V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte

Již od doby svého otevření v roce 2008 přitahuje Německé muzeum hodin Glashütte nejen hosty z Německa, ale i zahraniční návštěvníky, kteří do tohoto malého městečka ve Východním Krušnohoří míří čím dál častěji. Nově je pro návštěvníky k dispozici i česky namluvený audioprůvodce, který byl doposud nabízen pouze v němčině, angličtině a čínštině. Popisky u jednotlivých exponátů jsou v německém a anglickém jazyce.

Pod heslem "Fascinace časem-žít čas" prezentuje muzeum hodin na ploše 1000 m2 více než 165 letou hodinářskou tradici v Sasku. Muzeum představuje moderní a interaktivní svět času, který osloví nejen vyloženě hodinářské nadšence, nýbrž se obrací cíleně i na rodiny a mladé lidi, kteří se chtějí dozvědět něco bližšího o tajích časomíry či napínavém hospodářském vývoji zdejšího regionu.

Návštěvníci jsou prováděni chronologicky řazenými odděleními jednotlivých historických epoch, kde se mohou seznámit s technickým vývojem příslušného období. Technický pokrok zde velmi působivým způsobem představují unikátní přístroje pro měření času i další neobvyklé exponáty. V průběhu prohlídky je pohled návštěvníků na jednotlivé technické a praktické aspekty hodinářského řemesla a celý obsah tohoto oboru zprostředkován takovým způsobem, že ani odborníci a ani laici tu rozhodně nepřijdou zkrátka.

Výstava zahrnuje kapesní hodinky, pendlovky, náramkové hodinky, námořní chronometry, modelové ukázky hodinářských pracovišť, nástroje i výrobky jemných mechanik. Mezi cca 450 exponáty se nalézají i rarity, jako např. kapesní hodinky s natahováním na klíček z tzv. gründerského období, kapesní hodinky se samonatahovacím mechanismem a datumovkou z roku 1900, námořní chronometr, který byl použit během německé polární expedice k jižní točně roku 1911, velmi přesné pendlovky s krokovým mechanismem z roku 1895, jeden z exemplářů vzácných kapesních hodinek s tourbillonem z roku 1925 anebo jedny z prvních náramkových hodinek vyrobených zde v Glashütte roku 1926. Výstava neopomíjí ani válečnou produkci a události z konce 2. světové války. Na monitorech je možno sledovat očité svědky popisující zničení, demontáž i nové začátky výroby. Oddělení věnované období NDR ukazuje, jak se i přes velmi těžké začátky podařilo pokračovat v tradici Glashütte.

Poté, co došlo k opětovnému sjednocení Německa, se stala Glashütte opět synonymem pro kvalitu, preciznost a luxus „Made in Germany“. V četných manufakturách věhlasných značek jako Glashütte Original, A. Lange & Söhne, UNION nebo Wempe se dnes stejně jako před 165 lety rodí přesné hodinky. Tehdy se jednalo převážně o kapesní hodinky, dnes jsou to hodinky náramkové. Glashütte je dnes stejně jako tehdy pojmem pro nejvyšší německé hodinářské umění.

Muzeum je majetkem nadace "Deutsches Uhrenmuseum Glashütte – Nicolas G. Hayek"

Muzeum hodin prezentuje na ploše 1000 m2 více než 165 letou hodinářskou tradici v Sasku © Uhrenmuseum Glashütte

Muzeum hodin prezentuje na ploše 1000 m2 více než 165 letou hodinářskou tradici v Sasku © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

Muzeum hodin prezentuje na ploše 1000 m2 více než 165 letou hodinářskou tradici v Sasku © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

Muzeum hodin prezentuje na ploše 1000 m2 více než 165 letou hodinářskou tradici v Sasku © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

Muzeum hodin prezentuje na ploše 1000 m2 více než 165 letou hodinářskou tradici v Sasku © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

 

Německý text

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 begeistert das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte nicht nur Gäste aus Deutschland. Auch Besucher aus dem Ausland kommen immer häufiger in die Kleinstadt im Osterzgebirge. Jetzt steht der Audioguide, den es bisher in deutscher, englischer und chinesischer Sprache gab, auch auf Tschechisch bereit. Die Tafeln zu den Exponaten sind auf Deutsch und Englisch. | Unter dem Motto "Faszination Zeit – Zeit erleben" zeigt das Uhrenmuseum auf 1.000 Quadratmetern die über 165-jährige Tradition der Uhrmacherkunst in Sachsen. Als moderne und interaktive Zeitwelt spricht das Museum nicht nur Uhrenenthusiasten an, sondern wendet sich bewusst auch an Familien und junge Menschen, die mehr über die Geheimnisse der Zeitmessung und die spannende Wirtschaftsgeschichte der Region erfahren möchten. | Chronologisch wird der Besucher durch verschiedene "Historienräume" geleitet und erlebt dabei die technische Entwicklung mit. Einzigartige Zeitmesser und ungewöhnliche Exponate demonstrieren eindrucksvoll den Fortschritt. Unterwegs wir der Blick auf praktische und technische Aspekte des Uhrmacherhandwerks gelenkt und komplexe Sachverhalte auf eine Art vermittelt, die Laien und Kennern gleichermaßen gerecht wird. | Die Ausstellung umfasst Taschen-, Pendel- und Armbanduhren, Marinechronometer, nachgestaltete Arbeitsplätze, Werkzeuge und feinmechanische Erzeugnisse. Unter den etwa 450 Exponaten befinden sich Raritäten wie eine Taschenuhr mit Schlüsselaufzug  aus den Gründerjahren, eine Taschenuhr mit Selbstaufzug und Datum von 1900, ein Marinechronometer, welches 1911 zur Ausrüstung einer deutschen Südpolarexpedition gehörte, eine Präzisions-Pendeluhr mit Schwerkrafthemmung  von 1895, eine der ganz seltenen Tourbillon-Taschenuhren von 1925 sowie eine der ersten in Glashütte hergestellten Armbanduhren aus dem Jahr 1926. Nicht ausgespart werden Kriegsproduktion und die Ereignisse am Ende des Zweiten Weltkriegs. Auf Monitoren berichten Zeitzeugen von Zerstörung, Demontage und Neubeginn. Der Historienraum "DDR-Zeit" zeigt, wie trotz der schwierigen Bedingungen die Glashütter Tradition weitergeführt wurde. | Seit der Wiedervereinigung Deutschlands entwickelt sich Glashütte wieder zum Synonym für höchste Qualität, Präzision und Luxus "Made in Germany". In zahlreichen Manufakturen mit so bekannten Marken wie Glashütte Original, A. Lange & Söhne, UNION oder Wempe entstehen im Städtchen Glashütte wie vor über 165 Jahren Präzisionsuhren. Damals waren es vorwiegend Taschenuhren, heute Armbanduhren. So ist Glashütte auch heute: Ein Name für höchste deutsche Uhrmacherkunst. | Das Museum ist Eigentum der Stiftung "Deutsches Uhrenmuseum Glashütte – Nicolas G. Hayek"