Desková hra, Isergebirgs-Museum Kaufbeuren-Neugablonz © Schloss Weesenstein

U příležitosti 100. výročí založení Československa bude na zámku Weesenstein 27. října 2018 slavnostně zahájena mimořádná výstava »Země česká, domov můj!« osvětlujícící málo známou kapitolu česko-německých vztahů, kterou je soužití Čechů a Němců v letech 1918 - 1945. Zámek Weesenstein se nachází nedaleko od českých hranic na cestě do Drážďan. Výstava trvá až do 31. března 2019, je v celá v češtině a je k ní k dispozici rozsáhlá dvoujazyčná publikace.

»Kde domov můj?« táže se česká národní hymna, jež se stala inspirací pro název výstavy. Právě české pohraničí bylo oblastí, kde dříve žily dva národy vedle sebe - Češi a Němci. Výstava vypráví o světlých i stinných stránkách jejich společného soužití, které skončilo v roce 1945 odsunutím německého obyvatelstva.

Jedním z klíčových momentů výstavy je zhodnocení významu oficiální německé verze české hymny platné za první republiky (1918 až 1938). Píseň »Kde domov můj«, složená roku 1834 Josefem Kajetánem Tylem (1808–1856) pro veselohru Fidlovačka a zhudebněná Františkem Škroupem (něm. Franz Skraup, 1801–1862) patřila k symbolům českého národního hnutí. Od roku 1918 sloužila tato populární skladba jako první sloka československé národní hymny. Vedle české existovala i úřední německá verze. S obsahem této písně mohli souhlasit i němečtí obyvatelé, neboť i pro ně byly Čechy jejich domovem: "Wo ist mein Heim? | Mein Vaterland? | Wo durch Wiesen Bäche brausen, | Wo auf Felsen Wälder sausen, | Wo ein Eden uns entzückt, | Wenn der Lenz die Fluren schmückt: | Dieses Land, so schön vor allen, | Böhmen ist mein Heimatland. | Böhmen ist mein Heimatland."

Na zámku Weesenstein se již několik let intenzivně věnují různým aspektům česko-saské historie. U příležitosti 100. výročí založení Československa přináší jejich nejnovější projekt zajímavé informace o nedávné historii Česka, ale i Německa a připomíná tak pro veřejnost méně známé události, jež se zde odehrály mezi roky 1918 a 1945.

Mimořádná výstava, subvencovaná z Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe 2014–2020 částkou 15 000 EUR, byla od začátku koncipována jako putovní. Po zámku Weesenstein se tato výstava přesouvá na zámek v Děčíně a poté se objeví i v Městském muzeu v Ústí nad Labem. Doprovodné materiály a veškerá dokumentace k výstavě jsou dvojjazyčné a tudíž přístupné pro všechny, kteří se o dané téma zajímají.

Euroregion Elbe/Labe je od roku 1993 členem pracovní skupiny přeshraničních evropských regionů a podporován Evropskou unií. Cílem této přeshraniční spolupráce je budování vzájemné důvěry a podpora rozvoje v nejrůznějších oblastech společenského života.

V rámci doprovodné akce »Geschichtenfrühstück« se k výstavě konají také speciální komentované prohlídky s kurátory v němčině: 11. listopadu | 10:30 „Der Reichsgau Sudetenland 1938 bis 1945“ hostem je kurátor výstavy Dr. Lars-Arne Dannenberg.

Mimořádná výstava »Země česká, domov můj!«

KDY: 27.10.2018 – 31.3.2019

NÁZEV VÝSTAVY: Země česká, domov můj! Böhmen ist mein Heimatland! Němci a Češi v severních Čechách 1918–1945 | Deutsche und Tschechen in Nordböhmen 1918–1945

Všechny popisky v češtině a v němčině. K výstavě je k dispozici dvoujazyčná publikace s rozšiřujícími texty k tématu.

Výstava je obsažena ve vstupném na zámek Weesenstein: dospělí 7,50 €, zlevněné 6 €, děti 6–16 let 1 €, děti mladší 6 let zdarma | audioprůvodce (český, anglický, německý): 2 €

www.drazdany.info/weesenstein (CZ) | http://www.schloss-weesenstein.de/cs/akce-a-vystavy/detail/event/cechy-jsou-muj-domov-nemci-a-cesi-v-severnich-cechach-1918-1945/10635/ (CZ)

TIP NA AKCI --- Vánoční trh »Weesensteiner Schlossweihnacht« | sobota a neděle 1.-2. prosince 2018 13-18 hodin na nádvoří zámku Schlosshof | VSTUPNÉ: dospělí 3 €, děti 4 - 16 Jahre 1,50 €, do 4 let zdarma

Německá tisková zpráva

DE: Schloss Weesenstein beschäftigt sich bereits einige Jahre mit Facetten sächsisch-tschechischer Geschichte. Anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung der Tschechoslowakei eröffnen wir eine Sonderausstellung, die ein wenig bekanntes Kapitel deutsch-tschechischer Beziehungen beleuchtet. „Wo ist mein Heimatland?“ fragt die tschechische Nationalhymne. Früher konnten auch Deutsche ganz selbstverständlich die Antwort geben: Böhmen. Denn Böhmen war ein Land, in dem zwei Völker weitgehend friedlich zusammenlebten. Auch die 1918 gegründete Tschechoslowakei war Heimat von Einwohnern deutscher Sprache. Die Ausstellung erzählt von den hellen und dunklen Seiten des Zusammenlebens, das nach 1945 mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung endete. Begleitet wird die Ausstellung von Vorträgen im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Frühstück mit Geschichte“, von Sonderführungen der Kuratoren durch die Ausstellung und von einer Busexkursion in die Grenzregion Tschechiens. Die Sonderausstellung, die im Rahmen des mit 15.000 Euro geförderten Projekts „Böhmen ist mein Heimatland“ aus dem Kleinprojektefonds in der Euroregion Elbe/Labe 2014 – 2020 gefördert wird, wurde als Wanderausstellung konzipiert. Sie wird nach Schloss Weesenstein im Schloss Děčín und anschließend im Stadtmuseum Ústí gezeigt. Ein begleitender zweisprachiger Dokumentationsband macht das Thema für alle Interessierte zugänglich. Das Ziel der Euroregion Elbe/Labe, welches seit 1993 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen ist und von der Europäischen Union gefördert wird, ist es, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und grenzübergreifende Zusammenarbeit und Entwicklung in den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu unterstützen. Zum 100. Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakei wird mit dem Projekt ein Beitrag zur Bildungsarbeit zur jüngeren Geschichte Tschechiens, aber auch Deutschlands geleistet und die Öffentlichkeit in beiden Ländern über die allgemein wenig bekannten Ereignisse zwischen 1918 und 1945 informiert.