Vytisknout
Kategorie: Muzeum hodin Glashütte

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte René Gaens

Mimořádná výstava Německého muzea hodin v Glashütte o tamní výrobě hodinek a časoměrů v éře NDR, bude díky velkému zájmu návštěvníků prodloužena až do 10. ledna 2016. K dnešnímu dni ji shlédlo více než 17 000 domácích i zahraničních návštěvníků. Popisky k výstavě jsou k dispozici v němčině a angličtině.

Pětadvacet let po znovusjednocení Německa se muzeum prostřednictvím této expozice ohlíží zpět. Sleduje přitom precízní práci tehdejších návrhářů, hodinářů, nástrojařů a expertů na jemnou mechaniku. Vypráví příběh o jejich snaze zachovat tradici hodinářství i během komunistické éry, a to často navzdory nelehkým podmínkám.  Exponáty jsou hmatatelným důkazem, že jejich snažení nebylo marné a výsledky jejich práce za to stály.
Se zřízením státního podniku Volkseigener Betrieb Glashütte Uhrenbetriebe krátce VEB GUB, začala 1. července 1951 nová etapa v historii hodinářského průmyslu v Glashütte. Podnik vyráběl přístroje, jež byly používány nejen v každodenním životě, ale sloužily i k vědeckému výzkumu. Výstava přibližuje, jak různorodé produkty se tu tehdy vyráběl: hodinky, námořní chronometry, speciální přístroje, časovače i nástěnné hodiny, abychom jmenovali alespoň některé. Podnik VEB GUB patřil až do roku 1990 mezi největší zaměstnavatele v regionu. Z toho důvodu zastával i řadu úloh přesahujích pouhou produkci časoměřicích přístrojů. Jeho úkolem bylo též například vzdělávání a rozvoj talentů i poskytování volnočasových aktivit. Způsob, jakým se tomu v bývalé Německé demokratické republice dělo, výstava také tematizuje. Kromě výběru ukázek z bývalé produkce hodinek, prezentuje muzeum rovněž  nástroje, speciální zařízení, učební pomůcky, kresby a četné fotografie. Dobové propagační filmy a brožury ilustrují tehdejší distribuce a podpory prodeje, tedy jak bychom řekli dnes: marketing.

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte René Gaens

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte René Gaens

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte, René Gaens

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte, Holm Helis

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte, Holm Helis

Německý text

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte René Gaens

Mimořádná výstava Německého muzea hodin v Glashütte o tamní výrobě hodinek a časoměrů v éře NDR, bude díky velkému zájmu návštěvníků prodloužena až do 10. ledna 2016. K dnešnímu dni ji shlédlo více než 17 000 domácích i zahraničních návštěvníků. Popisky k výstavě jsou k dispozici v němčině a angličtině.


Pětadvacet let po znovusjednocení Německa se muzeum prostřednictvím této expozice ohlíží zpět. Sleduje přitom precízní práci tehdejších návrhářů, hodinářů, nástrojařů a expertů na jemnou mechaniku. Vypráví příběh o jejich snaze zachovat tradici hodinářství i během komunistické éry, a to často navzdory nelehkým podmínkám.  Exponáty jsou hmatatelným důkazem, že jejich snažení nebylo marné a výsledky jejich práce za to stály.
Se zřízením státního podniku Volkseigener Betrieb Glashütte Uhrenbetriebe krátce VEB GUB, začala 1. července 1951 nová etapa v historii hodinářského průmyslu v Glashütte. Podnik vyráběl přístroje, jež byly používány nejen v každodenním životě, ale sloužily i k vědeckému výzkumu. Výstava přibližuje, jak různorodé produkty se tu tehdy vyráběl: hodinky, námořní chronometry, speciální přístroje, časovače i nástěnné hodiny, abychom jmenovali alespoň některé. Podnik VEB GUB patřil až do roku 1990 mezi největší zaměstnavatele v regionu. Z toho důvodu zastával i řadu úloh přesahujích pouhou produkci časoměřicích přístrojů. Jeho úkolem bylo též například vzdělávání a rozvoj talentů i poskytování volnočasových aktivit. Způsob, jakým se tomu v bývalé Německé demokratické republice dělo, výstava také tematizuje. Kromě výběru ukázek z bývalé produkce hodinek, prezentuje muzeum rovněž  nástroje, speciální zařízení, učební pomůcky, kresby a četné fotografie. Dobové propagační filmy a brožury ilustrují tehdejší distribuce a podpory prodeje, tedy jak bychom řekli dnes: marketing.

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte René Gaens

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte René Gaens

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte, René Gaens

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte, Holm Helis

V muzeu hodin Glashütte právě probíhá speciální výstava věnovaná měření času na olympijských hrách. © Uhrenmuseum Glashütte, Holm Helis

Německý text

Sonderausstellung "Glashütte zur DDR-Zeit. | Die Uhrenproduktion zwischen 1951 und 1990"Die aktuelle Sonderausstellung des Deutschen Uhrenmuseums Glashütte, die seit dem 12. Juni 2015 zu sehen ist, wird auf Grund der großen Nachfrage bis zum 10. Januar 2016 verlängert. Bisher haben bereits über 17.000 Besucher aus dem In- und Ausland die Ausstellung besucht. Die Texte zur Ausstellung sind auf Deutsch und Englisch. 25 Jahre nach der Wiedervereinigung würdigt das Uhrenmuseum mit dieser Präsentation die Leistungen der damaligen Glashütter Konstrukteure, Uhrmacher, Werkzeugmacher und Feinmechaniker. Ihnen ist es gelungen, trotz der oftmals schwierigen Umstände, die Tradition der Uhrmacherei auch während der DDR-Zeit zu erhalten. Mit der Gründung des Volkseigenen Betriebs Glashütter Uhrenbetriebe, kurz VEB GUB, begann am 1. Juli 1951 ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Glashütter Uhrenindustrie. Der Betrieb fertigte zahlreiche Produkte an, die in Alltag und Wissenschaft Verwendung fanden. Die Sonderausstellung zeigt, wie vielfältig die Produktpalette war: Armbanduhren, Marine-Chronometer, Sondermaschinen, Wand- und Schaltuhren sind dabei nur einige Aspekte. Der VEB GUB entwickelte sich bis 1990 zum größten Arbeitgeber der Region. Aus diesem Grund hatte er auch viele Aufgaben, die über die Fertigung von Zeitmessern hinausgingen: Die Aus- und Weiterbildung talentierter Menschen und verschiedene Angebote zur Freizeitgestaltung in der ehemaligen DDR werden ebenfalls in der Ausstellung beleuchtet. Neben einer Auswahl der damaligen Uhrenproduktion zeigt das Museum auch Werkzeuge, Spezialmaschinen, Lehrmittel, Zeichnungen und eine Vielzahl an Fotografien. Werbefilme und Prospekte veranschaulichen Aspekte des Vertriebs und der Vermarktung.