Každý rok v říjnu a v listopadu: Každý rok v říjnu a v listopadu: Dny česko-německé kultury12. Dny české a německé kultury v Drážďanech/Ústí nad Labem a v Euroregionu Elbe/Labe se konají od 29. října do 14. listopadu 2010.

Dny české a německé kultury jsou největší evropskou prezentací českého umění a kultury v zahraničí. V rámci letošního ročníku se v Drážďanech a jejich okolí představí nejen špičkoví čeští umělci, ale také poloprofesionálové a amatérské soubory všech žánrů a kategorií.

V severních Čechách bude zároveň prezentován výběr z německého umění a kultury ve 30 z celkových 90 festivalových akcí. Euroregion Elbe/Labe, sahající od Míšně přes Drážďany, Pirnu, Děčín až po Ústí nad Labem tak bude jako každým rokem na podzim hostitelem česko-německých setkávání a porozumění.

Dny české a německé kultury jsou pořádány Nadací Brücke/Most, vědeckou a kulturně-vzdělávací společností Colllegium Bohemicum, Generálním konzulátem České Republiky v Drážďanech a Zemským hlavním městem Drážďany v úzké spolupráci s Městem Ústí nad Labem, Kulturním centrem Řehlovice a spolky Kultur Aktiv e.V. a riesa efau. Více informací:

www.dcnk.cz.

Podrobný program (pdf-soubor, 2.7 MB) si můžete stáhnout tady.