V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte

Již od doby svého otevření v roce 2008 přitahuje Německé muzeum hodin Glashütte nejen hosty z Německa, ale i zahraniční návštěvníky, kteří do tohoto malého městečka ve Východním Krušnohoří míří čím dál častěji. Nově je pro návštěvníky k dispozici i česky namluvený audioprůvodce, který byl doposud nabízen pouze v němčině, angličtině a čínštině. Popisky u jednotlivých exponátů jsou v německém a anglickém jazyce.

Německé muzeum hodin Glashütte © Uhrenmuseum Glashütte Výstava je členěna do dvou tematických oblastí. První tvoří sály, v nichž je prezentována historie glashüttských hodinářských dílen tzv. „Historieräume“ a druhou pak místnosti, které vysvětlují principy a technologii měření času i vlastní hodinářské umění tzv. „Zeiträume“. Součástí výstavy je i opravdová hodinářská dílna čili „Schauwerkstatt“, v níž můžete pozorovat precizní práci hodinářských mistrů při opravách historických hodinek.