Barokní zahrada Großsedlitz patří mezi nejvýznamnější barokní zahrady v Německu © Schlösserland Sachsen/Sylvio Dittrich

Na cestě do Drážďan se nachází barokní poklad - zahrada Großsedlitz, která si zachovala stále čitelný záměr svého tvůrce. August Silný ji využíval pro své citrusy a především jako reprezentativní dějiště opulentních slavností. O víkendu 15. a 16. června 2019 se v barokní zahradě konají oslavy 300 let jejího založení: V sobotu dopoledne se v Dolní oranžerii uskuteční vernisáž výstavy fotografií barokních rezidencí v Sasku a Čechách (Untere Orangerie, 11:00). V sobotu večer bude možné zhlédnout od 20:30 hodin barokní spektákl (německy, zvláštní vstupné 22 €/16 €, opakování 22.6.2019). V neděli se konají akce pro rodiny s dětmi i prezentace historické módy, ve společenském sále v Horní oranžérii (Obere Orangerie, Gesellschaftsraum, začátek 11:30). V neděli se na oslavy platí do zahrady zvýšené vstupné (dospělí 8 €/6 €, děti 6 až 16 let 1 €).

Před třemi sty lety se rozsáhlý areál rytířské usedlosti Sedlitz přeměnil ve velkolepou barokní zahradu, která si dodnes ponechala svůj originální ráz. © Schlösserland Sachsen/Thomas Dietrich

Saský kurfiřt August Silný získal Großsedlitz od hraběte z Wackerbarthu, aby tu vybudoval barokní areál po vzoru francouzského zámku ve Versailles a tím i působivý rámec pro slavnost polského Řádu bílé orlice, který obnovil v roce 1705. Slavnost, která měla ohromit a vyznamenat jak polskou, tak i saskou šlechtu, se poté konala v Großsedlitz třináctkrát, a to vždy v den králových jmenin. Letos proběhne „Barokní podívaná a Slavnost polského Řádu bílé orlice“ 13. a 14. července 2019 (německý název akce „Barocker Augenschmaus und das Fest des Polnischen Weißen Adlerordens“). Ponese se v duchu oslav baroka a tří set let od založení zahrady. V době slavností se platí do zahrady zvýšené vstupné (dospělí 8 €/6 €, děti 6 až 16 let 1 €)

Program:

  • 11:00 příjezd krále
  • 12:00 král přijímá dvořany v Horní oranžerii
  • 12:30 obřad Řádu bílé orlice
  • 13:00 barokní tabule
  • od 14:00 prohlídka zahrad za doprovodu krále
  • 16:00 koncert hudebník z Polska a Berlína
  • 17:00 král odchází
  • 18:00 Ples v Horní oranžerii (nutné zakoupit si lístky)