🚂❗ V druhé polovině roku 2020 se můžete těšit na zmodernizovanou výstavu železniční dopravy, která je nyní z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Muldental je dodnes nejstarší kompletně zachovalá německá lokomotiva. © Verkehrsmuseum Dresden

V expozici jsou prostřednictvím cenných originálů a modelů prezentovány nejdůležitější momenty z dějin saských a německých drah.

Drážní prapočátky znázorňuje napodobenina důlního vozíku z dolu na zlato z přelomu 15. a 16. století. Dějiny drah a železniční společnosti Leipzig-Dresdner Eisenbahn-Compagnie z let 1835 až 1876 dokládají vzácné snímky, dokumenty a modely, nechybí zde přirozeně ani příběh o Johannu Andreasi Schubertovi a jeho nejstarší německé lokomotivě Saxonia. V roce 1839 byla zprovozněna první dálková železniční trať v Německu mezi Lipskem a Drážďany. Drážďanský železniční uzel reprezentují kromě jiného i výjimečné modely zdejšího hlavního nádraží, nádraží Dresden-Neustadt a seřaďovacího nádraží Dresden-Friedrichstadt z doby kolem roku 1900. Část expozice věnovaná železniční společnosti Německé říšské dráhy (Deutsche Reichsbahn) se zabývá rovněž problematikou jejího nasazení za druhé světové války, pozornost je přirozeně věnována i dějinám železniční společnosti za socialismu. Návštěvníci také mohou vystoupit na stanoviště strojvedoucího na úzkokolejné lokomotivě IV K 99 535 (vyráběna od roku 1898) a elektrické lokomotivy E71 30 (vyráběna od roku 1921).

Saxonia byla první německá provozuschopná lokomotiva (1839), v Dopravním muzeu se nachází jediný vůz postavený podle originálních plánů. © Verkehrsmuseum Dresden