Na pevnosti Königstein v Saském Švýcarsku nedaleko českých hranic můžete o víkendu spatřit lítý boj více než 300 aktérů v historických uniformách (c) Archiv Festung Königstein, S. Thiel

O víkendu 01.–02. června se bude na pevnosti Königstein válčit. Na Königstein dorazí skupiny historického šermu z různých konců Evropy. Podaří se letos 400 uniformovaným bojovníkům onu v minulosti nikdy nedobytou pevnost dobýt?

Den pro celou rodinu s pevnostními hasiči. Již třicet let chrání pevnost proti požáru vlastní oddíl pevnostních hasičů, který se skládá se všech mužských pracovníků pevnosti Königstein. Toto výročí je příležitostí pro Den pro celou rodinu s pevnostními hasiči v sobotu 5. května 2013. K vidění bude výstava hasičské techniky, chybět nebudou ukázky zásahů a řada akcí pro děti. A malí návštěvníci se mohou těšit na projížďku po pevnosti v malém červeném hasičském autě. Akce je zahrnuta do běžného vstupného na pevnost.

Dělo na opevnění a z mraků čnějcící Lilienstein © Festung Königstein

Před 200 lety bylo Sasko hlavním dějištěm napoleonských válek, které vyvrcholily bitvou u Lipska. Pevnost Königstein nyní k tomuto výročí otvírá jako první ve Svobodném státě Sasku velkou historicko-dokumentační výstavu.

 O Velikonoční neděli odemkne kapitán Clemens vstupní dveře do jinak nepřístupných kasemat „Medvědí doupě“ (Bärenlochkasematten) a vydá se spolu s dětmi hledat čokoládová vajíčka, které tam údajně schoval velikonoční zajíček.