Na pevnosti Königstein v Saském Švýcarsku nedaleko českých hranic můžete o víkendu spatřit lítý boj více než 300 aktérů v historických uniformách (c) Archiv Festung Königstein, S. Thiel

O víkendu 21./22. června 2014 dobudou Švédové pevnost Königstein. Dunění kanónů a zápach střelného prachu: Švédové dobývají Königstein. Vrcholem letošních akcí na pevnosti Königstein je historická podívaná „Kterak Švédové dobývali Königstein“ s více než 300 účinkujícími z Německa a Holandska.

„In lapide regis – Na kameni králově“ - v květnu se otevírá exkluzivní expozice o dějinných milnících 800 let života na pevnosti Königstein

Nová expozice nazvaná „In lapide regis – Na kameni králově“, která bude na pevnosti Königstein k vidění od 1. května, vůbec poprvé uceleně vypráví dějiny slavného opevnění od založení českého středověkého hradu přes raně novověkou pevnost až po založení muzea. Přípravné výzkumy, sběry materiálů a stavební práce probíhaly déle než 25 let. Expozice vypráví chronologicky a přehledně 800leté dějiny Königsteinu na 1200 metrech čtverečních plochy a ve 33 zčásti vůbec poprvé zpřístupněných místnostech na základě množství exponátů, modelů, instalací a multimediálních prezentací.

Vrcholem výstavy jsou veduty italského malíře Canaletto © Festung Königstein

„Nejkrásnější v celé zemi! Pevnost Königstein v zrcadle umění.“