Švédové dobývají pevnost Königstein | 2.–3.6. 2018

Velká rekonstrukce obležení pevnosti z Třicetileté války s více jak 300 aktéry. | foto © Festung Königstein gGmbH, Thiel PR

O víkendu 2.–3. června 2018 se na Königsteinu utáboří přes tucet uniformovaných skupin. Různá polní ležení se zhruba stovkou stanů návštěvníkům nastíní, jak vypadal každodenní život vojáka v dobách třicetileté války. Jak se vařilo na otevřeném ohni, co dělali zbrojíř, knoflíkář či pasíř, jaké to bylo u felčara. A bude se i bojovat, zbraněmi bodnými i střelnými. V akci budou kopí, meče, muškety i děla, zahlédnout se dají scény z verbování a soudu, dril mušketýrů, nástupy za zvuku bubnů a fanfár i večerka. Oba dny ve 14 hodin začíná hodinové šermířské představení na téma "Švédové dobývají Königstein". Dobudou ho? A jak tomu bylo ve skutečnosti? V roce 1639 táhly švédské oddíly z Pirny směrem do Čech, aniž by pevnost Königstein napadly. Akce je zahrnuta do běžného vstupného na pevnost.

Informace v češtině na www.festung-koenigstein.de/cs/die-schweden-erobern-den-koenigstein-cz.html


Kanonáda nad údolím řeky Labe | 8.9.2018

Více jak 200 uniformovaných dělostřelců oživí minulost a ukáže 300 let starou obranu pevnosti v akci. | foto © Festung Königstein gGmbH

V sobotu 8. září 2018 bude na pevnosti neslýchaně hlučno. Více než 250 kanonýrů v uniformách, mj. historické osobnosti, saští lancknechti a příslušníci pruských dělostřeleckých brigád ukáží návštěvníkům, jak se střílí z děl a kanónů. V provozu bude 30 přesných kopií historických děl ze 14. až 19. století. Do pochodu budou bubnovat bubeníci. Historická skupina zámecké stráže "Schloßwache 1757 zu Schönburg Glauchau" předvede na náměstí Paradeplatz vojenské cvičení a nácvik střelby. Saský královský inženýrský pluk "Königlich-Sächsische Ingenieurkorps 1813" představí tehdejší měřicí přístroje a předvede způsob práce sapérů a postup, kterým vznikaly mapové náčrty a jak bylo prováděno zaměření pro vybudování dělostřeleckých baterií. Akce je zahrnuta do běžného vstupného na pevnost.

Informace v češtině na www.festung-koenigstein.de/cs/event/hrmeni-del-nad-udolim-reky-labe.html


Vánoční trh o adventních víkendech | 1.–2.12., 8.–9.12., 15.–16.12., 22.–23.12.2018

Víkendový adventní trh na pevnosti a v pevnostních kasematech.| foto © Festung Königstein gGmbH

Königsteinský historický romantický vánoční trh je otevřený o všech čtyřech adventních víkendech, a sice v sobotu a v neděli, vždy 11–19 hodin. Na vánoční trh se neplatí žádné vstupné, ale je nutné zaplatit běžné vstupné do pevnosti. Všechny výstavy na pevnosti jsou otevřené, je tudíž možné navštívit všechny vnitřní prostory a všechny výstavy na pevnosti. V areálu pevnosti bude postaveno 70 stánků řemeslníků a obchodníků, z toho přibližně čtvrtina v podzemních kasematech. Adventní trh je zahrnut do běžného vstupného na pevnost, ale platí zvýšený letní tarif.

Informace v češtině na www.festung-koenigstein.de/cs/weihnachtsmarkt-cz.html


Nově otevřená výstava o druhé nejhlubší studně v Německu | od února 2018

Nově otevřená výstava o druhé nejhlubší studně v Německu. | foto © Festung Königstein gGmbH

Od února 2018 je ve Studničním domě (Brunnenhaus) nová výstava s mnoha překvapivými exponáty vysvětlujícími historii studny a čerpání vody na pevnosti. Svými 152,5 metry je königsteinská studna nejhlubší svého druhu v Sasku a druhou nejhlubší v Německu. Příkaz k vyhloubení studny vydal mezi lety 1566 a 1569 kurfiřt August Saský. Práce se ujali krušnohorští horníci pod vedením hormistra Martina Planera. Stopy po jejich dlátech jsou v šachtě patrné dodnes. Stejně jako všechny ostatní výstavy je i tato zahrnuta do běžného vstupného na pevnost.

Více informací o nové výstavě dozvíte přímo na webu pevnosti na www.festung-koenigstein.de/cs/studnicni-dum.html