„In lapide regis – Na kameni králově“ - v květnu se otevírá exkluzivní expozice o dějinných milnících 800 let života na pevnosti Königstein

Nová expozice nazvaná „In lapide regis – Na kameni králově“, která bude na pevnosti Königstein k vidění od 1. května, vůbec poprvé uceleně vypráví dějiny slavného opevnění od založení českého středověkého hradu přes raně novověkou pevnost až po založení muzea. Přípravné výzkumy, sběry materiálů a stavební práce probíhaly déle než 25 let. Expozice vypráví chronologicky a přehledně 800leté dějiny Königsteinu na 1200 metrech čtverečních plochy a ve 33 zčásti vůbec poprvé zpřístupněných místnostech na základě množství exponátů, modelů, instalací a multimediálních prezentací.

Vrcholem výstavy jsou veduty italského malíře Canaletto © Festung Königstein

„Nejkrásnější v celé zemi! Pevnost Königstein v zrcadle umění.“

 O Velikonoční neděli odemkne kapitán Clemens vstupní dveře do jinak nepřístupných kasemat „Medvědí doupě“ (Bärenlochkasematten) a vydá se spolu s dětmi hledat čokoládová vajíčka, které tam údajně schoval velikonoční zajíček.