Dušičky (Svátek všech svatých; Allerheiligen) se v Německu slaví 1. 11. ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko a Porýní-Falcko. Obchody jsou v tento den zavřeny. V Drážďanech (Sasko) se tento den neslaví, a tudíž jsou obchody normálně otevřeny.

Více informací o svátcích v Sasku najdete na www.drazdany.info/svatky