Wasserschloss Klaffenbach © TMGS | Staatliche Schloesser, Burgen und Gaerten

Svátek Tří králů (Heilige Drei Könige) se 6. ledna slaví ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Sasko-Anhaltsko. Obchody jsou v tento den zavřeny. V Drážďanech (Sasko) se tento den neslaví a obchody jsou normálně otevřeny. 

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky

Striezelmarkt © LHD | Sylvio Dittrich

24. 12. - Štědrý den - velká nákupní centra mají zpravidla otevřeno do 14:00, malé obchody do 12:00, muzea a další kulturní zařízení mají zavřeno (stejně je to i na Silvestra 31. 12.) 

25. 12. - 1. svátek vánoční - muzea jsou otevřena (připadají-li vánoční svátky na pondělí, jsou muzea taky otevřena), obchody jsou v tento den zavřeny 

26. 12. - 2. svátek vánoční - muzea jsou otevřena (připadají-li vánoční svátky na pondělí, jsou muzea taky otevřena), obchody jsou v tento den zavřeny

S příchodem Štědrého dne končí také oblíbený vánoční trh Striezelmarkt na náměstí Altmarkt. Více informací o trhu naleznete na www.drazdany.info/stryclmarkt

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky

 

Wasserschloss Klaffenbach © TMGS | Staatliche Schloesser, Burgen und Gaerten

Den pokání a modlitby (Buß- und Bettag) v následujících letech připadá na: 16.11.2016 | 22.11.2017 | 21.11.2018 | 20.11.2019 | 18.11.2020 | 17.11.2021, resp. vždy ve středu před 23. listopadem, tedy 11 dní před první adventní nedělí. Obchody jsou v tento den zavřeny. 

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky

Znovusjednocení Německa © drazdany.info

Svátek Znovusjednocení Německa se slaví 3. října. Jedná se o oslavu připojení Německé demokratické republiky a Západního Berlína ke Spolkové republice Německo v roce 1990. Oslavy tohoto výročí vždy hostí hlavní město té spolkové země, která ten rok předsedá Spolkové radě. Drážďany se oslav ujaly v letech 2000 a 2016. Obchody jsou tento den zavřeny. Více informací najdete také na www.drazdany.info/wiedervereinigung-2016.

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky

Letnice, Svatodušní svátky, svatodušní pondělí, letniční pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag) připadají v následujících letech na: 16.05.2016 | 05.06.2017 | 21.05.2018 | 10.06.2019 | 01.06.2020 | 24.05.2021, resp. vždy 50 dní po Velikonoční neděli. Obchody jsou v tyto dny zavřeny. 

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky

Podvečerní koncert u Labe © Sven Döring

Na svátek Nanebevstoupení Páně (Christi Himmelfahrt) jsou obchody v Německu zavřeny. Svátek je pohyblivý a v následujících letech bude: 30. 5. 2019 | 21. 5. 2020 | 13. 5. 2021, resp. vždy 39 dní po Velikonoční neděli. Otevřeno mají pouze muzea a kulturní zařízení, restaurace, pekárny a benzínové stanice. 

V tento den se v Německu slaví také Den otců »Vaterstag «, resp. Den mužů »Männertag«. Pokud uvidíte skupinku mužů táhnoucí menší vozík plný alkoholu, jste pravděpodobně svědky oslav právě tohoto dne :) 

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky

Prvomájová přehlídka parníků z flotily Saské paroplavební společnosti © LHD, Sylvio Dittrich

O Svátku práce na prvního máje jsou obchody zavřeny. Tento den se však konají nejrůznější slavnosti a akce. Mezi ty patří například prvomájová přehlídka nejstarší a největší labské parní flotily. Více informací o této události naleznete na www.drazdany.info/prehlidka-parniku. Na tento den bývají většinou naplánovány také různé politické demonstrace. 

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky

Velikonoce v Drážďanech © drazdany.info

O velikonočních svátcích jsou obchody zavřeny. 

Velký pátek (Karfreitag): 19. 4. 2019 | 10. 4. 2020 | 2. 4. 2021 

Velikonoční neděle (Ostersonntag): 21. 4. 2019 | 12. 4. 2020 | 4. 4. 2021

Velikonoční pondělí (Ostermontag): 22. 4. 2019 | 13. 4. 2020 | 5. 4. 2021

Obchody jsou během Velikonoc otevřeny jen v sobotu. Na nákupy se však v tuto dobu nedoporučuje jezdit, protože budou obchody v sobotu přeplněny. 

Více informací o jarních výprodejích najdete na www.drazdany.info/vyprodeje nebo na facebookové stránce www.facebook.com/drazdany.nakupy

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky