezcům, turistům i lyžařům, kteří se ocitnou v obtížných či nebezpečných situacích. Od 31.března se bude v pevnosti Königstein v části Magdalenenburg konat výstava, díky které budete mít možnost podrobně nahlédnout do 100 let trvajícího vývoje napínavé práce záchranářů. K vidění zde budou záchranářské oděvy, nosítka, saně, slaňovací pomůcky, helmy, svítilny, řády i čestná vyznamenání ze začátků této organizace. Přítomna budou také záchranářská vozidla, jako např. Trabant, Barkas a motorové sáně. A samozřejmě i nejmodernějčí záchranářské vybavení ze současnosti. Většina z vystavených exponátů byla a jsou aktivně používána při záchranných akcích. Mnoho fotografií dokumentuje často nebezpečné zásahy dobrovolných záchranářů, přičemž je působivá i jejich vysoká profesionalita při zásazích. Saská horská služba je organizačně začleněna pod Zemský svaz Německého červeného kříže. Setkávají se zde ti členové Červeného kříže, kteří se ve volném čase věnují skalnímu lezení, lyžují, či se jinak pohybují v přírodě a kromě toho jsou připraveni poskytnout první pomoc i v těch nejkomplikovanějších situacích.
Výstava potrvá do 4. listopadu 2012. Vstupné do pevnosti jako obvykle. Další informace ...

Nově otevřená dočasná výstava nazvaná Objeveno na obrazech, dohledáno v depozitáříchNa saské pevnosti Königstein byla otevřena nová dočasná výstava. Jak její název "Objeveno na obrazech, dohledáno v depozitářích" napovídá, jedná se srovnání zobrazení různých historických předmětů na historických malbách, grafikách a fotografiích s originálními předměty nalezenými v depozitářích, které jsou na výstavě k vidění v reálu.

Sbírání věcí podávajících svědectví o různých epochách, je centrální úlohou všech muzeí. Sbírané předměty jsou získávány různými cestami a zpravidla se jedná o nálezy, nákupy či dary. V depozitářích jsou pak všechny objekty restaurovány a vědecky zpracovány.

Depozitář pevnosti Königstein dnes obsahuje velké množství takových "tichých svědků minulosti". Všechny zdejší předměty úzce souvisí s historií Königsteinu a některé z nich byly v minulosti - víceméně náhodně - zobrazeny na malbách, grafikách či fotografiích. A právě srovnání těchto dávných vyobrazení s vystavenými originály tj. oněmi skutečnými věcmi, je ústředním tématem nové dočasné výstavy v Portálovém domě (Torhaus) na pevnosti Königstein.